17:04:40


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Community - Only Ed.], Jubilee book of Esras Torah <1915-1935>, לוח היובל של עזרת תורה , Brooklyn, New York, Moinester Publishing Co,, 1936
[Only Ed.] R. Benjamin Judah Gittelsohn, Ha-Poteah ve-ha-Hotem , הפותח והחותם, New York, A. H. Rosenberg, 1898
[Only Ed.] R. Baruch Cohen, Shvil haZahav , שביל הזהב , New York, 1903
[Only Ed. - Kabbalah] Isidor Kalisch , A Sketch of the Talmud; Sefer Yetzira , ספר יצירה, New York, L. H. Frank & Co., 1877
[Only Ed.] R. Solomon Sadowsky , Parperu'ot le-Hokhmah, פרפראות לחכמה וגופי הלכות , New York, A. H. Rosenberg, 1918
[Community - Only Ed.] , Mifgan Gadna, מפגן גדנ'ע, [Israel], Ha-Madpis HaMemshalti, 1958
[Ms.] Dr. Samuel Funk, Anmerkungen, M.-Theresiopel, [1896]
[Community - Only Ed.] , Kalendar der Sabbatfreunde 5674, Berlin, Verband der Sabbathfreunde, 1913
[Community - Only Ed.] , Unzer ruf, אונזער רוף, Vilna, Agudas -Israel, 1934
[Community - Only Ed.] , Statut, סטאטוט פון דער קאאפערעטיווער... ליי-און שפאר-קאסע, Kishinev, 1925
[Music] A. Nussbaum, compiler, Gesänge für den Jugendgottesdienst , am Neujahr und Versöhnungstag , Wiesbaden, Wiesbadener Synagogen-Gesänge, c. 1920
[Only Ed.] Gotthilf Heinrich von Schubert, Ueber Ahnen und Wissen: Ein vortrag , Munich, Verlag der literarisch=artistischen Anstalt, 1847
[Only Ed. - Women] Shimon Ze'ev Perlmann, Sefer Shemen Zakh oyf Yidish-Daitsh, ספר שמן זך, Büdszentmihály, Schächter Mózes , 1922
[Only Ed.] M. Bernstein, Me-hayye ha-aretz, מחיי הארץ, New York, Hotsa'at Kadima - (Lifshitz Printing Co.), [1918]
[Only Ed.] Dr. T. Lewenstein, Moschiach, Zürich, Jüdischer Volksschriftenverlag, [1953]
[Community - Only Ed.] , Kinderheim, Bericht über die Vereinstätigkeit im Jahre 1910, Berlin, [Druck von Emil Streisand], 1911
[Liturgy] S. Bachenheimer, Trotspende für Trauernde zugleich Gedächtnisbuch , für Teure Verstorbene, Frankfort am Main, M. Lehrberger & Co., 1917
[Only Ed.] Renatus Ram, Godentum und Judaismus, Wegweiser in die deutsche Zukunft., Rudolstadt, Verlag Gesundes Leben, 1921
Schalom Ben-Horin and Gerson Stern, Menora, eine Auswahl literarischen Schaffens Erez-Israel, [Tel Aviv], [W. Menke], 1941
[Only Ed.] E. Jakobi, Ein Jahr aus Ruths Leben: Eine jüdische Erzählung, Berlin, Verlag von Louis Lamm, 1906
[Limited Ed.] Adalbert Stifter, Abdias: Eine Erzählung, Munich, Hans von Weber Verlag, (1923)
[Only Ed.] Heinrich Düntzer, Lessings Leben, Leipzig, Ed. Wartig's Verlag (Ernst Hoppe), 1882
Torquato Tasso, Torquato Tasso's befreites Jerusalem, Stuttgart, Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, 1840
[Only Ed.] Prof. Dr. Samuel Krauss, Geschichte der jüdischen ärzte vom frühesten, mittelalter bis zur gleichberechtigung , Vienna, Verlag der A.S. Bettelheim-Stiftung , 1930
[Only Ed. - Unrecorded] Isaak Schönbrunner, Hebräische Grammatik für Lehrende und Lernende, Feurth, Im Verlag beim Berfasser, 1828
Dr. Israel Zwi Kanner, Die Juden im Neuen Spanien, Vienna, [J.N. Vernay A.G.], 1937
Principios deberes y practicas, Paris, Jewish Colonization Association, 1911
[Limited Ed.] E.T.A. Hoffmann, Das Gelübde, Munich, Hesperos Verlag, 1910?
[Only Ed.] Asher ben Eliezer, Die Memoiren des Ascher Levy aus Reichshofen, ספר זכרונות של ר' אשר בר אליעזר הלוי ז'ל, Berlin, Louis Lamm, 1913
[Only Ed.] Max Ritter, Das Hohelied von Salomo, Stuttgart, Druck und Verlag von Greiner & Pfeiffer, 1912
[Women - Liturgy] , Tehinnah, תחנה מנחת ערב, [Russia or Poland], c. 1860
[Women - Liturgy] , Tehinnot, תחינות מקרא קודש, Vilna, Joseph Reuven b. Menahem Mann, 1867
R. David b. Solomon Gans , Zemah David (Offspring of David) , צמח דוד, Offenbach, Hirsch Segal Spitz , 1768
[First Ed.] R. Moses Sofer (Hatam Sofer), Sefer Zikhron, ספר זכרון, Pressburg (Bratislava), David Levi, et. al., 1879
[Only Ed.] R. Mordecai Zalman Monies Shapira, Derashot le-Ruah ha-Zeman, דרשות לרוח הזמן , New York, A. H. Rosenberg, 1911
Aron David Bernstein , Mendel Gibbor , Berlin , Franz Duncker, 1872
[Only Ed.] R. Dr. Immanuel Loew, Aramaeische Pflanzennamen , Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1881
[Ms.], Letter by R. Dov Ber Abramowitz, כתב מה'ר דוב בער אבראמאוויץ, St. Louis, 1920
[Ms. - Community], Letter by Dr. Moshe Wallach, כתב מד'ר משה וואללאיך, Jerusalem, 1923
[Community - Ms.] , Call to a meeting signed by many rabbis, הזמנה ע'ח גדולי ירושלים, Jerusalem, [1924]
[Ms.], Letter by R. Abraham Bensoussan, כתב מה'ר אברהם ן' סוסאן ראב'ד אצוירא, Mogador (Souirah), 1928
[Women - Ms.], Letter by Joseph Heller, כתב מה'ר יוסף הלר, Philadelphia, 1894
[Community - Ms. - Habad] , Letter by R. Menahem Mendel Noe, כתב מה'ר מנחם מנדל נאה (אשכנזי), Jerusalem, 1932
[Ms. - Community], Letter by R. Abraham Jacob Gershon Lesser , כתב מה'ר אברהם יעקב גרשון לעססער , Chicago, 1897
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Baghdad , Ezra Reuben Dangur , 1936
[Haggadah], Seder ha-Haggadah , סדר ההגדה לליל שמורים , Sulzbach, S. Arnstein & Soehne , 1827
[Only Ed.] Sidney Salomon, The Deputies, A Short Historical Survey, London, V.W.H. Press, 1937
[Community - Only Ed.] B. B. Lieberman, History of the Synagogue , [London], Cricklewood Synagogue, 1956
[Zionism - Only Ed.] , Convention, London, His Majesty's Stationery Office, 1925
[Zionism - Only Ed.] , Correspondence ..., United States Rights in Palestine, London, His Majesty's Stationery Office, 1937
[Ms. - Liturgy] , Hoshanot , הושענות, [Yemen], 19th cent.
Rubin Eisenbach, Lottery Results, Jerusalem, Kahana Press, 1929
[Only Ed.] R. Saul Brach , Bi-Heyot ha-Boker , בהיות הבקר, Vranov Nad Toplou , Samuel Singer , 1931
[Only Ed.] R. Benjamin Meir ben Elkhanan Maggid, Psalms with the commentary Nahalat Binyamin, תהלים עם פירוש בשם נחלת, St. Louis, Salz & Gellman, 1933
[Only Ed. - Women] R. Jacob Joseph b. Samuel Spira, Reshima She’elah, רשמי שאלה, London, S. & B. Spira, 1934
[First Ed.] R. Jekuthiel Judah ben Moses Grunwald, Zikkaron Av, זכרון אב, Uzhorod (Ungvar), M. Gellis, 1934
Dr. Isak Unna; J. Oppenheim; Max Speier, Rabbi Elia; Aus fernen Tagen; Daheim und Draussen, Frankfort am Main - (Leipzig), H. Bergmann, 194?
[Only Ed.] R. Jacob of Vienna, Peshatim u-Ferushim al Hamishah Humshei Torah , פשטים ופרושים, Mainz, Oscar Lehmann, 1888
[Hasidim] R. Moses ben Abraham ha-Kohen, Kohelet Moshe, קהלת משה, Zolkiew (Zholkva), Saul Meyerhoffer, 1848
[Only Ed.] R. Joseph ben Jacob ha-Levi Tayer, Shulhan ha-Tahor, שלחן הטהור, Frankfort am Main, Elimelekh Slobotzky, 1896
[Liturgy], Birkhot Nissu’in (Dutch), ברכות נשואין, Amsterdam?, 1939
[Bible] , handbüchen biblischer Alterthümer, Stuttgart, Steinkopf, 1854
[First Ed. - Hasidic] R. Jonah Eizak Neimann, Sha’avat Zadikim, שועת צדיקים, Piotrkow, Mordecai Zederbaum, 1906
Brass Washing Cup, America, c. 1930
Glass Whiskey Bottle, [New York], M. Saltzman Co. , c. 1900
Barton's Seder Plate, New York, c. 1950
[Only Ed.] A. Kantsedikas; G. Kasovsky, Masterpieces of Jewish Art, Volumes 1-2, Moscow, Russia, Image Advertising & Publ House, c. 1990
Group of 5 Chagall catalogues
[Bible - Map - Unrecorded], The Tabernacle: Its Furniture, Priesthood, and Cermonies. Illustrated with colored plates, Cincinnati, Cranston & Stowe, 1888
[Serigraph] Lydie Egosi, Bar Mitzvah & Bat Mitzvah, Israel
A. Strasky, Rabbi with Torah, c. 1960
[Poster] , Poster of Marc Chagall's 'Les Trois Bouteilles', Montreal, Galerie Claude Lafitte, 1987
[Poster] Galerie Zabriskie , Stieglitz , Paris, Arte Paris , 1977
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook , כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק, Jerusalem, 1921
[First Ed. -Women] R. Jonathan Eibeschutz , Benei Ahuvah , בני אהובה, Prague, Schollischen Buchdruckerey , 1819
[Only Ed.] R. Nathan b. Hayyim Amram , Mishbezot Zahav , משבצות זהב, Livorno (Leghorn), Eliezer Ottolinghi , [1851]
R. Israel Issur ben Zev Wolf: R. Abraham Maskileis, Sha’ar Mishpat (II); Be’er Avraham , שער משפט, חלק ב; באר אברהם , Mogilev on the Dniester; Vilna , David & his son Zevi Zev Rubinstein; Menahem Mann , 1812; 1844
[Zionism] , Resolution for Conference, London - Marienbad, Agudas Israel World Org., 1936
[Only Ed. - Polemic] R. Saul Brach , Derekh Yamah , דרך ימה - הבה תמים , Vranov Nad Toplou , Samuel Singer , 1936
[Hasidim - Psalms - Signed]R. Eliezer Zevi Safrin , Sefer Tehillim , ספר תהלים, Uzhgorod , Moses Simha Gelis , 1926
[First Ed. - Hasidim] R. Moses E. B. Hopstein , Tefilah le-Moshe, תפלה למשה , Lemberg, M. F. Poremba, 1864
R. Judah Loew , Netivot Olam , נתיבות עולם, Zhitomir, Abraham Shalam, 1867
[Only Ed.] , Luah, לוח לשנת תרפ'ב, Vienna, Jos. Schlesinger, 1921
[First Ed.] R. Isaac ben Solomon Farhi , Zuf Devash; Imrei No’am , צוף דבש; אמרי נועם , Livorno (Leghorn), Eliezer Menahem Ottolenghi , 1849
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded], Tikkun Leil Shavu'ot , תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Vilna (Vilnius), Joseph Reuven b. Menahem Mann, 1849
[Unrecorded - Avot], Pirke Aboth Traite des Principes, פרקי אבות, Constantinople (Istanbul), Attali, 1952
[First Ed.] August Ferdinand Bebel, B. Feigenbaum , Die Frau und der Sozialismus, די פרוי און דער סאציאליזמוס, New York, Forward, 1911
[First Ed.] Berthold Auerbach , Spinoza : a novel , from the German by E. Nicholson, New York, Henry Holt, 1882
Silver-plate Tzedakah Box, Brooklyn, New York, Yeshiva Rabbi Chaim Berlin, 1988
Gustav Duro, illus., Megillat Esther, מגלת אסתר , Jerusalem, Lipshutz, [1946]
Wharton Esherick, Illus., The Song of Solomon, Philadelphia, Centaur Press, 1927
[First Ed.] Solomon Damasek; Saul Raskin, Illus. , Begoruli, בגורלי, New York, Shulsinger Brothers, 1946
I. B. Singer; Maurice Sendak, illus., Zlateh the Goat and other stories, New York, Harper & Row, 1966
[Only Ed. - Kabbalah] Jankew Seidmann, Aus dem Heiliigen Buche Sohar , des Rabbi Schimon ben Jochai: Eine Auswahl, Berlin, Im Welt-Verlag, 1920
[Circumcision - Unrecorded] Dr. M. Lansky, Moreh derekh la-mohalim, מורה דרך למוהלים, קורצע ידיעות פון אנאטאמיע, Warsaw, Kultur-Sectsia bei der Warshaver Kehila Ferwaltung, 1931
[Only Ed.] Dipl. Ing. Ernst Hiller, Die Archäologische Erforschung Palästinas, (Vienna), Gesellschaft für Palästina-Forschung, 1910
[Women - Only Ed. - Unrecorded], Dvar Be-ito, דבר בעתו, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1928
[Theater], Cinema Hadar, חוטאים ללא חטא, Haifa, Defus Glick, 1950
[Community - Only Ed. - Unrecorded] S. Kantor, A great catastrophe in Quincy, אבל כבוד אין קווינזי, מאס., Quincy, Mass., 1937
[Community - Only Ed. - Unrecorded], LeShana tova tekatevu 5705, לשנה טובה תכתבו תש'ה, Boston, Hevra Shomer Shabbos of Greater Boston, 1944
Misrad Erez Yisrael in Lwow, Your application to Erez Israel... approved, בעשטעטיגט ... עליה קיין א'י ..., Lvov (Lemberg), Biuro Palestynskie, 1933
[Only Ed. - Unrecorded], Shirim Classiyim ve-ammamim, שירים קלסיים ועממים, Tel Aviv, Defus Akhdut, c. 1920
[Liturgy], Barmizwo=Feier, Hamburg, Neue Dammtor=Synagoge, c. 1930
[Unrecorded] WIZO, Cookbook, כך נבשל , Jerusalem, Ner Technical and Scientific Books, 1955
[Kibbutz Haggadah - Unrecorded], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, En-Harod , 1939
[Only Ed.] Salomen Zalman Sobel, Doroth Olomim, דורות עולמים, Warsaw, Ch. Kelter et Comp., 1865
R. Pinhas Zelig ben Abraham Zevi Hirsch Gliksman, Ma’aneh le-Nahum Sokolow, מענה לנחום סוקולוב, Lodz, Koltura, 1932
R. Jacob Leib Ashkenazi, Commentary of Rabbenu Asher on Pesahim , פירוש הרא'ש על מסכת פסחים , Brno, Joseph Karl Neumann, 1789
[Only Ed.] R. David Zacuto Modena, Catechismo per Istruire I Giovani . . ., לימודי ה', Reggio, Tipographia della Societa, 1824
[Only Ed.] Aryeh Leib Biska, Torat ha-Musika, תורת המוסיקה, London, Noriditski, 1924
R. Jacob Berdugo, Hilkhata li-Meshiha, הלכתא למש'יחא, Amsterdam, 1844
[Only Ed. - Women] R. Zadok ha-Kohen of Lublin, Tiferet Zevi , תפארת צב'י , Bilgoraj , Nathan Nata Kronenberg , 1909
[Only Ed.] R. Isaac ben Benjamin Tayyib , Erekh ha-Shulhan for Yoreh De'ah, Part 1 , ערך השלחן יו'ד ח'א , Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon , 1798
[Only Ed.] R. Jacob b. Isaac David Gunzberg , Zera Ya’akov, זרע יעקב , [R. Zevi Hirsch Auerbach; R.Nathan N. Scheur Copy], Prague, Franz Johann Scholl , 1814
[Only Ed.] R. Rahamim Nissim Isaac Palache , Yaffe le-Lev, Part I , יפה ללב, חלק א' , Izmir (Smyrna), Ben Zion Rodite , 1872
[Only Ed.] R. Uri Phoebus Schlesinger , Halakhah Berurah , הלכה ברורה , Metz, Sons of Guttshlik Speyer , 1793
[Only Ed.] R. Jacob Samuel ha-Levi Trachtman, Aggadah Ahat, אגדה אחת, Odessa, M. A. Belinson, 1870
[Only Ed.] R. Joseph Isaac Kobak, Ginze Nistarot, גנזי נסתרות, Bamberg, Schmidt; Schultz, 1868-78
[Only Ed.] R. Gedaliah Zevi b. Mordecai Rubenstein, Misped Gadol, מספד גדול, Cracow, Joseph Fischer, 1892
[Only Ed.] R. Amram Blau, Shomer ha-Homot, שומר החומות, Jerusalem, Ne’emeni Agudat Israel, 1947
[Only Ed.] S.A. Wolff, Mischna-lese, Leipzig, Carl B. Lorck, 1866-68
[Only Ed.] R. Dr. Gyula Fischer , Sabuoth-Beszéd, Budapest (Pest), Márkus Samunái, 1884
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Azhara hamura, אזהרה חמורה, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1925
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Eval kaved u-misped mar, אבל כבד ומספד מר, Jerusalem, Defus Solomon, [1944]
[Community - Only Ed.] , Birur devarim be-noge'ah le-hafrashat terumot, ברור דברים בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות, Jerusalem, Defus Aviv, 1927
[Community - Ms.], Besitz-Bogen, Mediasch, Israelitisch aut. Orthodxe-Cultus-Gemeinde, 1897
[Community], Yeshivat Or Thora, Tiberius, 1905
[Ms. - Community], Letter to Jerusalem, Breslau, Israelitische Kranken-Verpflegungs-Anstalt, 1910
[Only Ed.] Dr. Isaac Breuer, Manifest an die , agudistischen Arbeiter in Erez Jisroel, Frankfort am Main, [1930]?
[Polemic - Only Ed.] African Gezerd, To the Jewish Masses of South Africa, צו די יודישע מאסן אין דארעם אפריקע!, Johannesburg, Prompt Printing Co., 1932
[Community - Ms.] , Kvitung, קוויטונג, Oben Yashon (Budapest), 1835
[Only Ed. - Fascism] African Geserd, Tsu di Yidische massen, צו די אידישע מאסן!, Capetown, Alpha Press, 1933
[Only Ed. - Community] Yonah Weiss, editor, Yeshurun, ישורון, Sighet, Kaufman, 1947
[Only Ed.] David Matis, Die welt fun Charlie Chaplin, די וועלט פון טשארלי טשאפלין, New York , Grenich Printing, 1959
[Only Ed.] Marcel L. Mendelson, Marcel Janco, Tel Aviv, Massadah Publishing Coompany, 1962
[Only Ed.] Boruch Rivkin, Max Weber illus., A Gloyben far Umgloybike , א גלויבן פאר אומגלויביקע, New York, Minna Rivkin, 1947
[Ms. - Women] , Seeking approval of Hetter Me'ah Rabbanim, כתב אודות היתר מאה רבנים מג' ארצות, Zurich, c. 1952
[Ms. - Zionism], Letter by Kalman Kahana, כתב מה'ר קלמן כהנא, Fulda, 1935
[Only Ed. - Community], Group of 'The Jewish Yearbook', London, Jewish Chronicle Publications, 1912-77
[Liturgy - Unrecorded] M. I. Landau, Gebete der Israeliten , עיון תפלה , Prague, S. Freund’s Witme & Comp., 1868
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Freuden-Gesang ... Franz des Ersten ..., Caroline Auguste., Pesth (Budapest), Johann Thomas Trattner , 1820
Friedrich Wilhelm C. Tauffenburg, Formula juramenti Judaeorum, Wernjgeroda, Struckischen Schrifften, 1723
[Community - Only Ed. - Unrecorded - Montefiore], Rede ... Dr. Moritz Steckelmacher, Mannheim, Haas'sche Buchdruckerei , 1884
[Only Ed.] Johann Heinrich Nerlich, Periculum legale de judaeis , quod inauguralis disputationis loco indultu..., Jenae, Johannis Nisi, 1680
[Only Ed.] Eberhard Speckhan, Diatagmata Judaorum. Juden Ordnung ex iure Casareo, Helmestadii, J. Heitmuller, 1661
[Only Ed.] R. Yehiel Judah Lewinson, Ha-Emet ha-Ivriya, האמת העבריה , Chicago, N. B. Ettelsohn, 1877
[First Ed.] Peter Martinius, That is the Key of the Holy Tongue, מפתח לשון הקדש , Leiden, Franciscus Raphelengius, 1593
[Community - Ms.] , Letter from the North London Liberal Jewish Cong., London, 1925
[First Ed.] Nehemiah Libowitz, et. al. , Ozar ha-Hokhmah ve-ha-Madda , אוצר החכמה והמדע, New York, A. H. Rosenberg, 1894
[Unrecorded] R. Benjamin Zevi Shewzik , A Grievous Mourning... Rev. Dr. Nathan M. Adler , אבל כבד , London, E. W. Rabbinowicz , 1890
[Liturgy], Form of Prayers for Hoshannah Rabbah , סדר תפלה להושענה רבה, London, (J. Wertheimer), 1830
[Liturgy - Karaite], Siddur tephilah, סדור תפלה, Budapest - Cairo, Egyptian Karaites, 1903
[Habad - First Ed.] Simeon Glizenstein , Yoman , יומן רשמי בקורי כ'ק אדמו'ר שליט'א מליובאוויטש בארץ, Jerusalem, Zion, 1929
[First Ed.] Nehemiah Libowitz , Doresh Reshumot ha-Aggadah , דורש רשומות האגדה , New York, A. H. Rosenberg, 1893
[Only Ed.] Isaac S. Emmanuel, Precious Stones of the Jews of Curacao, New York, Bloch Publichsing Co., 1957
[First Ed.] Grace Aguilar; Isaac Leeser, trans., Essays and Miscellanies., Philadelphia, A. Hart, 1853
[Only Ed.] R. Baruch Ettelsohn , Toome Zebijah, תאמי צביה, Chicago, Jewish Courier, 1891
[Periodical], Ten rabbinical journals - single issues, Europe, 20th cent.
[Periodical - Unrecorded] R. Joseph Hayyim Weiss , Meged Yeruhim , מגד ירחים, Seini (Satmar) , Jacob Vieder , 1926-27
[Ms. - Community], Ascamot and Congregational Trusts , ק'ק שער השמים, London, Wertheimer, Lea & Co. , 1906-22
[Ms.], Engagement contract, תנאים, Near Vienna?, 1840?
[Ms.], A yeshiva student writes a friend, כתב מרעים, Ofen, 1800
[Ms. - Community - Women] Joseph Koppel, The Rabbi's wife, how capabale is she?, מכתב אודות רבנית, Mattersdorf, 1822
[Ms.] , Engagement contract - not dated!, תנאים, Oben Yashon (Budapest), c. 1820
[Only Ed.] Gutmann Klemperer, Rabbi Jonathan Eibenschuetz; eine biographische, חיי יהונתן, Prague, Wolf Pascheles, 1858
[Only Ed.] , Misped Yehudah, מספד יהודה, Pressburg (Bratislava), Heinreich Sieber, 1866
[Holocaust] R. Israel Salanter; R. Isaac Blaser, Or Yisrael , אור ישראל , Munich, Vaad Hatzala, 1947
[Polemic - Only Ed.] R. Shalom Moskovitch , Mikhtav Galu , מכתב גלוי לממשלת מדינת ישראל , London, (Hamadfis), 1950
[Only Ed. - Community - Unrecorded - Rothschild] , Mispad Rav, מספד ר'ב, Podgorze, S. L. Deutscher, 1901
[Liturgy - Only Ed. - Unrecorded - Ladino] , Cocuklara mahsus namaz kitabi, סדור לתינוקות בבית הספר, Istanbul, Kagit ve Basim Isleri, 1949
[Ms.] David Zevi Segal Lowy, Novellae of the Hatam Sofer, Mahari Aszod, חידושים, [Hungary], 1897
[Ms.], Engagement contract, תנאים, Oben Yashon (Budapest), 1839
[Ms. - Community] , 'Let's avoid the secular courts', כתב מסעמניץ, Szenicze (Senica), Hungary (Slovakia), 1794
[Bible - Pentateuch] , Hameshei Humshei Torah , חמשה חומשי תורה, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp. , 1890
[Habad - Liturgy - Unrecorded], Mahzor, מחזור חלק שני יום הכפורים, Vilna (Vilnius), Rosenkrantz, et. al., 1907
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady , Safah Berurah ha-Hadash, שפה ברורה החדש , Bobruisk, Jacob Ginzburg, 1920
[First Ed.] R. Solomon Sofer, Iggerot Soferim , איגרות סופרים , Vienna, Jos. Schlesinger , 1928
[Haggadah - First Ed. - Hasidim] R. Moses Grunwald, Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח עם פירוש הלל נרצה , Bergszas (Beregovo), Samuel S. Klein , 1922
[Haggadah], Seder ha-Haggadah , סדר ההגדה לליל שמורים, Roedelheim, J. Lehrberger und Comp. , 1839
[Hasidim - First Ed.] R. Hayyim of Czernowitz , Erez ha-Hayyim , ארץ החיים , Czernowitz (Chernovtsy), Johan Eckhardt u. Sohn , 1861
R. Isaac ben Eliezer of Munkacs , Bet Yizhak , בית יצחק, Jozefow, Daviv Sadja J. Wachs, 1843
[Ms. - Community] , Appointing community emissaries to government , כתב שליחות בעד 'טולראנץ', Aszod, Hungary, 1810
[Ms. - Community - Polemic], Two letters by R. Elijah Rosentahl-Mor , כתב מה'ר אלי' מאהר, Pest (Budapest), 1817
[Community - Ms.] , Recommendation letter for a widower, מכתב תעודה לאלמן, Vaarosvar, 1804
[Ms.], Certificate for Issur Steinhardt, מכתב תעודה, Thurdossin, Hungary, 1886
[Only Ed.] R. Moses Nathan Nata ha-Levi Jungreisz, Menuhat Moshe , מנוחת משה, Mukachevo, Samuel Zanvel Kahana, et.al., 1905
[Ms.] R. Hayyim Vital, Attributed to , Kabbalah Manuscript , קבלה מעשית, [Yemen], 19th cent.
[Liturgy] , Seder Hakkafot Simhat ha-Torah , סדר הקפות שמחת התורה, Amsterdam, Shabbatai b. Israel Levinsohn, 1855
[Haggadah - First Ed.] , Haggada opowiadania o Wyjsciu Izraelitow z Egiptu., הגדה של פסח , Lodz, Mordka Munk - (Wiedza), 1933
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Fest - Gedicht ... Joseph Palffy von Erdod, שיר תהלה לכבוד השר הנכבד יאזעף פירשט פאלפי, Vienna, Anton Strauss, 1825
[Kabbalah - Liturgy] , Tikkun Leil Shavu'ot , תיקון ליל שבועות; תיקון ליל הושענא רבא , Sulzbach, Zekel b. Aaron Madphus , 1802
[Only Ed.] Georg Lorenz Bauer, Kurzes Lehrbuch der hebräischen Altherthümer , Leipzig, Weygand, 1797
[Liturgy - First Ed.] , Mahzor , מחזור ליום ראשון ושני של סכות, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1800
[Ms. - Habad] R. Shalom Dov Baer Schneersohn , Kitvei Kodesh , כתבי קודש, [Russia], [1893-06]
Flavius Josephus , Josephi des hochberuempten und fast nutzlichen, Strassburg, Balthassar Beck, 1544
[Bible], Biblia Hebraica , תורה נביאים וכתובים, Amsterdam - Utrecht , Boom, Waesberge, Goethals, Borstius, Wolters, etc., 1705
[First Ed.] Gustav Karpeles , Geschichte der Jüdischen Literatur, Berlin , Verlag von Robert Oppenheim, 1886
[First Ed.] Ernst Friedrich Karl Rosenmüller, Biblische Geographie, Handbuch der Biblischen Alterthumskunde, Leipzig, Baumgartnerschen, 1823
Johann Gottfried Herder , Briefe das Studium der Theologie betreffend, Erster [und] zweyter Theil, Weimar, Karl Rudolph Hoffmanns, 1785
[Only Ed.] R. Jacob Ruderman , Bet Ya'akov , בית יעקב, New York, Yost and Tepper, Printers , 1908
[Only Ed.] R. Moses Isaac Konigsberg, Mishkhan Moshe , משכן משה, New York , Ner Tamid Publ. , 1924
[Only Ed.] R. Samuel Horowitz , Lev Regesh , לב רגש, New York, [Alpha Press], 1922
[Only Ed. - Agunah] R. Samuel Avigdor Abramson , Torei Zahav , תורי זהב, [New York], 1926
J. M. Japhet, Praktische Aufgaben , מתק שפתים, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1868
[Only Ed.] Dr. Josef Samuel Bloch, Einblicke in die Geschichte , der Entstehung der talmudischen Literatur , Vienna, Buchhandlung D. Löwy , 1884
[Habad - First Ed.] R. Joseph I. Schneersohn , Discourse in Hasidut , מאמרים ללמוד ברבים בימי חג הגאולה , Riga, 1931
[First Ed.] Friedrich Dittes, Ueber Religion und religiose Menschenbildung, Plauen, Reupert, 1855
[First Ed.] R. Elias Karpeles , Eine Sammlung Predigten gehalten in der Synagoge , אסיפת אמרים, Vienna, Schmidbauer und Holzwarth , 1853
[First Ed.] B. S. Jacobson, Joseph Carlebach הי'ד, Tel Aviv, Ha-Khephala, (1955)
[Kabbalah - Hasidim] R. Simeon Ashkenazi , Nahlat Shimon , נחלת שמעון , Lemberg, Schrenzel, 1858
[Hasidim] R. Ezekiel S. Halberstam , Divrei Yehezkel, דברי יחזקאל , Cracow, M. Lenkowicz, 1922
[Haggadah] R. Jacob Rabinowitz , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ שבחי יעקב , London, Y. Norditsky , 1906
[Only Ed.] R. Isaiah Meïr Kahana Shapira, Sefer Zikkaron , ספר זכרון , Eydtkuhnen (Chernyshevskoye), Abraham Zevi Kastenelbogen & Shemarya , 1872
[Liturgy - Unrecorded] , Seder Hoshanot , סדר הושענות, Berlin , H. Itzkovski, 1903
[Liturgy - Only Ed.] Rabbi Dr. Hirschel, Order of service for the consecration of a house, סדר לחנוך הבית , Vienna - London, C. M. Hellmann, 1864
[First Ed.] R. Ezekiel Feivel b. Ze'ev Wolf, Toledot Adam , תולדת אדם , Dyhernfurth, Mai, 1801
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Din ve-Heshbon Talmud Torah Sha’ar ha-Barzel, דין וחשבון תלמוד תורה דשער הברזל, Warsaw, 1913-14
[Only Ed. - Unrecorded] R. Mendel Katzinaha, Parperot, פרפראות, Vienna - Philadelphia, Menorah, c. 1917
Carlo Augusto Bucholz; Leon Vita Saraval trans., Documenti Riguardanti la Reforma dello , Stato Civile Degl’ Israeliti, Trieste, Bella Nuova Tipografia, 1815
[Only Ed. - Polemic] Shalom Albeck, Kofer ha-Eshkol, כופר האשכול, Warsaw, Zipirah, 1911
[Only Ed.] R. Abraham ben Meir Saul Resnik, Lema’an Ahi ve-Roe, למען אחי ורעי , Vilna, Shraga Feivel Gruber, 1912
[First Ed.] R. Machir (Makhir) b. Abba Mari, Yalkut Ha- Makhiri on Isaiah, ילקוט המכירי על ישעיהו, Berlin, Zevi Hirsch Itzkoviski, 1893
[Only Ed.] R. Benjamin Ze’ev Jakobovitz, Tikkun Eruvin , תיקון עירובין, Copenhagen, Agudat Israel Chernovitz (A. Hornik, Cernauti), 1938
[Only Ed.] R. Moses ben Aryeh Leib Margoliot, Hakirat ha-Gemul, חקירת הגמול, Ofen, 1829
[Only Ed.] R. David Tevele ben Abraham Ephrati, Kohelet David ha-Efrati, קהלת דוד האפרתי, Berlin, Zevi Hirsch Itzkoviski, 1884
[Only Ed.] R. Joseph Shallit ben Eliezer Richietti, Hokhmat ha-Mishkan, חכמת המשכן, Mantua, 1676
[Holocaust - Habad] , Siddur Kol Benei Yehudah , סדור קול בני יהודה , Tien Ching, China, 1943
[Only Ed. - Polemic] R. Zev Wolf Schur , Nezach Yisrael , נצח ישראל , Chicago, The Author , 1897
[Polemic] R. Leone (Judah Aryeh) Modena , Behinat ha-Kabbalah , בחינת הקבלה, Gorizia (Goritiae) , Joh. Bapt. Seitz , 1852
[Hasidim] Ha-Eidah , Announcing the arrival of the Satmar Rebbe , ארץ הקדש לבשי עוזך, Jerusalem, Ha-Mesorah , 1965
[Habad - First Ed.] R. Joseph I. Schneersohn, Discourse in Hasidut , שיחה של כ'ק אדמו'ר , Brooklyn, New York, 1930
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Lekutei Torah , לקוטי תורה , Vilna, Widow & Brothers Romm, 1904
[Polemic - First Ed.] R. Abba Mari Astroc of Lunel, Minhat Kena'ot , מנחת קנאות , Pressburg (Bratislava) , Anton Edlen v. Schmid, 1838
[Hasidim - Kabbalah] Ba’al Shem Tov, Keter Shem Tov , כתר שם טוב, [Lvov (Lemberg)] ?, [1840]?
[Only Ed.] R. Asher Radin , Ha-Ge’ografyah ha-Ketannah , הגעאגראפיע הקטנה, Koenigsberg, Tuvia ha-Kohen Ephrati and Joseph Becker , 1860
[Holocaust - Haggadah], Haggadah le-Pesach, הגדה לפסח, Fernwald, Jaffa, 1946
[Polemic - Women] R. Moses Meir Hai Eliakim , Milhemet ha-Magen , מלחמת המגן , Casablanca, Nouvelle, 1925
[Haskalah - Polemic] David ben Yechiel Caro , Techunath Harabanim , תכונת הרבנים , Vienna, Anton Strauss, 1823
[Community - Ms. - Polemic] , Letter by R. Abraham Anhori to Damascus, כתב מה'ר אברהם אנהורי אב'ד צפת לדמשק, Safed, 1808
[First Ed.] Alexander Harkavy, Ollendorff's Method; Key to the Exercises, אלענדארפ'ס מעטהאדע; שליסעל, New York, Kantrowitz & Katzenelenbogen, 1893
[First Ed. - Limited] Nehemiah Libowitz, Ha-Shome'a Yizhak, השמע יצחק, New York, The Author, 1907
Gershom ben Moses Hefez (Gentili), Yad Haruzim, יד חרוזים, Venice, Vendramin, 1740
[Community - Only Ed.] Judah H. Gebardl, Hajobel Festschrift ... Kaiser Franz Josef I, ספר היובל , Drogobych, A. H. Zupnick, 1898
[Liturgy - Kabbalah] R. David S. Pardo, Sehe'ot ha-Hemdah, שכיות החמדה, Vienna, Georg Hershansky, 1811
[Haggadah], La Haggada, סדר ההגדה של פסח, Paris, L. Blum (D. Jouaust), 1888
[Only Ed. - Haskalah] Jacob Tugenhold, Pierwsza Wskrzeszona Mysl o Jsthieniu Boga, Warsaw, Piotra Baryckiego, 1840
[First Ed. - Signed Copy] Adolf Jellinek, Bet ha-midrash v. 5, בית המדרש , Vienna, Brueder Winter, 1873
Georg Brandes, Moderne Geister; literarische Bildnisse aus dem , neunzehnten Jahrhundert, Frankfort am Main, Ruetten & Loening, 1887
[First Ed.] Ludwig Fulda, Gedichte, Berlin, F. Fontane, 1890
[First Ed.] Solomon Mandelkern, Thamar; Roman aus dem biblischen Alterthum, Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1885
[Only Ed.] Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin - Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926
[Only Ed.] Hermann Cohn, Lehrbuch der Hygiene des Auges, Vienna - Leipzig, Urban & Schwartzenberg, 1892
[Only Ed.] Heinrich Heine, Der Anlauf, Berlin , Hoffmann, 1921
[Anti-Neturei Karta Polemic] Chaim Lieberman , Der rebbe in der sutan , דער רבי און דער שטן , New York, Marstin Press, Inc. , 1958
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Tanya (Likkutei Amarim) , תניא (ליקוטי אמרים), Tel Aviv, Sefer , 1943
[Holocaust.] R. Jonah ben Abraham Gerondi , Haya Olam , חיי עולם , [Germany], 1947
[First Ed.] Adolf Jellinek, Asarah Harugei Malkhut, מדרש אלה אזכרה, Leipzig, A.M. Colditz, 1853
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Tanya (Likkutei Amarim) , תניא (ליקוטי אמרים) , Vilna, Widow & Brothers Romm , 1909
[Haggadah - Hasidic] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Podgorze, Verlag S. Rabi Tarnow , 1909
[Haggadah -Holocaust - Hasidic] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Satu Mare , Meir Leib Hirsch , [1942]
[Zionism - Only Ed.] Leon Kellner, Jüdische Weihestunden, Czernowitz, Gutenberg, 1914
[Only Ed. - The A. Geiger Copy] Rabad I, Das Buch Emunah Ramah oder: Der erhabene Glaube , האמונה הרמה, Frankfort am Main, Typographischen Anstalt, 1852
[Only Ed. - Kabbalah] R. Yizhak Eizak b. Yekutiel, Peri Yizhak on Sefer Yezirah, פרי יצחק, Grodno, Joan Jafinski, 1797
[Only Ed.] R. Joseph Israel b. Aaron David Deutsch, Ben Gorni , בן גרני, Turna nad Bodvou, Leopold Glanc , 1931
[Only Ed.], Kesai Shelomo; Kesot le-Mishpat; Yagal Ya’akov, כסא שלמה; כסאות למשפט; יגל יעקב, Jerusalem - Aleppo, Zukerman; Schoenbaum, 1900;03;06
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Takkanot for support of needy students , תקנות החברה תלמידים נצרכים, Warsaw, Universal , 1914
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Takkanot for the Support of Agricultural Settlemen, התקנות של החברה לתמוך בידי עברים עובדי אדמה, St. Petersburg, Ettinger, 1890
[Habad - Limited Ed.]R. Shalom Dov Ber Schneersohn, Torat Shalom , תורת שלום. ספר השיחות , Brooklyn, New York, Ozar Hachasidim Lubavitz , 1946
[Only Ed.] Hermann Wassertrilling, Trauergottesdienstlicher Vortrag, הספד, Breslau, Sulzbach's, 1864
[Only Ed.] R. Joseph Sathun, Va-Yelaket Yosef, וילקט יוסף , Aram Zoba (Aleppo) , Isiah Dayyan, 1915
[Liturgy], Kitzur Ma'aver Yabok , קצור מעבר יבק , Breslau, Th. Schatzky, 1921
[Liturgy], Sefer ha-Hayyim , ספר החיים, Koethen, Israel b. Abraham, 1717
[Liturgy - Bible] , Psalms , תהלים, Lublin, Nehama Hirschenhorn, et. al., 1914
[Hasidim] Ha-Eidah , Announcing the arrival of the Satmar Rebbe , ... קבלת פני האדמו'ר מסאטמאר ..., Jerusalem, Ha-tehiah , 1965
[Ms.] R. Samuel David Luzzatto (Shedal) , Poetry, שירים, [Padua?], 19th cent.
[First Ed.] R. H. J. D. Azulai (Hida) , Shem ha-Gedolim , שם הגדולים, Livorno (Leghorn), Abraham Isaac Castilo & Eliezer Sa'adon , 1786-98
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Torah, לקוטי תורה, Vilna, Romm Press, 1928
[Ms. - Community], Letter by R. Eliazer Menahem Man Shakh , כתב מה'ר אלעזר מנחם מן שך, Bnai Brak , 1947
[Ms.], Family letter, כתב משפחתי, Naschiz, 1802
[Ms. - Women], Divorce Attestment by R. Naftali Reiter, כתב גירושון מה'ר נפתלי רייטער , New York, 1905
[Ms.], Ketubah, כתובה, Szobtis, Hungary, 1832
Shetar Iska, שטר עסקא, [Frankfort am Main?], c. 1875
[Only Ed.] R. Aaron Mendel Cohen, Kuntres Agunot, קונטרס עגונות , Cairo, Reuven Moscowits, 1924
[Habad - First Ed.] R. Dov Ber Schneerson , Peirush ha-Milot , פירוש המלות , Warsaw, Natan Schriftgisser , 1867
[Only Ed.] Abraham Samuel Herschberg, Mishpat ha-Yishuv he-Hadash be-Erez Yisrael, משפט הישוב החדש בארץ ישראל , Vilna, Piroznikov, 1901
R. Samuel David Luzzatto (Shedal) , Ha-Mistadahl, המשתדל , Vienna, Francesco Schmid ed I.I. Busch , 1847-48
[Polemic]Solomon Judah Leib Rapoport (Rappaport), Nahlat Yehudah , נחלת יהודה, Cracow, Karl Budweiser, 1868
[Liturgy - Only Ed.] R. Jacob Halberstam, Special 'Tfiloh' (prayer) for Health, תפלה צו בעטען פאר געזונד, New York, Chakover Rabbi, 1951
[Only Ed.] R. Jacob ben Isaac Zahalon, Margaliyyot Tovot , מרגליות טובות, Venice, Andrea Morisoni, 1665
[Community] Burgemeister and Registrar, Takkanot of the Ashkenazic Community of Amsterdam, אמפליאצי על תקנות דקהלתינו, Amsterdam, Joseph, Jacob, and Abraham Proophs, 1747,59,68
[Liturgy - Habad - Miniature], Zikhron Yerushulaim , זכרון ירושלם, Jerusalem, Frumkin, 1899
[Polemic] R. Solomon Zalman Hanau , Zohar ha-Tevah , צוהר התיבה, Dyhernfurth, Jehiel Mekhel Mai , 1787
[First Ed.] R. Joseph b. Benjamin Samega , Mikra'ei Kodesh , מקראי קדש, Venice, Jaun D'Gara , 1586
[Only Ed. - Kabbalah] R. Joseph Sadboon, Ahavat ha-Shem , אהבת ה' , Livorno (Leghorn), Israel Kushta & Partner , 1871
[First Ed.] R. Abraham Laniado , Magen Avraham , מגן אברהם , Venice - Aleppo, Daniel Zaniti , 1603
[First Ed. - Kabbalah] R. Israel Ber. Fontanella , Maftehot ha-Zohar , מפתחות הזהר, Venice, Bragadina, 1744
[Karaite - Liturgy] , Seder Tephillot ha-Kara'im Part III , סדר תפלות הקראים, חלק ג, Vienna, Adalbert della Torre , 1854
[Ms. - Zionism] , Letter by Moshe Shertok (Sharett) , London, c. 1920
[Community - Only Ed.] , Seeking life insurance endowments , קאמוניקאט, Lublin, Yeshivat Hakhmei Lublin , c. 1930
Joseph Ezekiel Rajpurker , Megillat Antiochus in Marathi , Bombay, Gunput Crushnaji , 1866
[Ms.], Letter by R. Isaac Lofez, Jacob Toledano, Solomon, כתב מה'ר יצחק לופיס, יעקב טולידאנו, שלמה טאפירו, Meknes - Aleppo
[Liturgy] , Seder Zemirot le-Benei Yisrael , סדר זמירות לבני ישראל לליל שבת , Magentsa (Mainz) , Joh. Wirth'sche hofbuchdruckerei, 1903
[Liturgy - Unrecorded] , Siddur Sefat Emet - Israelitisches Gebetbuch , סדור שפת אמת, Mainz, Joh. Wirth'sche hofbuchdruckerei, 1891
[Music - Hasidim - Only Ed.] M. Lieberman, Tunes and Songs of the Rabbis, ספר רננו צדיקים, London, Lowe and Brydone, 1948
Hayyim Selig Slonimski , Jesodei ha-Ibur, יסודי העבור, Zhitomir, Isaac Moses Baksht, 1865
[Community - First Ed.] R. Dr. Joseph Herman Her, Inaugural Sermon, New York, Cong. Orach Chayim of New York, 1912
[First Ed.] Hirsch J. Zimmels, Rabbi David ibn abi Simra, Breslau, Th. Schatzky, 1932
[Community - Only Ed.], Endowed Charities (County of London) , London, His Majesty's Stationery Office , 1903
[Community - Only Ed.], Endowed Charities (County of London), London, His Majesty's Stationery Office , 1902
[Zionism] League of Nations , Mandate for Palestine , London, His Majesty's Stationery Office , 1922
R. Moses b. Maimon (Rambam), Moreh Nevukhim (Guide of the Perplexed) , מורה נבוכים, London, Maurice & Co., 1851
[Community] Chief Rabbi N. Adler, Sanitation as Taught by the Mosaic law, London, Jewish Chronicle Office, 1893
[Only Ed.] Dr. Joseph Solomon Zuckerbram, Yesodot ha-Achdut b-Yisro'el , יסודות האחדות בישראל , New York , 1919
Joseph Gabrielow , Sefer Otsar ha-Midot , אוצר המדות , New York, A. H. Rosenberg , 1911-16
Knut Hamsun (Knut Pedersen), Pan , פן, New York, Kadimah Publishing Association , 1919
[Only Ed.] Nahum Slousch , Be-Iyyei ha-Yam , באיי הים , New York, Kadimah Publishing , 1919
[First Ed.] Israel Zangwill , Ikkur ha-Leumim , עיקר הלאומים , New York, Kadimah Publishing Association , 1918
[First Ed.] Isaac Dov Berkowitz , Sippurim , ספורים, New York, Kadimah Publishing Association, 1919
[First Ed.] Eliezer Ben Yehuda , Ad Eimatai Dibberu Ivrit?, עד אימתי דברו עברית? , New York, Kadimah Publishing Association , 1919
R. Moshe M. Epstein , Levush Mordekhai , לבוש מרדכי , New York, 1924
[Polemic - Zionism] Y. Gabriel , Ani Ma’ashim? , אני מאשים? , Tel Aviv, 1950
[Liturgy - Reform] , Boenbok foer den offentliga gudstjaensten, תפלת ישראל , Stockholm, Stockholms Mosaiska Foersamling , 1930
[Ms. - Avot], Helek Ya’akov on Pirkei Avot , חלק יעקב על פרקי אבות, Seini, Jacob Wieder , 1923
[Ms. - Community - Polemic], Letter concerning administration of funds, כתב ע'ד קופת רבי מאיר בעל הנס, [Krotoschin (Krotoszyn)], c. 1900
[Ms. - Community], Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוציקן , Jerusalem, 1950
[Maps] , Plan of Jerusalem , Hoxton, F. Catherwood , 1835
[Polemic - Only Ed.] R. Solomon Zalman Landau, et., Or le-Jesharim, אור לישרים , Warsaw, Meir Jehiel Halter, 1900
[First Ed.] R. Shalom Pladimacher, Darkhei Shalom, דרכי שלום, Vilna, Perasnikov, 1902
[Only Ed. - Community] R. Abraham Isaac Kook , An open letter, מכתב גלוי, Jerusalem, Salaman, 1920
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded], Flier from the Va’ad lo Leumi, דרישות נמרצת, Jerusalem, Va’ad ha Matim (dead), c. 1920
[Kabbalah] R. Isaac ben Solomon Luria (Ari), Simane Re’ashim u-Re’amim, סימני רעשים ורעמים, Lemberg, Joseph Schneider, 1848
[Only Ed.] R. Menahem Mendel ben Moses Ehrlich, Divrei Menahem, דברי מנחם, Riga, Bilike Bicher, 1935
[The R. Zevi Hirsch Levin (Berlin) Copy], Responsa, שו'ת מהר'י מטראני , Feurth, Petchow, 1768
[Kabbalah] R. Zevi Hirsh b. Jerahmeel Chotsh, Nahalat Zevi , נחלת צבי , Zholkva, Mordecai Rubin Stein, 1807
[Only Ed.] R. Moses Isaac Ashkenazi (Tedeschi), Simhat ha-Regel, שמחת הרגל , Przemysl, (Zupnik, Knoller & Hamerschmidt) , 1886
[Only Ed. - Hasidim] R. Menashah Eichenstein, Matteh Menasheh, מטה מנשה, Mukachevo (Munkacs), Aaron Dov Meisels, 1927
[Only Ed. - Hasidim] R. Hayyim Isaac Ayzik Yostman, Hayyei Yizhak, חיי יצחק, Warsaw, M. Lipshitts, 1912
[First Ed.] Shalom Rabinovitz (Shalom Aleichem) , Dos Messerrul, דאס מעסער'ל, St. Petersburg , Israel Levy, 1886
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Saba Kadisha, סבא קדישא, Kishinev (Chisintu), Teknic, 1933
[Community - Only Ed.], Constitution of medical insurance group, אגודה - פעראיין פון געגענזייטיגע הילף, Paris, 1911
[Psalms], [Psalms] Zemirot Yisrael, דרך מסילה, זמירות ישראל, תהלים , Feurth, D. Zuerndorffer u. J. Sommer , 1843
[Map] R. Simeon b. Isaac ha-Levi Oshenburk , Devek Tov , דבק טוב, Amsterdam, Solomon Proophs , 1714
[Only Ed.] R. Nehemiah ben Abraham , Divrei Navo; Pi Navo , דברי נב'א; פי נב'א, Amsterdam, David de Castro Tartas , 1688
[Liturgy] Judah Leib Gordon, ed. , Siddur Bet Yehudah , סדור בית יהודה , New York, Morgan Journal , 1914
[Psalms] , Tehillim , ספר תהלים, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partners , 1886
[Revised Ed.] R. Abraham b. Nathan ha-Yarhi, Sefer ha-Manhig , ספר המנהיג , Berlin , Kronik, 1855
[Community - First Ed. - Maps] , Sefer ha-Yovel, ספר היובל לקורות המושבה ראשון לציון, Jerusalem, 1907
[Only Ed. - Polemic] R. Abraham Guenzler, Tokhahat Megullah, תוכחת מגולה , Kosice, Karl Werfer, 1868
[Habad - First Ed.] R. Shneur Zalman of Liady , Torat Hayyim , תורת חיים, Warsaw, Nathan Schriftgisser , 1866
[Anti-Zionist Polemic] R. Elijah Akiva Rabinovitz , Ve-Anta Bi Zidkati , וענתה בי צדקתי , Warsaw, Meir Jehiel Halter , 1900
[Anti-Zionist Polemic] R. Elijah Akiva Rabinovitz , Ziyyon be-Mishpat , ציון במשפט, Warsaw, Meir Jehiel Halter , 1899
[Habad - Holocaust] R. Dov Ber Schneerson, Sha'arei Orah , שערי אורה, Munich, Otzar ha-Hasidim , 1948
R. Eliyahu ben Mosheh Gershon of Pintshov , Melekehet Mahashevet , מלאכת מחשבת , Berlin - Frankfort am Oder , Isaac Jacob Spier , 1765
[Only Ed.] Henri Serouya , Spinoza sa vie et sa philosophie , Paris, Editions Excelsior , 1933
[Hasidim - Liturgy] , Siddur Derekh ha-Hayyim , סידור דרך החיים , Vienna, Jos. Schlesinger , 1908
[Liturgy - Unrecorded - Psalms] , Siddur Ner David, Tehillim , סידור נר דוד, תהלים, Kishinev , Benzion Liberal , 1931; 1926
[Avot - Marrano - Ladino] , Paraphrasis Caldayca, En los Cantares de Shlomo, Amsterdam, Solomon Proophs, 1712
[Ms. - Psalms], Tafsir on Psalms , תפסיר על תהלים, [Persia] , 19th cent.
[First Ed. - Hasidim] R. Moses E. B. Hopstein , Be'er Moshe , באר משה, Lvov (Lemberg), 1858
[Community - Unrecorded] , Avel u-misped gadol , אבל ומספד גדול על פטירת רב גאון בישראל , Boston, Vaad Ha-Rabbanim of Massachusetts , 1936
[First Ed. - Hasidic] R. Hayyim Zevi Teitelbaum , Azei Hayyim , עצי חיים, Sighet , Abraham Kaufman & Son , 1927
R. Asher b. Jehiel (Rosh), She’elot u-Teshuvot (Rosh) , שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל , Venice, Alviso Bragadin , 1552
[First Ed. - Avot] R. H. J. D. Azulai (Hida), Kisei Rahmim , כסא רחמים, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon , 1803
[Habad - First Ed.] R. Hillel Malisov, Pelah ha-Rimon , פלח הרמון , Vilna, Fine, Rosenkrantz, Schriftsetzer , 1887
[First Ed.] R. Jacob b. Joseph Reischer , Minhat Ya'akov , מנחת יעקב , Prague, Sons of Judah Bak , 1689
[Ms.] R. Isaac Aboab , Menorat ha-Ma'or , מנורת המאור, Sana, Yemen , R. Solomon, Scribe , 1728
R. Ephraim Solomon Luntshits , Olelot Efrayim , עוללות אפרים, Amsterdam, Solomon Proophs , 1710
[Ms. - Community], Shedar Certificate signed by the Chief Rabbis, כתב מרבני ארץ ישראל, Tiberius, 1849
[First Ed.] R. Jacob Castro , Toldot Ya'acov , תולדות יעקב, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak , 1865
R. Zevi Hirsch ben Mordecai Edelman, Alim le-Mivhan; Megillat Sefer Iggeret ha-Purim, עלים למבחן - מגילת ספר - אגרת הפורים, Danzig, Rathke & Schroth, 1844
[Liturgy - Kabbalah] R. Jacob Hori, Kol Ya’akov u-Benei Ya’akov, קול יעקב ובמי יעקב ח'ב, Djerba, Adin, 1958
R. Jerocham Fischel, editor, Sha’arei Teshuvah, שערי תשובה, Leipzig, Leopold Schneus, 1858
[Kabbalah] R. David ben Shalom Mizrahi, Shetilei Zeitim on Shulhan Arukh O.H., שתילי זיתים - שלחן ערוך ארח חיים, Jerusalem, Zevi, 1895
[First Ed.] R. Samuel b. Hophni , Shaare Berachot, שערי ברכות , Vienna - Pressburg , D. Loewy - Loewy & Alkalay, 1882
[Kabbalah - Liturgy] R. Aaron Moses Friedenson , Sha'are Dimah ve-Yeshuah , שערי דמעה וישועה , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak , 1861
[The R. Mordecai Vorhand Copy], Hamisha Shitot, חמשה שיטות ע'ח מה'ר מרדכי פארהאנד מנייטרא , Lvov (Lemberg) - Nitra, 1834; 1905
[The R. Hayyim b. Moses Sitehon (Sutton) Copy], Sefer Hasidim, ספר חסידים, Aram Zova (Aleppo) - Lvov (Lemberg) , M. F. Poremba , 1870
[Liturgy], Selihot , סליחות, Altona, Brothers Bunn , 1823
[First Ed.] R. Moses Rivkes, Shulhan Arukh Hoshen Mishpat - Be'er ha-Golah, שלחן ערוך מטור חשן המשפט, Amsterdam, Joseph Allias, 1764
[Only Ed.] Gustaf Hermann Dalman, Aramäisch-Neuhebräisches Wörterb. zu Targum, ערוך החדש; ערכי הנוטריקין, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1901; 1897
[Private Circulation Copy] R. David Kohn-Zedek, Some Notes and Articles ... Asher Asher, M.D., בית אשר , London, Wertheimer Lea & Co., 1916
[Only Ed.] R. Abraham Oppenheim, Margenita Shapira, מרגניתא שפירא , Amsterdam, Gerard Johan Jensen, 1767
[Habad - Hasidim], Four Hasidic history books in one volume, Vilna - Warsaw - Vienna, 1905-14
[Haggadah] R. Solomon Bloch, Editor , Seder haHaggadah shel Pesah, סדר ההגדה של פסח , Hannover, Telegener , 1836
[Ms.] , R. Zvi Pesah Frank, Rom, Teitelbaum, Bernstein, כתב מה'ר צבי פסח פראנק , Jerusalem, 1924
[Only Ed.] R. Solomon Zevi Schick , Schulchan Aruch, שלחן ערוך, Budapest (Pest), Jos. Schlesinger, (1896)
[Lost Ten Tribes] R. Shimon Zevi Hurwitz , Kol Mevasser , קול מבש'ר, Jerusalem, Suleman, 1923
[Only Ed.] R. Yidel Rosenberg , Ateret Tiferet , עטרת תפארת, New York - Warsaw - Montreal , Sz. Sikora i I. Milner , 1931
[Psalms - Habad] , Tehillim , ספר תהלים , Warsaw, Wagmeister, 1923
[First Ed.] Friedrich Pecht, Lessing-Galerie. Charaktere Aus Lessing‘s Werken, Leipzig, F. A. Brockhays, 1868
[Habad - First Ed.] R. Joseph Isaac Schneersohn , Lekutei Deburim , לקוטי דבורים , Riga - Warsaw , 1932-37
[First Ed.] R. Joshua Isaac Shapira (Eizel Harif) , Marbeh Tevunah , מרבה תבונה , Vilna, Fine, et. al., 1872
[Habad] R. Shnuer Zalman of Liady , Birkhat ha-Nehenin , סדר ברכות הנהנין , Warsaw, Nathan Schriftgisser , 1844
[Psalms - Kabbalah], Tehillim, ספר תהלים ע'פ דרש משה, Lvov (Lemberg), Carl Budweiser , 1879
[Ms.], Ketubah, R. Judah Semnitz, witness, כתובה ע'ח ה'ר יהודה סעמניץ, דיין, Alt Ofen (Budapest), 1839
Postcard, Jerusalem, Jamal Bros., 1921
[Ms.] R. Gabriel Almosnino , Certificate of Marriage, תעודת נשואין , Sofia, Bulgaria , 1886
[Ms. - Community] R. Rahmim Jacob b. Reuven, Letter to Pesaro, כתב מה'ר רחמים יעקב ב'ר ראובן, Safed, 1802
[Ms. - Habad] , Letter by R. Menahem Mendel Schneerson , כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל, Brooklyn, New York, 1966
[Unrecorded], Shavuah Tov (Kitzat Yosef ha-Zaddik), (קצת יוסף הצדיק) שבוע טוב, Maskar (Tunis?), Vzan ve-Castro, 1899
Dr. Joel ben Moses Leib ha-Kohen Mueller, Mafteah le-Teshuvot ha-Geonim, מפתח לתשובות הגאונים, Berlin, Zevi Hirsch Itzkovski, 1891
[Gilded Title] , Kezat Zid el Gilam, קצת זיד אל גלאם, Baghdad , Alotnia, c. 1900
[The R. Azriel Hildesheimer Copy], Teshuvot Geonei Mizrah ve-Ma’arav, תשובות גאוני מזרח ומערב, Berlin - Pressburg, Ph. Deutsch - Loewy & Alkalay, 1888
[Only Ed. - Avot] R. Abraham ben Hanokh Henokh, Anaf Ez Avot, ענף עץ אבות, Altona, 1774
[Ms.] R. Moses b. Maimon (Rambam), Sefer Ha-Mitzvoth, ספר המצות, Yemen, 19th cent.
[Liturgy - WWII] R. Joseph Isaac Schneersohn, Tefilah, תפלה, New York, Schulzinger Brothers, 1941
[Liturgy], Selihot , סליחות, Feurth, 1756
[Only Ed.] R. David Golomb, Sefer Hatorah W'Hatalmud, התורה והתלמוד , Berlin , Verlag des Verfassers, 1924
[Haskalah] Dr. Solomon Rubin , Segulot Ba'alei Hayyim, סגולות בעלי חיים ואותותם , Cracow, Joseph Fisher, 1900-01
[Habad] R. Schnuer Zalman of Liady , Boneh Yerusalem , בונה ירושלם , Jerusalem, Yechiel Werker , 1926
[Only Ed.] R. Judah Leibesch Schiffman , Ohel Shem , אוהל שם, Jerusalem, Sinai , 1946
[Only Ed.] R. Zevi Lass , Ateret Zevi , עטרת צבי , New York , A. H. Rosenberg, 1902
[Only Ed.] R. Mordecai Stral, Divrei Mordecai, דברי מרדכי , New York, A. H. Rosenberg, 1918
[Only Ed.] Simon Ginzburg, et. al., Luah Achieber, לוח אחיעבר, New York , Rosenberg Printing Co., 1918
[Periodical] R. Joseph Simeon Pollak , Bet Va'ad la-Hakhamim , בית ועד לחכמים , Seini (Satmar), Jacob Weider , 1927-28
[Only Ed. - Limited] Nehemiah Libowitz , Rebbe Abraham Saba, רבי אברהם סבע , Brooklyn, New York, The Author, 1936
Meyer Waxman , History of Jewish Literature , South Brunswick, Thomas Yoseloff, 1960
[Only Ed. - Agunah] R. Ezekiel Aishiskin , Devar Ezekiel , דבר יחזקאל , Detroit, Congress Press , 1921
[Kabbalah - Liturgy] , Leket Zevi , לקט צבי , Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1856
[Only Ed.] Dr. Abraham Geiger, Parschandatha, פרשנדתא על חכמי צרפת מפרשי המקרא , Leipzig, 1855
[Liturgy] Seligman Isaac Baer , Selihot mi-Col ha-Shanah , סליחות מכל השנה , Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1855
[Only Ed.] R. Joseph E. Henkin , Perushei Ivrah , פירושי איברא, [New York], [1925]
[Customs - Unrecorded] R. Isaac Tyrnau , Minhagim , מנהגים, Dyhernfurth, Isachar Ber b. Nata, 1742
[Liturgy - Miniature - Psalms - Unrecorded], Tefillah Mikol haShanah , תפלה מכל השנה, Amsterdam, Joseph & Jacob Proophs, 1755; 1753
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady , Seder ha-Tefilla , סדר התפלה , Warsaw, Natan Schriftgisser , 1866-67
[Noted Copy] R. Moshe Pardo , Horu'ah D'Bet Din , הוראה דבית דין , Izmir (Symrna), Ben Zion Benjamin Roditi , 1872
[Ms.], Novellae by R. Ezra Maslaton-Tarab, חידושים מה'ר עזרא בן אליהו הכהן טאראב-מסלתון, Damascus, 19th cent.
[Ms.] R. Abraham b. Mordecai Banet, Engagemant Contract , תנאים מה'ר אברהם בהרה'צ מרדכי בנעט, Alt Ofen (Budapest), 1861
[Miniature - Liturgy] , Bet Tephila , בית תפילה, Pisa, Samuel Molchi , 1815
[Community - Polemic] R. Joseph Hirsch Duenner, Sehr geehrter herr!, Amsterdam, 1897
[Community - Ms. - Vellum] , Decree by Fabiano Finardi, Sabbioneta, 1590
Nicholas Clenardo (Clenardus), Tabulae in grammaticen hebraeam, לוח הדקדוק, Paris, Martinum Iuuenem, 1550
[Avot] R. Joseph ben Abraham Hayyun, Millei de-Avot, מילי דאבות, Venice, Daniel Zanetti, 1600
[Haggadah - Kabbalah - Hasidim], Helkat Binyamin, חלקת בנימין , [Ostrog?], (1821)
[Hasidim - Regal Paper Edition] , Talmud Bavli , תלמוד בבלי , Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1859-65
[Bible - Psalms] Santis Pagnini, trans., Liber Psalmorum, ספר תהלים , Basel, Johannis Konig , 1675
[Hasidim - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai , Sefer ha-Zohar , ספר הזהר על התורה, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
[Liturgy], Selihot , סליחות, Augsburg, (Hayyim b. David Shahor), 1536
[Community - Ms.] , Letter by R. Hayyim Solomon Abulafia , כתב מה'ר חיים שלמה אבולאפיא , Tiberius - Alessandra , 1820
[Liturgy - Marrano], Orden De las Oracines de los Cinco Ayunos, Amsterdam, Solomon Proophs, 1717
R. Joseph Caro , Shulhan Arukh, Parts IV - Hoshen Mishpat, שלחן ערוך - חשן משפט, Venice, 1574
[Kabbalah - Hasidim] R. Hayyim Vital , Hok le-Yisrael , חק לישראל , Slavuta , Samuel Abraham Shapira , 1825-32
[Miniature - Bible] , Hamisha Humshei Torah , חמשה חומשי תורה - תנך , Leiden, Sons of Franciscus Raphelengius , 1610
[Ms.], Mishnah Berurah with the Hafez Hayyim's 'muga' , משנה ברורה עם 'מוגה' מהחפץ חיים , [Radin] , 1892-07
[First Ed. - Montefiore] R. Azariah dei Rossi , Me'or Einayim , מאור עינים, Mantua, 1574