16:51:56


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Image Description
[Ms. - Community], Letter by R. Frank; R. Jehiel Michel Tykocinski, כתב מה'ר צבי פסח פראנק וה'ריחיאל מיכל טיקוצינסקי, Jerusalem, 1938
[Ms.], Letter by R. Meir Berlin (Bar-Ilan), כתב מה'ר מאיר ברלין, Jerusalem, 1937
[Ms. - Zionism], Letter by Menahem Begin, כתב ע'ח מנחם בגין, Jerusalem, 1970
[Ms. - Zionism], Letter by Moshe Dayan, כתב ממשה דיין, Jerusalem, 1977
[Ms.], Letter by R. Joseph Chaim Sonnenfeld, כתב מה'ר יוסף חיים זאננענפעלד, Jerusalem, 1927
[Ms. - Community] , Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוצקין , Jerusalem, 1957
A. Rosencrantz & M. M. Shriftsetzer, Announcement by new publisher of books , מודעה לכל סוחרי הספרים, Warsaw, 19th cent
[Ms. - Community] , Letter by R. Moshe Blau cosigned by several ra, כתב מה'ר משה בלוי ועוד כמה רבנים, Jerusalem , 1924
[Ms. - Hasidic] , Letter by R. Abraham Solomon Biderman of Lelov, כתב מהדמו'ר מלעלוב , [Tel Aviv] , 1970's
[First Ed.] R. Aryeh Leib Feinstein, Ir Tehilah (Brest-Litovsk), עיר תהילה, Warsaw, Meir Leib Halter, 1886
[Ms.], Letter by R. Amram Blau, כתב מה'ר עמרם בלויא, Jerusalem, 1965
[Only Ed. - Community] , Seder haYom, סדר היום, Jerusaelm , Judah, 1954
[Community - Only Ed.] Napoleon , Bulletin des Lois N. 210 , Paris, De L'Imprimerie imperiale , 1809
[Ladino - Periodical] , La Renassencia Djoudia , לה רינאסינסייה ג'ודיאה , Salonica , La Renassencia Djoudia , 1931
[Ms.] , Inheritance decree by the Bet Din of Erez Israe, צו-ירושה מהב'ד, הרבנות הראשית לארץ ישראל , Jerusalem , 1938
[Ms. - Community] , Letter by R. Samuel Kipnis, Ed. Ozar Haposkim , כתב מה'ר שמואל קיפניס, עורך אוצר הפוסקים , Jerusalem , 1947
[Ms.] , Letter by R. Elimelekh Rubinstein of Rahow , כתב מה'ר אלימלך הכהן ראבינשטיין אבד'ק ראחוב , Jerusalem , 1930's
Photo of Yemenite boy , Israel, mid 20th c
[Ms.] , Letter by R. Abraham Samuel Dubitzky , כתב מה'ר אברהם שמואל דוביצקי , Montreal, Canada , 1950
[Ms. - Community] , Letter by R. Judah Leib Seltzer , כתב מה'ר יהודה ליב זעלצער, מזכיר אגוה'ר , Minneopolis , 1921
[Ms.] , Letter by the Bet Din , כתב בית דין ע'ח הדיינים , Jerusalem , 1915
[Ms.] , Letter by R. Nachman Tzvi Ebin , כתב מה'ר נחמן צבי עבין , Buffalo, New York , 1920
[Ms. - Women] , Letter by R. Alter S. Pfeffer , כתב מה'ר אלטר שאול פעפער , New York , 1935
[Ms.] , Letter by R. Cemach Hoffenberg , כתב מה'ר צמח האפענבערג , Hartford, Conn. , 1935
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Reshimat HaMercaz , רשימת המרכז , Jerusalem, Defus Azriel , [1951]
[Ms.] , Letter by R Faiwel Rizenman , כתב מה'ר שרגא פייבל ריזענמאן, Toronto , 1956
[Ms.] , Letter by R. Abraham Samuel Dubitzky, כתב מה'ר אברהם שמואל דוביצקי, Montreal, 1940
[Ms. - Community], Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוצקין, Jerusalem, 1954
R. Dov Berish Weidenfeld , Mikhtav Kodesh , מכתב קודש , Jerusalem , 1960
[Community - Illustrated] , Central Universal Yeshiva Merkaz Harav Certific , נזר גבאות - תעודת חבר , Jerusalem , c. 1940
David Slutsky, trans., Scroll of Antiochus, מגלת אנטיוכוס , Warsaw , J. Lebenson , 1863
[Ms.], Letter by Sir Moses Montefiore, כתב מהשר משה מונטיפיורי, Ramsgate, 1869
Joachim Heinrich Campe; Moses Mendelssohn, trans., Discovery of America, מציאת הארץ החדשה, Altona, האחים שמואל ויהודה בון, 1807
R. Aaron Menahem Mendel Behrn ha-Kohen, Takkanot Histadrut Kenesset Yisrael, תקנות הסתדרות כנסת ישראל , Cairo, (דפוס האחים גרינברג), 1913
[Apocrypha], Ozar ha-Kodesh, אוצר הקודש, Lemberg, Feige Grossman, 1851
[Only Ed. - Unrecorded] Hevrat Dubek, Da`at ha-Arets mi-tokh mareh enayim, דעת הארץ מתוך מראה עינים, Tel Aviv, Hevrat Dubek, 1939
[First Ed.] Colonel Sir Charles Wilson , Picturesque Palestine, Sinai And Egypt , New York , D.Appleton And Company , 1881
2 UJA-Federation auction catalogues from Sotheby's, New York, Sotheby's, 1976; 81
Jean & Maurice Gould, The Story of Israel in Stamps, Beverly Hills, Ca., Wilshire Book Co., 1971
Rachel Wischnitzer, From Dura to Rembrandt, Jerusalem, Hamakor, 1990
Grace Grossman, The Maurice Spertus Museum, Selected Objects, Chicago, Spertus College of Judaica Press, 1974
Linda Altshuler, editor , In the Spirit of Tradition, Washington, D.C., Bnai Brith Klutznick Museum, 1988
Jewish Museum, Mus. of American Folk Art, The Jewish Heritage in American Folk Art, New York, Universe Books, 1984
Edward van Voolen, My Grandparents, My Parents and I, New York, Prestel, 2006
various contributors, 2 catalogues - Journal of Jewish Art, Jerusalem, Center for Jewish Art, 1980; 82
Hermann Struck & Arnold Zweig, Das Ostjudische Antlitz, Berlin, Welt Verlag, 1920
Florence Cassen Mayers, ABC - the Alef-Bet Book,, אבג ספר האלף בית מוזיאון ישראל, Jerusalem, Israel Museum
Karl Schwarz, Jewish Artists of the 19th and 20th Centuries, New York, Philosophical Library, 1949
[Copperplate], The Siege of Jerusalem by Nebuchadnezzar, [London], 1730
[Copperplate], A Plan of the Mount of Olives, According to our latest travellers, [London], 1732
[Copperplate], The Ruins of Tiberias, According to M. le Brun and other travellers , [London], 1732
[Copperplate], A view of the city of Ramah situated to the west, of Jerusalem between Lydda and Joppa, [London], 1732
[Unrecorded] , Re-u zeh hadash! , ראו זה חדש!, Jerusalem , Defus Kalisher , 1940's
[Unrecorded - Community] , Leshanah Tova Tikatevu ve-tihatemu , לשנה טובה תכתבו ותחתמו, Jerusalem , Defus Shish [Solomon Israel Shirizili] , 1929
Joseph Lugassy , Et Sepod , עת ספוד, Casablanca , [Liturgy] , c. 1940
[Community] Yeshiva Haye Olam , Zos Torath Habayith , זאת תורת הבית , Jerusalem , Weiss , 1929
[Ladino - Liturgy], Mahzor leYom haKippurim, מחזור ליום הכפורים, Vienna, Josef Schlesinger, 1867
Herbert C. Zafren, comp., A Gathering of Broadsides, USA, Society of Jewish Bibliophiles, 1967
World Zionist Org., Holy Arks & Ritual Appurtenances from Italy, ארונות קודש ותשמישי קדושה שהועלו מאיטליה, Jerusalem, WZO, 1970
[Only Ed.] Dr. Bernhard Wachstein, Juedische Privatebriefe, Vienna, WilhelmBraumueller, 1911
[Ms. - Women - Zionism], Note by Golda Meir, Prime Minister of Israel, כתב גולדה מאיר, [Jerusalem], 1960's
[Only Ed.] , 28th Annual Meeting, [Philadelphia], Jewish Publication Society of America, 1916
Anonymous , Sefer ha-Yashar , ספר הישר , Warsaw , צבי יעקב באמבערג , 1858
[Only Ed.] Simon Meir Perlmann, Hassinim (The Chinese), הסינים, London, Ha-Yehudi, 1911
[Only Ed.] Edmund Koerner, Die Neue Synagoge Essen Ruhr, Berlin, Ernst Wasmuth, [1914]
[Only Ed.] Moses Aaron Dropsie, The Life of Jesus, Philadelphia, Billstein & Son, 1890
[First Ed.] Frederic William Madden, History of Jewish Coinage, and of Money in the Old and New Testament , London, Bernard Quaritch, 1864
Image Not Available [Only Ed.] Morris S. Goodblatt, Jewish Life in Turkey in the XVIth Century, New York, Jewish Theological Seminary of America, 1952
[Liturgy - WWI], Mahzor - Rosh ha-Shannah, Yom Kippur, מחזור - ראש השנה ויום כפור, New York, Hebrew Publishing Co., 1918
[Map] William Whiston, Translator, The Genuine Works of Flavius Josephus, Vol. 1-2, 4-7, New York, David Huntington, 1815
3 auction catalogs, Various, 1980-94
3 auction catalogs, Tel Aviv - London, Sotheby's, 1993-95
[First Ed.] Kenneth Libo, Irving Howe, We Lived There Too: In Their Own Words and Picture, New York, St. Martin's/Marek, 1984
R. Joseph Mordecai Gunczler, Me Be’er Yeshayahu, מי באר ישעיהו, Turnov, יהושע יהודה גלאנץ, 1928
R. Raphael Eliyahu Botschko, Jiskaur.../Seelenspiegel, ספר זכרון, Montreaux, (Kopp-Tanner Soehne, Zurich), 1943
Hirsch Mac, Health resorts and tourism in Poland, קורערטער און טוריסטיק אין פולין, Warsaw, Toz, 1935
Image Not Available M. Capfigue, Histoire philosophique des Juifs, Brussels, N.J. Gregor,V. Wouters et Cie, 1839
[Community], Laws of the Buriel Society of the Federation, רולס פון די ח' קדישא דח' בני ישראל, London, E, W, Rabbinowicz, 1897