16:57:08


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Liturgy - First Ed.], Igeret Ha-Purim , אגרת הפורים, Metz, Ephraim Hadamard , 1817
[Hasidim] Agudas Yisrael, Ha Admor mi Belz, האדמו'ר מבלז: תולדות חייו והסתלקותו, [Jerusalem], HaModia, [1957]
[Polemic] R. [Aaron Yehudah] Leib Eckstein, Kuntres kanfei nesharim, Ofen, R. Eliezer ben Mordecai Ephraim Levi, 1861
[Hasidim] R. Meir Dawid/Agudat Yisrael HaHasidim, T'nu kavod laTorah, תנו כבוד לתורה, Jerusalem, Eretz Yisrael, 1935
[Authographed] Abraham Sutzkever, Fun drai weltn, פון דריי וועלטן (אנטאלאגיע), Buenos Aires, Sociedad de Escritores Israelitas 'J. D. Nomberg', 1953
[Only Ed. - Parody] Hayyim Gurland, Shulhan Arukh nusach Columbus, שולחן ערוך נוסח קלמבוס, [New York], 1912
Gedächnisstafel z. Jahrzeitstage, לוח יאהר צייט, [Israel?], c. 1900
[Liturgy] , Seder Zemirot le-Benei Yisrael, סדר זמירות לבני ישראל לליל שבת, Magentsa (Mainz), R. Asher Lehmann, 1889
[Only Ed. - Liturgy] R. Messaoud Darmon, Piyyut 'al R. Sh. B. Y. ve Haveirov, פיוט על רש'בי וחביריו, Fez, Morocco, Defus Andrei, c. 1920
The Hebrew Album of Prominent , אלבום עברי, New York, S. Druckerman Bookseller , 5665[1905]
[Zionism - Only Ed.], Pirke HaPo'el HaTsair, Kibush HaAvodah, פרקי הפועל הצעיר, כבוש העבודה, Tel Aviv, N. Twersky, 1935
[Polemic - Only Ed.] R. Hanania-Habib Azoulay, Sefer Magen Hadat, ספר מגן הדת, Djerba, R. David Aydan Imprimerie, [1925]
[Only Ed.] [The tosafists], Sefer Moshav Zekanim al haTorah, ספר מושב זקנים על התורה, London, L. Honig & Sons, Ltd., 1959
[Maps], Wir bauen, אנו בונים, Jerusalem, Keren Hayesod-Palestine Foundation Fund, 1933
[Satire - Only Ed.] , Le-tzhok, לצחוק, Tel Aviv, Abraham Zipori, 1926
[Parody], Cantonida, קנטונידה, Tel Aviv, Hotsa'at Kum-Kra, [1937]
[Only Ed.] Marcus Friedenthal, Jessode haddat weikere haemuna, יסדי הדת ועקרי האמונה, Breslau, Leopold Freund, 1842
[First Ed.] R. Abraham b. Moses, Perush Rabeinu Avraham ben ha-Rambam, פירוש רבינו אברהם בן הרמב'ם ז'ל, London, L. Honig & Sons, Ltd., 1959
[Only Ed. - Music] Aron Friedmann, Lebensbilder beruhmter Kantoren, v. III, Berlin, S. Rochelsohn, 1927
[Liturgy] Dr. S. Baer , Gemiluth Chasadim, סדר גמילות חסדים , Roedelheim, S. Lehrberger & Co. , 1898
[Only Ed.] Dr. Max Wertheimer, Das echte und unechte Josephus Flavius-Zeugnis, Jesus aus Nazareth, Vienna - Leipzig, R. Lowit, 1929
[Only Ed.] Dr. Abraham Jacob Brawer , Palastina nach der Agada, Berlin , Herrose & Ziemsen, Wittenberg, 1920
[Only Ed.] Hans Bluher, Deutsches Reich Judenthum und Sozialismus, Munich, Georg C. Steinicke, 1919
[Only Ed.] Kurt Sethe, Die Agyptologie, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche, 1921
[Only Ed.] Dr. S. Hirsch, Aus Tagen der Not, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1930
[Only Ed.] Dr. H. Freudenberger, Im Kampf um die Menschenrechte, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1927
[Only Ed.] Dr. Otto Weber, Eduard Glasers forschungsreisen in Sudarabien, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche, 1909
[Only Ed.] Dr. Hermann Cohen, Die religiosen Bewegungen der Gegenwart, Vortrag, Leipzig, Gustav Fock, 1914
[Only Ed.] Dr. Moritz Brasch, Zwei Freunde, Vortrag, Leipzig, Emil Weigert, c. 1880
[Only Ed.] Ludwig Lajos Blau, Papyri und Talmud in gegenseitiger Beleuchtung, Leipzig, Gustav Fock, 1913
[First Ed.] I. Herzberg, Dreiszig Geschichten, Bromberg, Friedrich Ebbecke, 1898
Franz Delitzsch, Jesus und Hillel, Erlangen, U. Deichert, 1867
R. Elias Karpeles , Confirmations Reden, Brno, Bernhard Epstein, 1892
[Only Ed.] R. Dr. Joseph Carlebach, Drei Reden, Lubeck, Charles Coleman, 1894
[First Ed.] B. H. Flehinger, Erzahlungen aus den heiligen Schriften, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1901
[Only Ed.] J. Singer, Trans., Die Philosophie der Geschichte des Judischen Volke, Vienna, Carl Konegen, 1884
Dr. M. Barol, Menachem Ben Simon aus Posquieres, Berlin, Mayer und Muller, 1907
[Only Ed.] Dr. Josef Liebermann, Sir Moses Montefiore Bart, Frankfort am Main, H. Itzkowski, Berlin, 1884
[Only Ed.] Julius Braun, Leitsaden zur Ubersetzung hebraischer Lehrterte, Vienna, Schulbucher, 1913
[Only Ed.] Willy Wolf, Trans., Das Lied der Lieder, שיר השירים, Frankfort am Main, Sanger & Friedberg, 1908
[Only Ed.] Dr. S. Neumann, Zur Statistik der Juden in Preussen, Berlin , Louis Gerschel, 1884
[Only Ed.] Dr. M. Stedelmacher, Gedachtnikrede ... Charles Netter, Karlsruhe, Malsch & Bogel, 1882
[Only Ed.] Dr. Eduard Konig, Glaubwurdigkeitsspuren des Alten Testaments, Berlin, Edwin Runge, [1903]
[Only Ed.] Carl Heinrich Cornill, Das Alte Testament und die humanitat, Ein vortrag, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche, 1895
[Only Ed.] Dr. J. Rosenberg, Der Weltkrieg im Spiegel des Psalmbuches, Berlin, Louis Lamm, 1916
[Only Ed.] Dr. Wilhelm Freund, Die Rabbinats... Breslau im Jahre 1838, Breslau, M. Friedlander, [1838]
[Only Ed.] Dr. Samuel Back, Joseph Albo's Bedeutung in der Geschichte, Breslau, Bruno Heidenfeld, 1869
[Only Ed.] Daniel Chwolson, Die Semitischen Volker, Berlin, Franz Dunder, 1872
[Only Ed.] Dr. I. Goldschmidt, Urbild und Ebenbild, Offenbach, 1896
[Only Ed.] Dr. Heinrich Steiner, Ueber Hebraische Poesie, Vortrag, Basle, Benno Schwabe, 1873
[Only Ed.] Moritz Spanier, Quellenbuch, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1890
[Only Ed.] Gabriel Riesser, kunstige Stellung der Juden, Hamburg, B. C. Berendsohn, 1842
[Only Ed.] Dr. Levi Herzfeld, Zwei Vortrage, Leipzig, Oscar Leiner, 1864
[Only Ed.] Israel Nobel, Sabbath und Festpredigten, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1902
[Only Ed.] Frieda Weissmann, Aus Urvater-Tagen, Biblische Legenden und Marchen, Breslau, Jakob B. Brandeis, 1923
[Unrecorded - Calendar - Ladino] , Takvim Musevi Gunlemeci 5703 (1942-43) , קאלינדארייו, Constantinople, Alkaher, [1942]
[Unrecorded - Calendar - Ladino], Takvim Musevi Gunlemeci 5701 (1940-41), קאלינדארייו, Constantinople, Alkaher, [1940]
[Children's], Group of 4 children's card games, Israel, c. 1950
[Art] , Group of 3 books illustrated by Arthur Szyk , New York; Philadelphia, 1931-57
Group of 20 illustrated calendars
[Only Ed.] Aaron ha-Levi, Erez ha-Zevi, ארץ הצבי, Jerusalem, Devir, [1929]
[Only Ed. - Unrecorded], Berliner Folkskalender fur Israeliten... Jahr 5631, לוח לשנת תרל'א לפ'ק: לכל עדת בני ישראל, Berlin, M. Poppelauer - Albert Lewent, [1870]
[Only Ed. - Unrecorded], Berliner Folkskalender fur Israeliten... Jahr 5647, לוח לשנת תרמ'ז לפ'ק: לכל עדת בני ישראל , Berlin, M. Poppelauer - Lewent'sche Buchdruckerei, [1886]
[Only Ed. - Unrecorded], Berliner Folkskalender fur Israeliten... Jahr 5659, לוח לשנת תרנ'ט לפ'ק: לכל עדת בני ישראל, Berlin, M. Poppelauer - Rosenthal & Co., [1898]
[Only Ed. - Unrecorded], Berliner Folkskalender fur Israeliten... Jahr 5654, לוח לשנת תרנ'ד לפ'ק: לכל עדת בני ישראל , Berlin, M. Poppelauer - M. Dresner, [1893]
[Only Ed. - Unrecorded], Berliner Folkskalender fur Israeliten... Jahr 5651, לוח לשנת תרנ'א לפ'ק: לכל עדת בני ישראל, Berlin, M. Poppelauer - M. Dresner, [1890]
[Manuscript - Zionism] , Letter by David Ben-Gurion , מכתב מדוד בן גוריון, Jerusalem (Palestine) , 1944
[Only Ed.] , Marc Shagall, מארק שאגאל, Tel Aviv, Gazit, 1943
[Art], Group of 5 books on Russian Jewish art., Israel, England, 1976-88
Israel Lyons, The Scholar's Instructor, or Hebrew Grammar, Glasgow, Andrew & John M. Duncan, 1823
[Authographed] Gershom Scholem, Career of a Frankist: Moses Dobruschka..., קריירה של פרנקיסט: משה דוברושקה וגלגוליו, Jerusalem, Zion, 1970
[Holocaust], Group of 10 Holocaust Catalogs, 1971-96
[Liturgy] R. Simon Hecht, Jewish Hymns, זמרות ישראל, Cincinnati-New York, Bloch Publishing Co., [1890]
[Only Ed.] Dr. M[ordecai] H. Friedlander, Kore Haddoroth, Beitrage zur Geschichte der Juden in Mahren, Brno, Rudolf , 1876
[Liturgy] Dr. M. Rahmer, Hebraisches Gebetbuchlein, תפלה קצרה, Magdeburg, Robert Friese, 1873
[Only Ed.] Dr. J. Rosenberg, Festpredigten, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1903
[Only Ed. - Polemic] R. Samson b. Raphael Hirsch, Die offene Antwort, קושטא קאי; שקרא לא קאי, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1877
[Only Ed. - Community], Die Israelitische Synagogengemeinde zu Berlin, Berlin, H. Itzkowski, 1904
[Only Ed.] Dr. A. Berliner, Jahres-Bericht, Rabbiner-Seminars fur das orthodoxe Judenthum, Berlin, H. Itzkowski, 1874-75
[Only Ed.] Dr. Z. Frankel, Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars , Fraenchel'scher Stiftung , Breslau, Grass, Barth und Comp., 1860
[Only Ed.] Dr. David Joel, Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars, Fraenchel'scher Stiftung , Breslau, S. Schottlaender, 1883
[Only Ed.] Ig. W. Bak, Trauungsreden, Prague, Senders and Brandeis, 1866
[Only Ed.] Dr. I. J. Niemirower, Sichron Nahum, Festpredigten, Jassy, H. Goldner, 1903
[Only Ed.] Leopold Dukes, Zur rabbinischen Spruchkunde, Vienna, Adalbert della Torre, 1851
[Only Ed.] Georg Kaceski, Sturm uber Erez-Israel, Berlin, Biko, 1936
[Only Ed.] R. Dr. Joseph Eschelbacher, Das Judenthum , Leipzig, Gustav Fock, 1907
[Only Ed.] Edmund Lichtenstein-Anageton, Den Manen Auerbach's ... rissischen Juden, Leipzig, Rudolph Hartmann, 1882
[Only Ed.] Karl Dunfman, Die Bibel und der Krieg, Berlin-Lichterfeldel, Edwin Runge, 1915
[Only Ed.] Dr. Bruno Blau, Die Kriminalitat der deutschen Juden, Berlin , Louis Lamm, 1906
[Only Ed.] Hermann Deutsch, Die Spruche Salomo's, Berlin , Hb. Mampe, 1885
[Only Ed.] Ernest Renan, Judenthum und Christenthum, Vortrag, Basle, M. Bernheim, 1883
[First Ed.] George Cooper, Compiler, Cooper's Yankee, Italian And Hebrew Dialect Readings and Recitation, New York, Henry J. Wehman, Publ. , 1891
[Bibliography - First Ed.] Uriel Ofek; Enid Davis, Safrut ha-Yeladim ha-Ivrit; Guide to Children's , ספרות הילדים העברית 1900-1948, Tel Aviv ; New York, Dvir; Schocken Books, 1988; 1981
[Illustrated] Flavius Josephus, Josephus, Strassburg, Konrad Lautenbach, 1603
Antonio Mussi, Disegno di lezioni e di ricerche sulla Lingua , Padua, Bolzani , [1792]
Josepho Pasino [Giuseppe Luca Pasini] , Hoc Est Grammatica Linguae Sanctae Institutio , דקדוק לשון הקדש , Padua, Typis Seminarii , 1790
[Liturgy], Siddur Sefat Emet , סדור שפת אמת , Roedelheim, S. Lehrberger & Comp., 1899
[Only Ed. - Liturgy - Community], Kol Omer Hodu, קול אומר הודו , Padua, Typis Seminarii, 1830
[Hasidim - First Ed. - Avot] R. Levi Isaac Berdich, Kedushat Levi, קדושת לוי , Lvov, 1862
[Periodical] , The Friend of Israel , אוהב ישראל, Bombay, 1898-1900
R. Hayyim b. Bezalel of Friedberg , Sefer ha-Hayyim , ספר החיים, Lvov, Pseudo Jehudit , c. 1830
Josepho Pasino [Giuseppe Luca Pasini], Hoc Est Grammatica Linguae Sanctae Institutio , דקדוק לשון הקדש , Padua, Typis Seminarii , 1779
R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Four Chidah works in one volume , מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת , Pisa, Samuel Mulho & Sons , 1816
[First Ed.] R. Hanania Elhanan Coen , Saggio D' Eloquenza Ebrea , Reggio, Preesso la Societa , 1818
[Liturgy], Pizmon le-Simhat Torah , פזמונים לשמחת התורה , Shanghai, China, Meir Zion Moses Judah Kohen , 1935
[Ms.], Court decree from Fez, פסק בית דין ע'ח הר'א עטיא, יוסף הלוי, רפאל אבן צור, Fez, Morocco, 1892
[Community], Programm, Budapest, Bh. Bobianer, 1859
[Zionism - First Ed.] V. Jabotinsky, Evidence submitted to Palestine Royal Commission, Tel Aviv, Palestine Publishing Co., 1937
[First Ed.] Lipman Hirsch Loewenstein, Trans., Torat El-ohim, תורת א-להים, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1847
R. Samson Raphael Hirsch , Die Psalmen , סדר תהלים , Frankfort am Main, J. Kauffmann (M. Lehrberger & Co) , 1914
R. Abraham ben Jehiel Michal Danzig , Haye Adam , ספר חיי אדם , Koenigsberg, Adolph Samter , c. 1860
[Children's] Dr. H. Sondheimer, Das erste Buch Moses', Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1893
[First Ed.] Dr. Abraham Sulzbach, Bilder aus der jüdischen Vergangenheit, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1914
R. Selig Bamberger, Editior, Bibel und Talmudschatz, אוצר התורה והתלמוד, Hamburg, George Kramer, 1910
[Liturgy - Women], Mahzor Part II, מחזור, חלק שני, Sulzbach, Zekel b. Aaron, 1802
[Haskalah] Mattithiah Simha Rabener , Et ha-Zamir , עת הזמיר , Jassy, Buciumului Romaua , 1868
Christiano Reineccio (Christian M. Reinecker) , Grammatica Hebraeo-Chaldaica , Vienna, Joan. Thom., 1778
[Only Ed.] R. Moshe Isaac Tedeschi , L'Israelita Del Talmud , Corfu, G. Naeamulli , 1883
[Habad] R. Dov Ber Schneerson, Inyan, ענין ההשתטחות, Warsaw, [1871]
[Kabbalah] , Tikunei ha-Zohar , תקוני הזהר, Mogilev on the Dnestr , [David b. Solomon Rubinstein], 1809
[Liturgy] Joseph E. Rajpurkar, Translator , The Jewish Propitiatory Prayer, Bombay, Gunput Krushnajee's Press, 1859
[Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[Community] Jacob Fischer, Heil Dir Kaiser ... Franz Josef des Ersten, אשריך מלך , Vienna, Moritz Knoepfllmacher, 1888
[Polemic - Customs] , Kevod Melahim , כבוד מלכים, Jerusalem, Levy & Partners , 1914
R. Jacob b. Judah Weil , She'ilot u-Tshuvot (Mahari Weil) , שאלות ותשובות [מהר'י ווייל], Solobkovtsy, [Zevi Zev Rubinstein], 1807
[Customs] Leone de Modena , Ceremonies et Coutumes Qui s'observent ...Juiss , Paris, Cellier , 1684
[Only Ed.] Moses ben Aaron Sambatyion (Lipstack), Minshar ha-no‘ar ha-Yehuda'i leha-umah ha-Britit, מינשר הנוער העברית היהודאי להאומה הבריטית, [Tel Aviv], Dovid Shimon Hirshenson, 1936
[First Ed.] R. Joseph Sofer, Edut bi-yehosef, עדות ביהוסף, Jerusalem, Darom, 1933
[First Ed. - Zionism] R. Meir Bar-Ilan, Bi-shevile ha-tehiyah, בשבילי התחיה, Tel Aviv, ha-Berit ha-'Olamit , 1940
[Only Ed. - Women] Mara R. Doniach, Im shahar: halom bat Yisrael, hizayon, עם שחר, London, Kinnereth, [1917]
[Holocaust - Liturgy], Sheloshah seforim niftakhim, שלשה ספרים נפתחים, Budapest, The Brothers Gewürcz, 1942
[Only Ed.] , Osef keruzim, v. 1-3, לשעה ולדורת - אוסף כרזים ומודעות, ח' א-ג, Jerusalem, 1971
[Only Ed.] Rachel Szalit-Marcus, Illustrator, Menchlich un senzios, מענשעלאך און סצענעס, Berlin, Klal-Verlag, 1922
Mourlot, Poster of Marc Chagall's , Jacob Wrestling with the Angel, Paris, 1967
[Only Ed.] Zishe Bagish, Trans., Dos gezang fun Neger folk, דאז געזאנג פון נעגער פאלק: איבערדיכטונגען, Chicago, M. Ceshinsky, 1936
[Polemic - Only Ed.], Kuntres shel Edat Yisrael HaHaredit b-Erez Yisrael, קונטרס של עדת ישראל החרדית בארץ ישראל, Jerusalem, Moriah, 1927
[Only Ed. - Reform] Is. Löwenstein, Menorah tehorah oder das reine Judenthum, מנורה טהורה, Schaffhausen, Hurter’schen Buchhandlung und bei dem Verfasser, 1835
[Only Ed.] Dr. S. Michelet, Vortrag, Freiburg i. B., Paul Siebeck, 1898
[Only Ed.] Ben Jechiel, Berliner Judenthum, Berlin, Schlesinger, 1866
[Only Ed.] Dr. Gustav Karpeles, Sechs Vortrage, Berlin, Ulbert Friedlander, 1896
[Only Ed.] R. Plaut, Inaugural-Dissertation, Berlin, Rosenthal & Co., 1867
[Only Ed.] Maximilian Harden, Die Zukunft, Berlin, Verlag der Zukunft, 1896
[First Ed.] Dr. Gerson Lange, Das Buch Koheleth, ספר קהלת, Frankfort am Main, A. J. Hofmann, 1910
[Only Ed.] Dr. Jacob Freimann, Beitrage zur Geschichte der Bibelexegese, Brno, Bernhard Epstein, 1892
[Only Ed.] Davis Nieto Redivivus, Beleuchtung, Leipzig, 1871
[Only Ed.] Dr. M. Joel, Die Angriffe des ... gegen Juden und Christen, Vortrag, Breslau, Schletter'sche, 1879
[Only Ed.] Dr. Ulfred Weiner, Das deutsche judentum in politischer..., Vortrag , Berlin, Philo Verlag, 1924
[Only Ed.] Dr. M. Schwalb, Christus und das Judentum, Vortrag, Berlin, Walther & Upolant, 1883
[Only Ed.] Dr. Julius Rothhorz, Die deutschen Juden in Zahl und Bild, Berlin, Philo Verlag, 1925
[Only Ed.] Dr. Julius Landsberger, Der Psalter, Berlin, Julius Bormatz, 1886
[Only Ed.] Dr. A. Jeremias, Judische Frommigkeit, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche, 1927
[Only Ed.] Abr. Heisz, Inaugural-Dissertation, Berlin , H. Itzkowski, 1902
[Only Ed.] Dr. L. Herzfeld , Metrologische Voruntersuchungen ... , Zweites Lieferung, Leipzig, 1865
[Only Ed.] Dr. L. Herzfeld , Metrologische Voruntersuchungen ... , Zweites heft, Leipzig, Carl Wilsserodt, 1865
[Only Ed.] Dr. L. Herzfeld, Metrologische Voruntersuchungen ..., ibraischen resp. altjudischen handels, Leipzig, Carl Wilsserodt, 1863
[Anti-Semitica] Alfonsus Bonihominis , Epistola di Maestro Samuelle Ebreo , Florence, Lorenzo Torrentino and Carlo Pettinari Copagni , 1568
[Bible - Miniature], Bible - Later Prophets and Writings, תנך - נביאים אחרונים וכתובים, Antwerp, Christopher Plantin, 1574
[Only Ed. - Kabbalah] R. Joseph Sadboon , Ahavat ha'Shem , אהבת ה' , Leghorn, Israel Kushta & Partner, 1871
[Holocaust - Hasidim] R. Judah Arye Loeb of Gur , Sfat Emet , שפת אמת, Shanghai, China , Mefutzei Or , 1943
[First Ed. - Kabbalah] R. Joseph Hayyim b. Elijah , Ben Ish Hai - Year I , בן איש חי - שנה א' , Baghdad, Joshua b. Solomon Behor , 1912
[Only Ed.] R. Joseph David Sinzheim , Yad David , יד דוד , Offenbach, Zevi Hirsch Segal and son Abraham , 1799
[Ms. - Bible - Liturgy] , Pentateuch - Bamidbar & Devarim, חומש - במדבר ודברים עם תרגום בניקוד עליון, [Yemen], 19th cent.
R. Mordehai Jaffa , Levush Malhut , לבוש מלכות, Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin , 1620
[Only Ed.] R. Solomon Hakim of Izmir , Kiseh Shlomo , כסא שלמה, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi , 1847
[Only Ed.] R. Isaac ibn Shange , Be'eirot Ha'Maiyim , בארות המים, Salonica, Raphael Juda Clay & Mordehai Nahman , 1755
[First Ed. - Hasidim] R. Moses E. B. Hopstein, Be'er Moshe , באר משה, Lvov, 1858
[First Ed.] R. Elijah Ashkenazi , Meturgeman, מתורגמן, Isny, [Paulus Fagius ] , 1541
[First Ed. ] R. H. J. D. Azulai (Hida) , Kisei Rahmim , כסא רחמים , Leghorn, Eliezer Sa'adon , 1803
[Only Ed.] R. Nissim Hayyim Raphael A. de Shigura , Sha'arei Hayyim , שערי חיים, Salonica, 1807
[Polemic] R. Moses R”m (Zevi Hirsch Rabbinowitz) , Tokhahah Megulah , תוכחת מגולה , Mainz, J. Bril , 1876
[Cooperplate Title] R. Joseph Zarefati , Yad Yosef , יד יוסף , Amsterdam, Emanual b. Joseph Attais , 1700
[First Ed.] R. Aaron Samuel of Kremenets , Nishmat Adam , נשמת אדם, Hanau, Hans Jacob Hena , 1611
[Kabbalah - Only Ed.] Wilhelm Cristoph Kriegsmann , [Kabbalah] oder: Die Wahre und richtige Cabala, קבלה, Frankfurt und Leipzig, 1774
[Only Ed.] Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Die Aufgabe des Judenthums, Paris, Im Verlag des Europäischen Merkur, [1933]
[Only Ed.] Dr. Simcha Ejges, Das geld in Talmud , Vilna, F. Garber, 1930
[Anti-Semiticism] Fyodor Dostoyevsky, Die Judenfrage, Dachau bei München, Einhorn Verlag, c. 1920
[Only Ed.] Heinrich Loewe, Geschichten von jüdischen Namen, Berlin, 1929
[Only Ed.] Arthur Galliner, Bilder zur Bibel, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1928
[Only Ed.] Hilsverein der Deutschen, Gedenkscrift für Dr. Paul Nathan Jahresbericht, Berlin, Hilsverein der Deutschen Juden, 1927
[First Ed.] Anonymous, Orhot Zaddikim, אורחת צדיקים, Hanau, Henry Jakob, 1710
[First Ed.] R. Shabbetai ben Meir ha-Kohen (Shakh), Gevurat Anashim, גבורת אנשים, Dessau, Moses ben Simha Bunim, 1697
[Kabbalah - Haggadah] R. Shalom Sharabi, Sar Shalom, שר שלום, Jerusalem, Lifshits Brothers, 1912
[First Ed.] R. Obadiah Bertinoro, Amar Nekeh, עמר נקא, Pisa, Samuel Molkho, 1810
[Only Ed.] Joseph Wiznitzer, Papercuts, מגזרות, Tel Aviv, HaAretz, 1943
[Only Ed.] Chief Rabbi Dr. J. H. Hertz, Battle for the Sabbath at Geneva, London, Oxford University Press, 1932
[Only Ed.] Chaim Gross, Illustrator, The Book of Isiah, Philadelphia, Jewish Publication Society, 1973
[Woodcuts by Ilya Schor] Abraham Joshua Heschel, The Earth is the L-rd's, La Tierra es del S-nor, New York; Buenos Aires, Henry Schuman; Candelabro, 1950; 1952
[Only Ed.] Talma Levin, Landscapes in Israel Art, נופים באמנות ישראל, Jerusalem, D. K. Graubart Publishers, 1984
[Community] R. Prof. Samuel [Hayyim] Ghiron, In morte di Vittorio Emanuele, על מות ויטוריו אימנואילי השני, Torino, Amninistrazione Israelitica di Torino, 1878
[Only Ed. - Authographed - Avot] R. Abraham Belais, Tevu’at Yekev, תבואת יקב, Leghorn, Sa’adon Molkho & Partners, 1820
R. Solomon of Gritse; R. Isaac Itzik Heilperin, Horat Sha’ah, הוראת שעה, Boguslav, Joseph ben Ben Zion, 1819
[Limited First Ed. - Bibliography] Abraham Yaari , Hebrew Printers' Marks , דגלי המדפיסים העבריים , Jerusalem, Hebrew University Press , 1943
[Polemic - Only Ed.] R. Hirsch Goldenstern , Iggeret Bekoret , אגרת בקורת ופתח תשובה, Lemberg, Hirsch Goldenstern , 1877
[First Ed. - Kabbalah] R. H. J. D. Azulai (Hida) , Lev David , לב דוד, Leghorn, 1794
[Only Ed.] R. Benjamin Motal , Tummat Yesharim , תמת ישרים, Venice, Pietro & Lorenzo Bragadini , 1622
[Only Ed.] R Samuel Salam , Melech Salam , מלך שלם , Salonica, Raphael Juda Clay & Mordehai Nahman , 1769
[Only Ed.] R. Moses M. Meyuhas , Birchat Maiyim , ברכות מים, Salonica, Mordechai Nahman & David Israeliga , 1749
[Only Ed.] R. Isiah Joseph Pontremoli , Panim Bamishpat , פנים במשפט, Izmir, Aaron Joshua de Shegura , 1873
[First Ed.] R. Ephraim Luntshits , Ir Gibborim , עיר גיבורים, Basle, [Israel Zifroni] Ambrosino Provinanno , 1580
R. Solomon ibn Adret (Rashba) , She’elot u’Teshuvot ha-Rashba , שאלות ותשובות, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1545
R. Isaac Adarbi , She'elot u-Teshuvot Divrei Ribot , שאלות ותשובות דברי ריבות , Venice, Juan D'Gara , 1586
[Only Ed.] R. Abraham Menahem Rapaport , Minha Belula , מנחה בלולה , Verona, Francesco de la Dona , 1594
[First Ed.] R. Solomon b. Abraham d'Urbino , Ohel Mo'ad , אהל מועד, Venice , Marco Antonio Giustiniani , 1548
[Pseudo Basle] R. Isaac b. Samuel of Poznen , Siah Yitzhak , שיח יצחק, [Frankfurt am Main], [1676?]
R. Nathan of Rome , Arukh ha-Katzar , ערוך הקצור , Cracow, Isaac b. Aaron of Prostitz , 1592
[First Ed.] R. David b. Solomon ibn Abi Zimra , Shailot Utshuvot Radbaz - Part I , שאלות ותשובות רדב'ז - ח'א, Venice, Meir da Zara , 1749
[Kabbalah - First Ed.] R. Shalom b. Moses Buzagli , Hadrat Melekh , הדרת מלך , Amsterdam, Gerrard Johann Jenson , 1766
Group of 7 Museum Catalogs, 1955-85
[Only Ed.] Ottavio Marchese , Grammatica Della Lingua Santa, דקדוק לשון הקדש, Venice, Francesco Sansoni , 1775
[Bible] , Psalms with two commentaries, תהלים עם פירוש תרועת מלך וחבל נעים, Ofen, Konigl. ung. Universitats, 1863
[First Rev. Ed.] Solomon E. Blogg , Binyan Shelomo - Aedificium Salomonis , בנין שלמה, Hannover , E. A. Telgener , 1831
[Ms.], Letter by R. Raphael Baruch Toledano , כתב מה'ר רפאל ברוך טולידנו, אבד'ק מקנאס , Tiberias, 1939
[First Ed.] Antonio Zanolino , Lexicon Hebraicum , אוצר לשון הקדש , Padua, Joannem Manfre , 1782
[Only Ed.] Irina Antonova, et. al., Chagall Discovered, from Russian and private collections, New York - Moscow, Sovietsky Khudozhnik Publ., 1988
[Only Ed.] Emanual Recanati , Grammatica Ebraica in Lingua Italiana , Verona, Gius. Antonelli , 1842
[Only Ed. - Incribed Copy] Nissim Aloni, Yosl Bergner , Paintings 1938-1980, Jerusalem, Keter Publishing House, 1981
[Only Ed.] James Thrall Soby, Ben Shahn Paintings, New York, George Braziller, 1963
[First Ed.] R. Hanania Elhanan Coen , Vocabolario... Ebraico-Italiano , מענה הלשון , Reggio, Preesso la Societa , 1811-12
R. Solomon b. Judah ibn Gabirol , Goren Nahon Tikkun Middot ha-Nefesh , גורן נכון תקון מדות הנפש , Luneville, France , Abraham Prizek , 1807
[First Ed.] [Amelia Bristow] , Emma De Lissau; A Narrative , London, T. Gardiner and Son , 1828
R. Jeshua b. Joseph ha-Levi , Halikhot Olam , הליכות עולם, Sabbioneta, Vincenso Conti, 1567
[Meir Ba’al haNes Fund] R. Hayyim Nathan Dembitzer, Meginei Eretz Israel , מגיני ארץ ישראל, Jerusalem, Hashkafa, 1904
[Liturgy - Women], Selihot , סליחות, Brno, Franz Joseph Neimann, 1757
[Liturgy - Unrecorded], Schedule for Yom Kippur prayers, סדר התפלות והסליחות, [Mainz], 1931; 1932
[Liturgy - Italian Rite] , Seder Tephilah, סדור של תפלה, Venice, Bragadina, 1748
[Habad] R. Dov Ber Schneerson, Ateret Rosh - Sha'arei Orah , עטרת ראש, Johannisburg, A. Gansherovski , [1860]
R. Elijah Ashkenazi , Tishbi , ספר התשבי, Basle, Conrad Waldkirch, 1601
[Liturgy - First Ed.] R. Samuel David Luzzatto , Mahzor , מחזור כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני , Leghorn, Solomon Belporte & Partner , 1856
[Liturgy], Mahzor Part I, מחזור, חלק ראשון, Prague, Elsenwangerschen Verlag, 1799
[Only Ed.] Adolf Jellinek , Das Judenthum unserer Zeit, Preigdt, Vienna, Adalbert della Torre, 1861
[First Ed.] [Gottfried Joachim Wichmann], Heman , Leipzig, Breitkopf, 1773
[Reform - Only Ed.] Aaron Chorin , Der treue Gothe, Prague, M. J. Landau, 1831
[Only Ed.] Peter Beer , Derfinnlichung und Zeremonien, Prague, Scholl & Landau, 1825
[Only Ed.] Peter Beer, Rede, Prague, Gottlieb Hasse Sohne, 1829
[First Ed.] Luigi Manzini , Le tvrbolenze d'Israele seguite sotto'l gouerno di, Venice, Giacomo Sarzina , 1633
[Liturgy - Only Ed. - Polish Custom], Korban Shelamim, קרבן שלמים, Hamburg, Nahum Halberstadt, 1858
[Bible] , Psalms, תהלים עם פירוש רד'ק, Berlin, Isaac Jacob Speier, 1767
R. Meir Aldabi, Shevilei Emunah , שבילי אמונה, Lvov, 1801
[Community - Unrecorded] , Inno ebraico ... Alessandria , שיר מזמור ... ק'ק אליסאנדריא , Leghorn, Solomon Belforte , 1887
Roberto Bellarmini , Institutiones Linguae Hebraicae , Venice, Baptistam Ciottum Senensem , 1606
[Only Ed.] Shimon ben Baraz , Ma'arkhei Lev , מערכי לב, Koenigsberg, Daniel Kristof Kantor , 1784
[First Ed.] R. Elijah Ashkenazi , Tuv Ta'am , טוב טעם, Venice, Daniel Bomberg , 1538
[First Ed.] R. Elijah Ashkenazi , Masoret ha-Masoret , מסורת המסורת, Venice, Daniel Bomberg , [1538]
[Periodical] Vaad Lehoromas Keren HaTorah, Az nidberu yirei Hashem, אז נדברו יראי ה' , Brooklyn, Vaad Lehoromas Keren HaTorah, [1964?]
[First Ed.] R. Joseph Rozin, The Rogachover , Zafenat Pa'ne'ah, צפנת פענח, Daugavpils, Shalom Zalman Klomel, 1930
[First Ed.] Francisco de Faria, Early instance Jewish involvement in English Soc'y, The Information of Francisco de Faria, London, John Bill, Thomas Newcomb, and Henry Hills , 1680
[Only Ed.] R. Rafael Meyuches , Minhat Bikkurim, מנחת בכורים, Salonica, Bezalel Ashkenazi, 1752
[Only Ed. - R. Berlin Copy] R. Rafael Meyuches , Peri ha-Adamah Part II, פרי האדמה, חלק ב, Salonica, Bezalel Ashkenazi, 1752
[Only Ed.] R. Abraham Palache , Berakh et Avraham , ברך את אברהם, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi , 1857
[Only Ed.] R. Hayyim Moses Amarillo , Devar Moshe - Parts I-III , דבר משה ג'ח , Salonica, Bezalel Ashkenazi , 1742-50
R. Moses Almosnino , Me'ammez Ko'ah , מאמץ כח, Venice, Juan D'Gara , 1588
R. Jacob b. Asher , Tur Hoshen Mishpat , טור חושן משפט , Venice, Juan Grippo , 1567
R. Solomon b. Eliezer ha-Levi , Avodat ha-Levi , עבודת הלוי, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1546
[Bible], Kitvei Kodesh , כתבי קדש עשרים וארבעה, Berlin, Julius Sittenfeld , 1865-67
[Ms.] R. Joseph Shapotshnick , Several works with dedication letter, קדושת השם, ברכת יוסף, ראשי אלפי ישראל, תקופה חדשה , London, 1914-18
[Only Ed.] R. Joseph Shapotshnick , Shas ha-Kolel , ש'ס הכולל , London, Menahem Mendel Chernitsky , 1921
[First Ed.] R. Jedaiah Bedersi (ha-Penini), Behinat Olam , בחינות עולם , London, L. Alexander, 1806
Talmud Bavli, Tractate Rosh ha-Shana , תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה , Metz, Getshlik Speyer , 1777
[Only Ed.] Einem ehrlichen, aber nicht blinder hes, Was warten die hessen von ihrem, Grossherzog Ernst Ludwig?, Munich, Münchener Kunst und Verlags, 1892
[Only Ed.] Prof. Dr. Adolf Biach/ R. Dr. M. Doctor, Proben zur jüdischen Literatur, Leipzig, Verlag von Gustav Engel, 1909
Dr. G. Hölscher, Die Geschichte der Juden in Palästina , seit dem Jahr 70 nach Chr.: eine Skizze, Leipzig, J.D. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1909
[Zionism] Dr. H. Salomonsohn, Widerspricht der Zionismus unserer Religion?, Berlin, H. Itzkowski, 1898
[Zionism] R. M. A. Roth, Der Zionismus, von Standpunkte der jüdischer Orthodoxie, Nagytapolcsany, Platzko Gyula Könyunyomdaja, 1904
[Polemic- Only Ed.], BeBet Yisrael Raiti Sha'aruriya, בבית ישראל ראיתי שערוריה, Tel Aviv, Glitzenstein, 1931
[Polemic] R. Moshe Sternbuch, Psak Din shel HaRabanut ... 'Bene Yisrael' MeHodu, פסק דין של הרבנות הראשית בענין 'בני ישראל' מהודו, London - Jerusalem, 1962
[Unrecorded] Yaakov Ben Pinchas Eliezer Goldman, [Will], [צוואה], Berlin, 1925
[Community - Polemic], Pesak Din, פסק דין, Jerusalem, Zuckerman, c. 1920
[Polemic - Kabbalah] Bet Din Tzedek leEdat , Azharah Nora'ah, אזהרה נוראה, Jerusalem, Horeb, 1934
[Zionism] Dr. E. W. Tschlenoff, Funf Jahre der arbeit in Palestina, Berlin, Judischer Verlag, 1913
[Only Ed.] Dr. Frank, Festpredigt, Cologne, M. Kohn, 1886
[First Ed.] Dr. M. A. Levy, Phonizisches Worterbuch, Breslau, H. Skutsch, 1864
[Zionism] Dr. Max Nordau, Der Zionismus, Brno, Winter & Karafiat, c. 1920
[Only Ed.] Dr. G. Gilberstein, Predigt, Schwerin, 1914
[Only Ed.] Dr. A. Eckstein, Der Volkerkrieg und das Alte Testament, Nuernberg, Friedr. Korn'schen, [1915]
[Only Ed.] Dr. M. Brann, Geschichte der Juden in Schlesien, Breslau, Wilh. Jacobsohn & Co., 1896
[Only Ed.] Dr. A, Deutsch, Sabbatpredigt, Prague, Richerd Brandeis, 1903
[Only Ed.] Dr. Ad. Frankl-Grun, Vier Reden, Pressburg (Bratislava), Lowy & Alkalay, 1887
Jos. Feiner, Kulturelle Bestrebungen, Hamburg, M. Lehmann, c. 1910
[Only Ed.] Dr. M. Lowy, Predigt am Schlussfest 5648, Temesvar, Emil Hossler, 1887
[Only Ed.] Dr. Nehemias Brull, Festreden, Frankfort am Main, U. J. Hofman, 1904
[Only Ed.] Dr. Simon Stern, Die Stimme der Freude, Prague, Richerd Brandeis, 1899
Johann Leusden , Compendivm V. Testamenti Hebraeo-Chaldaicum , Halae Magdeburgicae , Ern. Fritschium , 1736
[Periodical] Marcus Heinrich Bresslau , Hebrew Review and Magazine of Jewish Literature , המאסף, London, Thomas Danks , 1859-60
William Robertson: Johann Leusden , Lexicon novum hebraeo-latinum , Ultrajecti (Utrecht) , F. Halma , 1687
[Liturgy - Kabbalah] , Shirot ve-Tishbahot , שירות ושבחות , Baghdad, [Solomon Behur Hutzin] , c. 1895
[Maps] Arthur Penrhyn Stanley , Sinai and Palestine in connection ... history, London, John Murray , 1866
Rabbinsche Gutachten, Breslau, Leopold Freund, 1842
R. Malkiel Hezekiah ben Abraham, Malkiel, מלכיאל, Vilna, Man ben Barukh ve-ha-sheni Simhah Zimel ben Menahe, 1819
R. Isaac ben Eliezer, Sefer ha-Gan, ספר הגן, Furth, 1747
[Only Ed.] R. Samuel ben Leib Back, Me’il Katan - Ein Reislein , מעיל קטן, Breslau, H. Sulzbach, 1866
[Only Ed.] R. David ben Raphael Meldola, Divrei David, דברי דוד, Amsterdam, Herz Levi Rofe and his son-in-law Kasmin, 1753
[Only Ed.] R. Zev Wolf Langfelder , Hesped Mar, הספד מר, Prague, M.J. Landau, 1857
[Only Ed.] R. Moses Isaac Ashkenazi , Ho’il Moshe, הואיל משה, Leghorn, Israel Kushta, 1880
[Habad] Agud Talmud ha-Teomim, Kovetz ha-Teomim, קובץ התמים, Warsaw, Tomche Teomim Lubavitch, 1935-37
[Ms.], Letter by R. Avraham Yeshayahu Karelitz , כתב מהחזון איש זצ'ל , Bene-Berak , 1944
[Periodical] Isaac Salomon Fuchs, ed. , Revue Hebraique , החוקר, Paris, Joseph Fischer at Cracow , 1891
[Only Ed. - Polemic] R. Abraham Loeb Benjaminson, Milhamah be-Shalom, מלחמה בשלום, New York, A. H. Rosenberg, 1898
[Only Ed. - Polemic] R. Baruch Elijah Weszel, Atarah le-Yoshanah, עטרה ליושנה, Bonyhad, Israel Robitshak ha-Levi, 1897
Talmud Bavli, Tractate Niddah , תלמוד בבלי, מסכת נדה, Metz, Joseph Antoine , 1770
R. Samuel de Medina (Maharashdam) , She’elot u’Teshuvot , שאלות ותשובות , Salonica, Sabbati Nehama , 1798
[Only Ed.] Dr. Ulerander Kisch, Worte der trauer, Prague, D. Ruh, 1891
[Only Ed.] Dr. Ansbacher, Heilbronn, Predigten und Vortrage, Kirchhain, Max Schmersow, 1914
[Only Ed.] Dr. L. A. Rosenthal, Mein Vater, Berlin, Arthur Scholem, 1904
[Only Ed.] Dr. D. Leimdorfer, Der alte Gott und die neue Zeit, Hamburg, Goldschmidt, 1898
[Only Ed.] Dr. Albert Lowy, Das Maass Unserer Lebnstage, מדת ימינו, London - Vienna, Adolphus Holzhausen, 1897
[First Ed. - Women] R. Solomon Carlebach , Traurede zur Vermahlung, Bremen, Dierchsen , 1897
Dr. A. J. Cohen, Eine Predigt, Berlin, Schnitzer'sche Buchhandlung, 1846
Dr. Joseph Norden, 'Uuge um Uuge - Zahn um Zahn', Berlin, Philo Verlag, 1926
Vladimir Jabotinsky, Die idee des Betar, ein umriss Betarischer welanschauung, Lyck, Arthur Kaulbars, 1935
Leon Scheinhaus, Die alte Geschichte der russischen , und polnischen Juden, Berlin, Arthur Scholem, 1900
Dr. M. Joel, Vortrag uber das Buch Daniel, Breslau, H. Sulzbach, 1873
Dr. Jos. Uub, Grundlage zu einem wissenschaftlichen Unterrichte, in der mosaischen Religion., Mainz, Moritz Jourdan, 1865
Arthur Szyk , Declaration of Independance for State of Israel , Israel, 1948
Janet and Emmanuil Snitkovsky , Lithograph
Reuven Rubin , Lithograph 'Peace', [Israel]
Shalom Moskovitz (Shalom of Safed) , Lithograph 'Night of Redemption', [Safed]
Mishnei'ot , משניות , Leghorn, Solomon Belporte & Partner , 1857
[Habad - First Ed.] R. Hillel Malisov , Pelah ha-Rimon , פלח הרמון , Vilna, Fine, Rosenkrantz, Schriftsetzer , 1887
[Periodical] Hayyim Selig Slonimski , Ha-Zefirah, Volume 1, הצפירה, Warsaw, J. Lebenson, 1862
[Only Ed.] R. Shalom Israelson, Neveh Shalom, נוה שלום , Chicago, L. Meytus, 1900
[Polemic] R. Leone (Judah Aryeh) Modena , Behinat ha-Kabbalah , בחינת הקבלה , Gorizia (Goritiae), Joh. Bapt. Seitz , 1852
[Only Ed.] Judah Lerma of Belgrade, Peletat Bat Yehudah, פליטת בית יהודה , Venice, Pietro, Giaccamo, Geronimo, and Aluise Bragadin, 1647
R. Solomon ibn Gabirol , Mivhar ha-Peninim , מבחר הפנינים, Cremona, Vincenzo Conti , 1558
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch Friedling , Ha-Be’er , הבאר, Zamosc , 1923-39
[Bibliography - Periodical] Moritz Steinschneider, Hebraeische Bibliographie , המזכיר, Berlin - Dessau, 1858-80
[Only Ed.] R. Aaron Ha'Kohen Perahyah , Parah Matteh Aharon , פרח מטה אהרן , Amsterdam, Moses Mendes Coitinho , 1703
[Only Ed.] R. Gershon Coblenz , Kiryat Hannah , שאלות ותשובות קרית חנה, Metz, Gottshalk, 1785
[Unrecorded - Community], Great Palestine Orphan Asylum Diskin, Jerusalem , בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין , Tel Aviv, Ahdut , [1927]
[Only Ed.] R. Alexander b. Abraham ha-Levi , Rimon Gadish , רמון גדיש, Brno, Joseph Karl Neimann , 1788
[Haggadah], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Jozefow, Solomon & Barukh Zetser, 1865
[Polemic - Haskalah] Isaac Baer Levinsohn , Beit Yehudah , בית-יהודה, Vilna, Menahem Mann & Simha Zimel , 1839
[Zionism], Memorandum on the Administration of Palestine, under the Mandate, Jerusalem, Government Printing Office, 1947
[Zionism], Palestine Gazette, Jerusalem, Government Printing Office, 1945
R. Solomon ibn Adret (Rashba), She’elot u’Teshuvot ha-Rashba , שאלות ותשובות, Hanau, Hans Jacob Hena , 1610
[First Ed.] R. Hayyim ibn Attar , Hefez Hashem , חפץ ה' , Amsterdam, Solomon Proophs , 1732
[Hasidim - First Ed.] R. Judah Arye Loeb Alter , Sefat Emet , שפת אמת, Warsaw, Alter, 1925-31
[Kabbalah], Tikunei ha-Zohar , תקוני הזהר, Russia-Poland, c. 1830
[First Complete Ed.] R. Isaac Campanton , Darkhei ha-Talmud , דרכי התלמוד, Venice, Christofilo de Zaniti , 1565
[Unrecorded - Liturgy], Siddur Tefilot, סדר התפלות מכל השנה כמנהג פולין, Amsterdam, Yohanan Levi Rofeh and son Benjamin, 1805
[Kabbalah] R. Moses Cordovero , Sefer Gerushin , ספר גרושין , Shklov, 1796
[Liturgy - Haggadah] , Mahzor - Italian Rite, מחזור של כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני , Venice, Bragadin , 1750
[Polemic - Only Ed.] R. Zevi Simon Album , Diveri Emet , דברי אמת; מחאה גלויה , Chicago, Hayyim Loeb Maytes , 1904-12
[Polemic-Only Ed.] R. Jacob D. Willowski (Ridbaz) , Nimmukei Ridbaz , נימוקי רידב'ז, Chicago, 1904
R. Shem Tov ibn Shem Tov , Derashot ha-Torah , דרשות התורה , Venice, Marco Antonio Guistianni , 1547
Mishnei'ot , משניות, Amsterdam, Solomon Proophs, 1733
[Only Ed.] R. Rafael Meyuhas , Mizbah Adamah , מזבח אדמה , Salonica, Raphael Judah Clay & Mordehai Nahman , 1776
[First Ed.] R. Abraham Horowitz , Emek Berakhah , עמק ברכה, Amsterdam, Hirtz Levi Rofeh , 1729
[Only Ed. - Kabbalah] R. Samuel Hagiz , Devar Shemu'el , דבר שמואל, Venice, Jaun D'Gara , 1596
[Woodcut Illustrations], Keter Kehuna (Josippon): Keter Malkhut , והוא ספר יוסיפון בלשון אשכנז כתר כהונה , Furth, Hayyim ben Zevi Hirsch , 1767
[Only Ed. - Montefiore] R. Abraham Shaffner, Zeror ha-Mor [Wisp of Myrah in a bed of spices], צרור המר בערוגת הבשם , New York, The Jewish Daily News Print., 1887
[Machine Mazzot] R. Z. Joseph Rosenfeld, Yoseph Tikveh, יוסף תקוה, St. Louis , Bernitz and Goldman, 1903
[Community - Duchess Caroline] Dr. Joseph Wiesen, Trauergottesdienst, Stadtlengsfeld - Eisenach, Philip Kuhmer, 1905
[First Ed.] Max Naumann, Der nationaldeutsche Jude in der deutschen Umwelt, Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft , 1921
[First Ed.] R. Hayyim ibn Attar; R. Hezekiah da Si, Perot Genosor (Peri To'ar; Peri Hadash) , פירות גנוסר (פרי חדש; פרי תואר) , Amsterdam, Joseph Dayan , 1742
[Only Ed.] . Abraham ibn Ezra ben Hayyim Jedidah , Battei Kenesiyyot , בתי כנסיות, Salonica, Sa’adia ha-Levi Ashkenazi , 1806
[First Ed.] R. Hezekiah da Silva , Peri Hadash (Orah Hayyim); Mayim Hayyim , פרי חדש; מים חיים, Amsterdam, Isaac Leon Templo; Moses Frankfurt , 1730
[Polemic] R. Shemariah Menasseh ha-Kohen Adler , Mareh Kohen , מראה כהן , Piotrkow , Sikora i I. Mylner , 1931
[First Ed.] R. Simeon b. Zemah Duran , Tashbez , ספר התשב'ץ , Amsterdam, Naftali Hertz , 1738-41
[Only Ed.] R. Hayyim Abraham Gatigno , Tirat Kesef , טירת כסף, Salonica, Talmud Torah , 1736
[Community -Hasidim], Modu'ah, מודעה, Jerusalem, Kalisher, c. 1944
[Psalms - Polyglot], Psalterium harmonicum , תהלים, Nuernberg, Eliae Hutteri (Elias Hutter), 1602
Arthur Szyk, Illustrator , The Book of Esther , מגלת אסתר, Israel , Maariv Book Guild, et al. , 1974
[Haggadah - Illustrated] Ben Shahn , Haggadah for Passover , הגדה של פסח, Paris, Trianon Press , 1965
[Haggadah] Marc Chagall, Illustrator , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Paris, Leon Amiel, 1987
[First Ed. - Kabbalah] , Manot ha-Levi , מנות הלוי , Venice, Jaun D'Gara , 1585
[Kabbalah - Polemic] R. Samuel David Luzzatto , Vikku'ah al Hokhmat ha-Kabbalah , ויכוח על חכמת הקבלה , Gorizia, J. B. Seitz, 1852
[Binding - Unrecorded] Dr. J. Goldschmidt , Israel’s Gebete (Prayers) , תפלת ישראל, Mainz, Joh. Wirth , 1902
[Authographed] Jacob Steinhardt, Artist , The Woodcuts of Jakob Steinhardt, San Francisco, Genuart Co., 1959
Lazarus Goldschmidt , Der Babylonische Talmud , Berlin, Judischer Verlag, 1929-33
[Ms.] , Biblical Concordance , קונקורדנציה לפסיקים בתנ'ך, [Italy], 18th cent.
[Women - Only Ed.] Dr. Georg Beer, Die soziale und religiöse Stellung der Frau, im israelitischen Altertum, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1919
[Only Ed.] R. Dr. Max Joseph, Ist das alles?, Berlin , Jüdische Rundschau, 1910
[First Ed.] R. Samson b. Raphael Hirsch, Metiv Hegoyon, מיטב הגיון , Vilna, 1913
[Liturgy - Unrecorded - Women] Jacob Goldenthal, Tefillat Yisroel, תפלת ישראל , Vienna, Bendiner & Schlossberg, 1865; 1863
[Unrecorded], Shetar Iskah (investment deed), שטר עיסקא, Hamburg, 1840
[Psalms - First Ed.], Tehilim - Sha'arei Hayyim , תהלים עם פירוש שערי חיים , Mukachevo, Dov Ber Bleier, 1892
[Only Ed.] R. Joshua Heschel Kuttner, Glaube und Gottesverfranen, Breslau, Sulzbach's Buchdruckerei, (1853)
[First Ed.] Georg Wolff, An das Gewissen des deutschen Volkes, Kassel, Gebruder Gotthelft, 1901
[Hasidim - Only Ed.] R. Judah Gruenwald , Zavva'at, צוואת, Seini, Jacob Weider, 1920
[Polemic - Anti-Reform] R. Solomon J. L. Rapaport , Tokhahat Megullah , תוכחת מגולה , Frankfort am Main, Jakob Friedreich Bak , 1845
[Zionism - First Ed.] Dr. Theodor Herzl, Der Baseler Congress, Vienna, Welt, 1897
[Polemic - Unrecorded - Ms.] R. M. Chaim E. Bloch, Tahor ve-Kadosh, טהור וקדוש יהיה מחננו, Bronx, New York, 1951
[The R. Meir Shapira, Yesh. Hakhmei Lublin Copy] , [Authographed Copy] Tisha Perakim, תשעה פרקים להרמב'ם, Kedainiai, Movashovitz & Cohen, 1928
[Only Ed.] Abraham Jacob Gershon Lesser, B'akharith hayamin, באחרית הימים , Chicago, N. Gonsior, 1897
R. Naphtali ben Isaac ha-Kohen Katz, Zavva'at , צוואות ... ר' נפתלי הכהן , Furth, Itzik b. Leib, 1787
[Polemic] , Ha Issur shel Hishtamshut be-mikrofon be-Shabbat , האיסור של השתמשות במיקרופון בשבת וביום טוב, New York, HaPardes, 1952
[Pogroms], Die Juden-Verfolgungen in Russland..., Berlin , Louis Gerschel, 1882
[Only Ed. - Blood Libel] R. Dr. Wilhelm Münz, Ritualmord und Eid, Gleiwitz, Neumann's Stadtbuchdruckerei, 1902
[First Ed.] R. David Kaufmann, Die Spuren al-Batlajusi's in der Jüdischen Religio, העגולות הרעיונות להחכם הערבי אלבטליוסי, Budapest , Kon. Ung. Universitats-Buchdruckerei, 1880
[Only Ed.] Dr. S. Friedmann, Vier Reden, Berlin, B. Baer, 1883
[Only Ed.] Dr. S. Löwenfeld, Die Wahreheit, Berlin, Julius Sittenfeld, 1881
R. Zevi Hirsch ben Judah Leib of Voidislov, Asarah la-Me’ah, עשרה למאה, Roedelheim, Wolf Heidenheim, 1828
[Only Ed.] Dr. Herman Joël, Fest-Predigten für die hohen Feiertage des Jahres, חזון למועד, Hirschberg, c. 1863
[First Ed.] R. Moses ibn Habib, Darkhei No’am with Marpe Lashon, דרכי נעם עם מרפי לשון, Roedelheim, Heidenheim, 1806
[Only Ed.] Judah (Julius) Kaletsky, She'erit Yehudah, שארית יהודה , New York, 1899
[Polemic - Hasidim] R. Joshua Racker, Der Zanzer Zaddik, דער סאנזער צדיק ר' חיים האלברשטאם זצ'ל, Vienna-New York, Union Printing, 1927
[Ms. - American Judaica], Letter by R. Abraham Isaac haKohen Kook , כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק , Jerusalem, 1920
S. Schachnowitz, Skizzen aus Litthauen, Frankfort am Main, Jüdische Volksschriftenverlog, c. 1920
[Kabbalah] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Olam Katan; Toldot Ya'acov; Zikhron le-Masseh Bere, עולם קטן; תולדות יעקב; זכרון למעשה בראשית, Jerusalem, Nissan b. Israel Bak, 1877
[Only Ed.] L. Frankurter, Die Gotteslichter auf Erden - Predigt, Vienna, J. Holzwarth, 1856
[First Ed.] Moritz Güdemann, Religionsgeschichtliche Studien, Leipzig, Oskar Leiner, 1876
R. Meir ben Levi of Zolkiew, Mikshah Zahav, מקשה זהב, Roedelheim, Karl Reich, 1753
[Kabbalah -First Ed.] R. Tuviyyah ha-Levi of Safed, Hen Tov, חן טוב, Venice, Giovanni di Gara, 1605
[Community - Only Ed. - Montefiore] , Special Service to take place in the , Synagogue of Spanish and Portuguese Jews , London, Printed by direction of the Wardens , 1867
[Ms. - Liturgy - Kabbalah] R. Benjamin b. Israel , Akedat Yizhok , עקידת יצחק , [Persia], 1898
[Unrecorded], HaSafah HaIvrit, Part II, השפה העברית חלק שני, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[Holocaust], Mishnayoth, Masekhet Bikurim, משניות, מסכת בכורים, Munich, American Joint Distribution Committee, 1948
Prof. Getzel (George) Selikowitz, The Jewish – American orator, דער אידיש-אמעריקאנער רעדער, New York, Hebrew Publishing Company, 1916
[Only Ed. - Polemic] R. Ahron Jeruchem, Return, O Israel., שובה ישראל, New York, Sinai, 1947
[Holocaust] David Samuel HaLevi Loewinger, Kitve Yad she-be-sifriyat Bet Ha Midrash LeRabanim, כתבי יד שבספרית בית מדרש לרבנים בבודפשט, Budapest , [Ferdinand Gewurcz], 1941
[Authographed] Isaac Rivkind, Rashi Exhibiton, תערוכת רש'י, New York, Library/Jewish Theological Seminary of America, 1940
[Medical] Dr. B. Dubovski, Doctor Bukh, דאקטאר בוך, New York, Hebrew Publishing Company, 1921
R. Judah Ha-Levi, Sefer Shir Mi kamokha, ספר שיר מי כמוך, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[Unrecorded], Yerushalayim, ירושלים עיה'ק, Jerusalem, Ben-Zion Mordecai Hazan, c. 1930
[First Ed.] Saul Raskin, Illus. , Our Father Our King, אבינו מלכנו, New York - Flint, Michigan, Genesis Publishing Co., 1966
[Haggadah - Illustrated] Dr. Marcus Lehmann , Hagadah schel pessach , [הגדה של פסח] , Frankfort am Main, J. Kauffman/M. Lehrberger & Co. , 1918
[Polemic- Only Ed.] R. Isaac ben Elijah Margolies, Ma’oz ha-Yam, מעוז הים, Vilna, Abraham Isaac & his son Shalom Joseph Devarzets, 1870
[Hasidim] R. Moses ben Maimon (Maimonides, Rambam), Mussar ha-Sekhel, מוסר השכל, Zhitomir, Shapira Brothers, 1860
[Polemic- Only Ed.] Khal Adat Yeshurun, Koshet Divrei Emet, קושט דברי אמת, Mukachevo, Grafia, 1935
[Women] Fanny Neuda, Stunden der Andacht, Prague, 1874
[Only Ed.] R. Hananel Habif, Migdal Hananel, מגדל חננאל, Salonica, Bezalel ha-Levi Ashkenazi, 1819
[Haggadah] R. Solomon Lima Levine: R. Israel Jonah, Hadar ha-Carmel; Ateret Yeshua, הדר הכרמל; עטרת ישועה, Vilna; Warsaw, Shraga Feivel Gerba; Globus, 1909; 1938
[First Ed.] R. Eliezer Hayyim ben Abraham Deutsch, Peri ha-Sadeh pt. 1, פרי השדה א, Bonyhad, Meir Rosenbaum, 1906
[Kabbalah] R. Hayyim ben Joseph Vital, Ez ha-Da’at Tov, עץ הדעת טוב, Zolkiew, S. P. Stiller, 1871
[Polemic] Va'ad le-Haganat ha-Dat b-Eretz Yisrae, Airmail letter seeking help with imprisoned rabbis, מכתב מועד להגנת הדת בא'י, Jerusalem, 1958
[Ladino] R. Jacob Culi, Me'am Lo'ez , מעם לועז, בראשית, Leghorn, Ottolenghi e Comp , 1822
[Only Ed. - Polemic] R. Mattathiah Nissim Terni, Sefat Emet, שפת אמת , Leghorn, Eliezer Sa'adon, 1797-99
R. Isaac Joseph Nunes Vais, Si’ah Yizhak, Part I, שיח יצחק, Leghorn, Moses Athias, 1766
[Habad], Receipt for Yeshiva Torat Emet, קבלה - ישיבת תורת אמת הכללית, Jerusalem, c. 1930
[Polemic - Only Ed. - Rebbe Meir Ba'al ha-Ness] , Teshuvah ke-Halacha , תשובה כהלכה, Drohobych, Zupnik, 1912
[Polemic - Only Ed.] R. Meir Dan Plotzki , Sha’alu Shelom Yerushalayim , שאלו שלום ירושלים , Bilgoraj, Nathan Nuta Kroninborg , 1910
[Liturgy - Reform] Dr. Benjamin Szold & M. Jastrow, Israelitish Prayer Book , עבודת ישראל , Philadelphia, 1885
[Only Ed.] R. David ben Samuel Mu’ati, Kodshe David, קדשי דוד, Leghorn, Solomon Belforte & Partners, 1852
[First Ed.] R. Jacob ben Naphtali Gruenwald, Helek Ya’akov on Pirkei Avot, חלק יעקב על פרקי אבות, Seini, Jacob Wieder, 1923
Babylonian Talmud, several tractates, תלמוד בבלי, מסכת פסחים, ביצה, חגיגה, מו'ק, Amsterdam, Joseph and Jacob ben Solomon Proops , 1752
Babylonian Talmud, several tractates , תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, ע'ז, הוריות, עדיות, אד'נ, Amsterdam, Immanuel Benveniste , 1645
Babylonian Talmud, Nidah, Tohorot, תלמוד בבלי, מסכת נדה, סדר טהרות, Amsterdam, Immanuel Benveniste , 1647
Babylonian Talmud, several tractates, תלמוד בבלי, מסכת מנחות ..., Amsterdam, Immanuel Benveniste, 1646
Babylonian Talmud Gitin, Nedarim, Nazir, Sotah, תלמוד בבלי, מסכת גיטין, נדרים, נזיר, סוטה, Amsterdam, Joseph and Jacob ben Solomon Proops, 1752
[Ms.], Eulogy letter for R. Joseph ibn Zur, אגרת הספד על פטירת ה'ר יוסף אבן צור, Meknes, 1698
[Ms. - Kabbalah - Unrecorded], Zo’t Nahalat Yehudah, זא'ת נחלת יהודה, [Germany], 17th cent.
[Bible] R. Isaac Leeser , The Twenty-Four Books of the Holy Scriptures , Philadelphia, Sherman & Co. , 1878
[Limited Ed.] Yosl Bergner , Ten original silkscreen prints , עשרה הדפי-משי מקוריים , Israel, c. 1980
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded], Segula from R. Samson Ostropoler, סגולה מהגאון הקדוש מהו' שמשון מאסטרפלייא, [Germany]?, c. 1800
[Liturgy - Kabbalah - Women - Unrecorded], Siddur, סדר תפלות מכל השנה, Frankfort am Oder, Michel Gutshulk, 1728
[Shabbatean] Nehemiah Hiyya Hayon , Divrei Nehemyah , דברי נחמיה , Berlin, Baruch Buch Binder , 1713
[Ms. - Bible] M. Gershcorn, Artist , Illuminated Esther Scroll , מגלת אסתר, [Israel], 20th cent.
[Ms. - Kabbalah - Unrecorded], Daily Kabbalistic Prayerbook, סידור תפלה עם כוונות האר'י ז'ל, [Germany], c. 1650
[Ms. - Women - Hasidim], Demanding free admission to Mikvu'ot , כתב מרבני ירושלים בענין מקואות, Jerusalem, [1844]?
[First Ed.], Talmud Bavli, Tractates Nazir, תלמוד בבלי, מסכת נזיר, Venice, Daniel Bomberg , 1522