22:57:47


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
Dr. Benisch, The Sabbath of the Jews , London, Printed at the Jewish Chronicle Office, 1865-66
[Only Ed. - Map] R. Gedaliah Silverstone; Hatalmi, Psalms; Ozar ha-Aretz, תהלים עם פירוש קרבן תודה; אוצר הארץ, [New York] - Washington DC; Jerusalem, [Posi-Shaulson]; Keneset, 1935; 1926
[Polemic - Anti-Reform] R. Abraham Loewenstamm, Zror ha-Hayyim, צרור החיים, Amsterdam, David Proophs, 1820
[First Ed.], Mishnei'ot , משניות - ששה סדרי משנה עם נקודות, Berlin, I. Lewent, 1832-34
[First Ed.] Solomon Buber, ed. , Ha-Arot ve-Tikkunim , הערות ותקונים לס' תשובות הגאונים , Lyck , Rudolph Siebert , 1866
[Only Ed.] Moriz Bach, Popularer Vortrag uber Kadisch=Gebet, Diffen, Buchdruckerei & lithographische Leo Kuche, 1897
[Polemic- Only Ed.], Et le-daber, עת לדבר , Bnai Brak, 1963
[Polemic- Only Ed.], Prohibit co-ed musical concerts, קול קורא, Jerusalem, 1975
[Polemic- Only Ed. - Anti Zionist], Azhara Gedola, אזהרה גדולה, Jerusalem, 1975
[Polemic- Only Ed. - Women], Le Hakhel ve-la'amod 'al nafshosenu, להקהל ולעמד על נפשותינו , [Jerusalem], Horev, 1960's
[Only Ed. - Unrecorded] , Pray for Mashiach, הוי מתפלל בשלמה של מלכות, [Erez Israel], 1900?
[Polemic- Only Ed. - Women], Prohibiting girls from national service, לעגה לך בתולת בת ציון, Jerusalem, Defus Horeb, 20th cent.
[Only Ed. - Unrecorded] Dr. Scharbet Anisimow, Yevarekhikha Hashem MiTsiyon, יברכך ה' מציון, Jerusalem, 1890's
[Polemic- Only Ed.], Mifgan HaMaaminim, מפגן המאמינים, Jerusalem, Defus Horeb, 20th cent.
[Polemic- Only Ed.], Da'at Torah, דעת תורה - גיוס בנים, Jerusalem, 2000
[Broadside - Kabbalah] R. Joseph b. Moses Algile , Shir Hamalos-Tsetl , קמיע ושמירה לשריפה וליולדת ומכל דבר רע , Jerusalem , Israel Dov Frumkin , 1874
[Only Ed.] R. Jacob ben Joseph ha-Rofe, Shemen ha-Tov , שמן הטוב, Constantinople - Baghdad, Nissim di Castro, 1849
[Kabbalah] R. Joseph Caro, Maggid Mesharim , מגיד מישרים, [Russia-Poland], [1820?]
[First Ed.] R. Isaac Jacob Reines, Hotam Tokhnit , חותם תכנית, Mainz, J. Bril, 1880
[Women - Liturgy - Avot], Taegliche Gebete den Israeliten , תפלות בנות ישרון, Fuerth, S. B. Gusdorfer - J. Sommer, 1867
[Liturgy - Unrecorded] Wolf Heidenheim, Mahzor , מחזור ליום ראשון של ראש השנה, Roedelheim, דפוס וואלף היידנהיים וברוך בשוויץ, 1804
[Liturgy - Hasidic], Song of Songs , שיר השירים עם הודו ויד'נ, Hrubieszow, דפוס מענדיל פינקל שטיין ומשה ציקור מלאשצוב, 1820
[Liturgy], Bakushot Shel Shabbat , בקשות של שבת, Beirut, Lebanon, Solomon Mann, 1913
[First Ed.] R. Hai Gaon, Mishpetei Shevu'ot , משפטי שבועות, Venice, Daniel Zaniti, 1602
[Only Ed.] R. Moses ben Maimon (Maimonides), Judeo-Arabic - Emet ve-Emunah , אמת ואמונה, Djerba, David Aydan, 1915
[Kabbalah - Liturgy], Tekunei Sabbath, תקוני שבת, Pisa, Samuel Molkho, 1810
[First Ed. - Map] R. Yehoseph Schwarz, Das Heilige Land (The Holy Land), Frankfurt am Main (Munich), J. Kauffmann (Schurich), 1852
[Polemic], Orot; Kol ha-Shofar; Darke be-Kodesh , אורות; קול השופר; דרכי בקדש, Jerusalem; St. Louis, 1920; 22
[First Ed.] R. Gedaliah Silverstone, Moseig Meidwas, Book of Sermons Vol. 1-3, מתוק מדבש, חלק א-ג, Washington D. C., Friedman Press, 1917-18
[Community - Only Ed.], Report of Yeshivat Hakhmei Lublin, טעטיגקייטס=בעריכט פון ישיבת חכמי לובלין , Lublin, Polonja, 1931
[Ms. - Community], Receipt, קבלה מחברת תומכי תורה בגדאד, Baghdad, 1878?
[Psalms], Tehillim, ספר תהלים, Roedelheim, M. Lehrberger & Comp., [1870?]
[Liturgy - Avot] M. I. Landau, trans., Die Alten Gebete der Israeliten , עיון תפלה , Prague, M. I. Landau, 1839
[Liturgy - Avot] , Tefillat Yisroel, תפלת ישראל , Frankfurt am Main, L. Saenger, c. 1910
[Kabbalah - Polemic] Isaac Satanov, Imre Binah, אמרי בינה, Berlin, 1784
[Liturgy - Unrecorded - Avot] M. I. Landau, trans., Gebete der Israeliten, עיון תפלה, Prague, M. I. Landau, 1850
[The R. Raphael Sarafati & R. Jacob Toledano Copy], Ohelei Yehudah , אהלי יהודה, Jessnitz - Morocco, Israel b. Abraham, 1917
[Ms. - Women], Letter by R. Moses Rovinsky, כתב מה'ר משה ראווינסקי, Philadelphia, 1936
[Ms. - Community], Letter by R. Alexander Ziskind Levin, כתב מה'ר אלכסנדר זיסקינד לעווין, Baltimore, 1924
[Ms. - Women], Divorce decree by R. Abraham Schorr, מכתב מה'ר אברהם צבי שור דומו'ץ, Jerusalem, 1938
[Miniature] , Calendar for 5681 , לוח לשנת תרפ'א , Jerusalem , Suliman , 1920
[Unrecorded - Haggadah] , Haggadah shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ ברכת השיר , Warsaw , Aaron Mordecai Zisberg & Meir Halter , 1889
[Ms. - Hasidic] , Receipt signed by the Admor of Chortkov , קבלה ע'ח האדמו'ר מטשארטקוב, Jerusalem , 1947
[Only Ed.] R. Eleazar b. Israel Landau , Yad ha-Melekh , יד המלך , Lvov , Matfus , 1810-26
[Liturgy - Avot - Unrecorded] Isaac L. Lyon , Form of Daily Prayers , שער התפלה וסדר העבודה , London, H. Abrams , 1849
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded], Call for midnight prayer, א בקשה רבה... תיקון חצות לילה, New York, ישיבת שומרים לבוקר, 1934
[Liturgy - Miniature], Miniature Prayer Book, תפלה קטנה, Djerba, Aydan, [1946]?
[Only Ed.] R. Solomon Dov Sprintz, Kerem Shelomo, כרם שלמה, Boston - Montreal, J. Hecht Printing, 1912
[First Ed.] John Leighton, The Jewish Altar, New York, Funk & Wagnalls , 1886
Isaac S. Moses and Adolph Moses, compilers, Seder Hagadah , Domestic service for the eve of Passover, New York, Bloch Publishing Co., 1907
Isaac S. Moses and Adolph Moses, compilers, Seder Hagadah, Domestic service for the eve of Passover, New York, 1902
Moses Phillippson, Modah Livnei Vinah, מודע לבני בינה, Lepzig, A. Wienbrack, 1823
Haverah le-Ezrat ha-Nerdafim, Zionism – 20th Congress concerning persecution of , הקונגרס הציוני על רדיפות הציונים הרוסיה, Tel Aviv, Magen, [1937]
R. Meir ben Isaac Shatz; R. Hayyim Yanovsky, Kinyan Tov, קנין טוב, Piotrkow, Rosengarten, 1904
[Liturgy], Seder Mizmorim, סדר המזמורים, Livorno, Abraham Meldola, 1743
[First Ed.] R. Moses Hayyim Luzzatto, Kinnaot HaShem Tzivakot, קנאת ה' צבאות, Koenigsberg, 1862
[First Ed.] R. Jonathan Eybeschuetz, Binah le-Itim, בינה לעתים, Vienna, Anto Schmidt, 1796
[Only Ed.] R. Elijah ben Sa’adiah Ganem, Ta’am ve-Da’at, טעם ודעת, Sousse, Makhluf Nagar ṿa-ḥaveraṿ, 1917-18
[Polemic - Women], Kol Kore Against Men and Women Mixing, קול קורא על הפריצה תערובת אנשים ונשים, [Jerusalem], [1968]
[Polemic] Shomrei Mishmeret ha-Hinukh, Polemic against Secular Studies, אל תגעו במשיחי, Jerusalem, Shomrei Mishmeret ha-Hinukh, 1976
[Polemic - Only Ed.] Bet Din Zedek, Polemic Against the Census, תשובה לרבים ... ע'ד המפקד, Jerusalem, Bet Din Zedek, 1961
Y. B. Livner, Shulhan Arukh (concise), שלחן ערוך, Vilna, Solomon Shrobererk, 1906
[Only Ed.] R. Joseph ben Moses Jaffe, Kuntres Alim li-Terufah Ha-Sekhel ve-ha-Yetzer, השכל והיצר קונטרס עלים לתרופה, Manchester, Joseph ben Abraham Mazel, 1895
Hayyim Nachman Bialik, Di fayer-megile (Megilat ha-esh) , די פייער - מגלה, [New York], [S. Druckerman], [1909]
[Community - Only Ed.], Rules and Regulations, רולס און רעגוליישאנס, London, I. Narodiczky, 1925
[First Ed.] Samuel Rosenfeld, R. Israel Salanter , ר' ישראל סלנטר, Warsaw, Toshia, 1910
[First Ed. - Signed Copy] Max Letteris, trans., Goethe's Faust, בן-אבויה, Vienna, (Bendiner & Schlossberg), 1865
[Liturgy - Bible], Psalms , משירי התהלות, תהלים עם הפרוש הארוך לרבנו דוד קמחי, Cambridge - Lei[zig - (Vienna), Deighto, Bell & Co., 1883
[First Ed.] R. Menahem ben Solomon Meiri, Sefer ha-Meiri , חדושי הרב המאירי על מסכת יומא, Jerusalem, דפוס יצחק הירשענזאהן, 1885
[Only Ed. - Women] Aaron Lahmi, comp., Kovets mikhtavim uteudot , קובץ מכתבים ותעודות, Jerusalem, Defus Kalisher, 1938
Hermann Struck, artist , Theodor Herzl, A Memorial, New York, The New Palestine, 1929
[Women - Liturgy], Seder Purim, סדר פורים, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1862
[First Ed. - Hasidic - Women] R. S. A. Rubin, Bet Aaron, בית אהרן , Lemberg, דפוס אברהם יצחק מענקיש, 1876
[Liturgy - Hasidim], Tikkun Leil Shavu'ot ve-Hoshana Raba, תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Zhitomir, דפוס יצחק משה באקשט , 1872
[First Ed.] R. Eliezer Lipshutz, Heshiv R. Eliezer ve-Si'ah ha-Sadeh , ספר שאלות ותשובת השיב ר' אליעזר ושיח השדה, Neuwied, [Johann Belzer Haupt], 1748-49
[Hasidim] R. Eliezer Horowitz, No'am Megadim u-Kevod ha-Torah , נועם מגדים וכבוד התורה, Lemberg, דפוס דוד צבי שרענצל, 1859
[Shabbatean] Nehemiah Hiyya Hayon, Divrei Nehemyah, דברי נחמיה, Berlin, Baruch Buch Binder, 1713
[Only Ed.] R. Aaron Moses Kissilov, Mishberei Yam, משברי ים, Harbin, China, M. Levitin, 1926
[Only Ed.] R. Joseph Raphael Hazzan, Hikrei Lev, Yore Deah Part 2, חקרי לב, חלק ב, Salonica, Sadi Halevi Ashkenazi, 1806
[First Ed.] R. Israel Jacob Algazi, Shema Ya'akov, שמע יעקב, Livorno (Leghorn), Vincenzo Falorni, 1783
[Hasidim - Habad] R. Jacob b. Asher, Tur Even Ezer , טור אבן העזר, Slavuta, R. Moses Shapira, 1817
[First Ed.] R. Hayyim Shabbetai, Torat Hayyim, Volume Two, תורת חיים, ח'ב, Salonica, Talmud Torah, 1715
[First Ed.] R. Zevi Hirsch ha-Levi Horowitz, Likkutei Zevi, לקוטי צבי , Zolkiew, דפוס שמואל פינחס שטיללער, 1862
[Hasidim - Kabbalah] R. Menahem Mendel of Vitebsk, Peri ha-Arez , פרי הארץ, Zhitomir, דפוס אברהם שלום שאדאוו, 1866
[First Ed. - Women] R. Jonathan Eibeschutz, Hiddushei Hilkhot Niddah, חדושי הלכות נדה, Karlsruhe, דפוס ערנשט לעברעכט שניביס, 1773
[First Ed.] R. Shabbetai b. Meir ha-Kohen, He-Arukh Mi-Sha-kh , הארוך מש'ך, Berlin, Izik Spier, 1767
[Kabbalah - First Ed.] R. Jacob ben Hayyim Zemah, Kol be-Ramah, קול ברמה - זוהר הרקיע ח'ב, Korets (Korzec), Johann Anton Krieger, 1785
[First Ed.] R. Moses b. Israel Jacob Hagiz, Mishnat hakhamim , משנת חכמים, Wandsbeck, Israel ben Abraham, 1733
[First Ed. - Kabba] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Hoshev Mahashavot , חושב מחשבות, Amsterdam, 1727
R. Asher b. Jehiel, She’elot u-Teshuvot (Rosh), שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל, Zholkva, דפוס גרשון ליטעריס, 1803
[Community], General Israel Orphans' Home for Girls, בית היתומות הכללי, Jerusalem, 1950's
Ze'ev Raban, Certificate by Ze'ev Raban , Jerusalem, Bezalel, 1929
R. Bahya b. Joseph ibn Paquda, Hovot ha-Levavot (Duties of the Hearts) , חובות הלבבות, Amsterdam, Solomon Proophs, 1716
[Only Ed. - Unrecorded] R. Abraham Ankawa, Millel le-Avraham, Part I , מלל לאברהם, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1875
A. H. Navon, Nouvelle methode pratique de lecture Hebraique , [אלף בית], Paris, Ecole Normale Israelite Orientale, c. 1940
[Liturgy - Baghdad Rite], Zikhron Tov , זכרון טוב - עקידת יצחק, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1935
[Unrecorded - Liturgy - Binding], Mahzor , מחזור, Livorno (Leghorn), Elijah Ben Amzough, 1878
[Haggadah - Illustrated - First Ed.], Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, New York, Shilo - Zevi Scharfstein, c. 1941
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], The Pessah Hagada , הגדה של פסח, Tel Aviv, Lipshitz Press, [1952]
[Photos] David Gilboa, Jewish characters in Israel. Pictures, דמויות , Tel Aviv, (דפוס מ. ענבי), 1958
[Signed Copy - First Ed.] Saul Raskin, Illus., Pirke Aboth , פרקי אבות, New York, Academy Photo Offset, 1940
[Liturgy] Temple Emanu El, Evening Prayers for the House of Mourning, New York, Philip Cowen, 1895
[Only Ed. - Zionism] Israel Belkind , Proposal for Zionist vocational school, דיא אקער-בוי שולע אין ארץ ישראל קרית ספר, New York, Saltzman, 1900's
[Ms. - Liturgy], Liturgical poetry and supplications , שירים תפילות ותחנונים, North Africa or Mid-East, 19th cent.
Postcard, Mukachevo (Munkacs), early 20c.
Postcard, Mukachevo (Munkacs), early 20c.
[Zionism - Only Ed. - Unrecorded], Invitation to a meeting of Hovevi Zion, אופרוף, Roman (Urbaroman), Louis M. Smolinsky, 19th cent.
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Appeal for funds to repair cemetery, קול קורא, Roman (Urbaroman), Louis M. Smolinsky, 1884
[Community - Only Ed.], Invitation to Passover seder, כל דכפין ייתא ויכול, Budapest, Bibler, 1907
[Community - Only Ed. - Women - Unrecorded], Appeal for a widow and orphans, אפפעל, Piatra (Piatra-Neamt), early 20c.
[Ms.], Letter by R. Aaron Moses Taubes (Karnei Re'em), כתב מה'ר אהרן משה טויבש בעמ'ס קרני ראם, Jassy, 1840's
[Only Ed.] R. Frederick de Sola Mendes, Defense not Defiance , A Hebrew's Reply to the Missionaries, New York, Office of the Independent Hebrew, 1876
[The Ellen Etting Copy - First Ed.]R. I. Leeser, The Form of Prayers, vol. II, סדור שפתי צדיקים, חלק ב, Philadelphia, Haswell, Barrington, and Haswell, 1837
[Ms.], Certificate honoring Sir Moses Montefiore, פני משה מאנטעפיארע, ציר נאמן שליח הבורא..., Budapest, 1879
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Bitul Moda'ah, ביטול מודעה, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1950's
[Polemic- Only Ed. - Unrecorded], Hafganat HaYahadut , הפגנת היהדות, [Jerusalem], 1950's
Carmel Wine, Calendar 20 Century, לוח ה 20 המאה, Tel Aviv, Signon, late 19 c.
[Binding - Liturgy], Siddur, סידור, Jerusalem, Eshkol, 1960
[Liturgy], Gebet fuer die Reise, תפלת הדרך, Frankfurt am Main, Jennil Wuerzel, early 20c.
[Binding] Translated by Rev. Abrahamsons, Sidur of Daily Prayers, סדור עתירת יצחק, New York, I.M. Alter, 1937
[Binding - Liturgy], Mahzor, מחזור, Tel Aviv, Blumenthal, 1953
Chagall, artist , Chagall Windows lighographic poster, Paris, Mourlot, 1961
U.S. General Services Administration, Mentor poster, Federal Energy Program, 1997
[Bible] Calligraphy by Shabtai Rubin, Song of Songs, שיר השירים, Berlin, Seleh, 1923
[Kabbalah - Liturgy], Paper amulet for child and woman in childbirth, שמירה לילד וליולדת, Tunis, Uzan Pere & Fils, mid 20th c
[Postcard], Card of Dayannim, Jerusalem, 1956
[Postcard], The Wedding Ceremony' after Oppenheim, Paris, Librairie M. Samuel, early 20c.
Ex-Libris of Dr. Mozes Karoly, probably Rumania or Israel, early 20c.
Ex-Libris of Ariel Sharon, Israel, 20th cent.
Ilya Schor, illustrator , Ex-libris by Ilya Schor, New York, c. 1960
Ex-Libris of Bernard Joseph, Erez Israel, early 20c.
Ex Libris of Rabbiner Dr. Dunner, Germany, early 20c.
29 identical postcards of putting on Tefillin, Germany, early 20c.
[Haggadah - Illustrated], The Pessah Hagada, הגדה של פסח , Jerusalem, Lipshitz Press, 1952
[Engraving], Great Synagogue in Stockholm, Stockholm, 1870?
[Map] A. Lowe, City map of Jerusalem, London?, [1850]
Lap Buttons, [New York]?, 1950's
[Holocaust - Photocards], Terezin, Terezin (Theresienstadt), 1940's
[Kabbalah] R. Simon b. Yohai, Tikkunei ha-Zohar, תיקוני הזהר, Constantinople, דפוס יצחק בן אברהם קאשטרו , 1808
R. Israel Meir ha-Kohen (Hafez Hayyim), Mamar Tsipit leYeshu'ah , מאמר צפית לישועה, Tel Aviv, דפוס הרב קופשטיק, 1929
[Liturgy - Avot] R. Samuel Mulder, Trans., Dagelijksch Gebedboek , תפלה לכל השנה, Amsterdam, J. L. Joachimsthal, 1862
[Hasidic - Kabbalah] R. Elijah ha-Kohen ha-Itamari, Midrash Talpiyyot, מדרש תלפיות, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Herschel Shapira, 1860
[First Ed. - Hasidim] R. Menahem Mendel Panet, Maglei Zedek, מעגלי צדק, Mukachevo (Munkacs), Phineas Blyer, 1884
[First Ed. - Hasidic]R. David Moses Friedmann, Divrei David - Chortkover Rebbe, דברי דוד מהאדמו'ר מטשורקוב, Husiatyn , דפוס פ' קאוואלעק, 1904
[First Ed. - Hasidim - Kabbalah - Psalms], Erez ha-Hayyim, ארץ החיים, Chernovtsy, Johan Eckhardt u. Sohn, 1861
[Ms. - Community], Letter by three Moroccan rabbis , כתב מרבני מורקה, Fez, Morocco, 1811
[Ms. - Community], Document by R. Raphael Aaron Ben Simeon , כתב מה'ר רפאל אהרן ב'ר שמעון אב'ר קהיר, Safet - Cairo, 1893
[Ms. - Community], Letter by R. Isaac Lofez, Jacob Toledano, ..., כתב מה'ר יצחק לופיס, יעקב טולידאנו, שלמה טאפירו, Meknes - Aleppo, 1730
[Ms. - Community], Letter by Hebron Rabbis, R. Mani, R. Franco , כתב מרבני חברון, Hebron, 1882
[Ms. - Community], Shedar letter to Leghorn (Smyrna) , כתב שד'ר לק'ק ליוורנו, Hebron, 1830
[Ms. - Community], Shedar letter of the Yeshiva Bet El, כתב שד'ר מירושלים, Jerusalem, 1859
[First Ed.] Simon Bernfeld, Muhammad, מחמד, Warsaw, Tuschijah, 1898
[Only Ed.] R. Joseph Baran Meyuhas, Halikhot Olam, הליכות עולם או פרי תרבות, Jerusalem, Levi & Partners, 1913
R. Elijah Carcasona; ed. R. A.I. Dziubas, Ha-Assufot, האסופות, London, Narod Press, 1942
Midrash va-Yosha: Ma’aseh ha-Namalah, מדרש ויושע: מעשה הנמלה , Jerusalem [i.e. Warsaw], N. D. Zisberg, 1873
[Holocaust - Unrecorded] R. H. Meisels, Kuntres Takunot Agunot (Abandoned Wives), קונטרס תקנות עגונות, Bergen-Belsen, British Occupation Zone, 1946
[Ladino] R. Zvi Hirsch Koidonover, Kav ha-Yashar, קב הישר, Orta Kai (Constantinople), Arup Ogle Bugash, 1822
[First Ed. - Math] R. Jonah Landsofer, Responsa Me'il Zedakah , שאלות ותשובות מעיל צדקה, Prague, Judah & Lippman sons of Moses Bak, 1756
[First Ed.] R. Shem Tov ibn Falaquera, Sefer ha-Mevakkesh, ספר המבקש, The Hague, דפוס (יהודא) ליב זוסמנש ומשותפו Munnikhuizen .H .J, [1778]-(9)
[First Ed.] R. Sasi ha-Kohen-Yonaton, Zekhut Yitzhak, Part II, זכות יצחק, ח'ב, Djerba, Adyan, 1953
[First Ed.] R. Ezekiel (Eduard) Duckesz, Ivah le-Moshav, א'ו'ה' למושב, Cracow, Joseph Fischer, 1903
[Signed Copy] R. Joseph Moses ben Aaron Aaronsohn, Pardes ha-Hokhmah, פרדס החכמה, Sudilkov, Moses Madpis, 1836
Ilya Schor designed candy box made for Barton's, לשנה טובה תכתבו, New York, Barton's, 1953
[Only Ed.] N. Shemen, Biography of R. Zevi Ezekiel Michelson, די ביאגראפיע פון א ווארשעווער רב, Montreal, The Canada Eagle, 1948
[Periodical], The Future, די צוקונפט, New York, The Forward Association, 1923-24
Translated by Sidney B. Hoenig, Passover Haggadah, הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., 1959
Shraga Weil, illustrator , Ecclesiastes, קהלת, Israel, Sifriat Poalim, 1965
Arie Navon, illustrator, Book of Esther, מגילת אסתר, Merchavia, Sifriat Poalim, 1964
Hana Volavkova, The Synagogue Teasures of Bohemia and Moravia, Prague, Sfinx, 1949
Samuel Caplan , The Great Jewish Books, 6th printing, New York, Horizon Press, 1952
Josephus Flavius, The Destruction of the Jews, London, Folio Society, 1959
Jewish National & University Library, Selected Manuscripts and Prints catalogue, כתבי יד ודפוסים נבחרים, Jerusalem, Hamakor Press, 1985
various, Jews and Medicine, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1995
Erwin R. Goodenough, Jewish Symbold in the Greco-Roman Period, Vol. 5 and 6, New York, Pantheon Books, 1956
Christie's auction, The A. L. Shane Collection of Judaica & Hebraica, New York, Christie's East, 1998
Jewish Museum, Two catalogues of the Jewish Museum in New York, New York, Jewish Museum, c. 1980's
Jacobo Furman, Treasures of Jewish Art, Hong Kong, Hugh Lauter Levin, 1997
[First Ed.] Doyle Dane Bernbach, Subway Poster for Levy's Rye Bread, New York, Henry S. Levy, 1967
Hermann Struck, artist, Land Israel - Strasse in Jaffa, Frankfort a. Main, 1907
Hermann Struck, artist, Land Israel - Bei Jaffa, Frankfort a. Main, 1907
[Only Ed.] J. Benor-Kalter, Jerusalem: Twelve Views of the Old City, [Jerusalem], Pro-Jerusalem Society, 1924
[Psalms] Sanctus Pagninus, Fransciscus Vatablus, Liber Psalmorvm Davids, Tralitao Duplex, Vetus & Noua, Paris, Oliva Rob. Stephani, 1556
[Miniature - Liturgy], Seder Tefilah, סדר תפלה, Venice, Gad b. Isaac Foa, 1796
[Hasidic], Announcing the passing of the Admor of Gur, נשבה ארון אלקים, Jerusalem, Eidah ha-Haredit, [1992]
[Polemic] Neturei Karta, Call for fast on 5th of Iyar, שמח לאיד לא ינקה, Jerusalem, Da'at, 1960's
[Poster] Neturei Karta, In memory of R. Amram Blau, זכר צדיק לברכה, Jerusalem, Bezek, 1970's
[Women - Unrecorded], Dress appropriately!, פרוצות, [Jerusalem], [Neutra Karte], 1960's
[Polemic], Protest the construction of Teddy Stadium, ועיר האלקים מושפלת עד שאול תחתיה, [Jerusalem?], 1990's
[Unrecorded] R. Dov Berish Weidenfeld, Mikhtav Kodesh, מכתב קודש, Jerusalem, 1960
[Polemic - Community], Keruza Keri Be-khil - Prayer over seminal emission, כרוזא קרא בחיל, Jerusalem, 1920's?
[Polemic - Community - Unrecorded - Women], Anti-abortion poster, היה לא תהיה, [Israel], מועצת גדולי התורה של אגו'י, 1970's
[Yossele Schumacher - Unrecorded], Call to prayer for the release of imprisoned, בצפרני היבסקס הציונים, Jerusalem, Horev, 1960's
[The R. Hayyim Joseph Mamon Copy], She'ilot u-Tshuvot (Maharshal) , שאלות ותשובות רשל, Fuerth - Morocco, Hayyim b. Zevi Hirsch, 1768
[Ms. - First Ed.] R. Aryeh Leib Gunzberg, Gevorot Ari with the Hafez Hayyim's 'muga', גבורת ארי עם 'מוגה' מהחפץ חיים, Piotrkow, Hafez Hayyim, 1907
[Spain - Only Ed.] Ludwig Philippson, Galut Sefarad, גלות ספרד, Vilna, Rom, 1859
[Only Ed.] R. Shimon of Djerba ha-Kohen, Ma’aseh Hoshev, מעשה חושב, Djerba, Or Torah, 1943
[Only Ed.] R. Aaron ben Mordecai Kornfeld, Ziyunim le-Divrei ha-Ḳabbalah, ציונים לדברי קבלה, Prague, D. Ehrmann, 1865
R. Zevi Hirsch ben Mordecai Marcus, Derekh ha-Hashgahah, דרך ההשגחה, Amsterdam, J. L. Rofe & Son, 1805
[Community - Only Ed.], Constitution ... Shaarrei Tfiloh, קאנסטיטוצאן ... שערי תפלה, Brooklyn - New York, Tomoshov Press, 1922
[Community - Only Ed.], Constitution and By-Laws, Ohel Moshe Chevre, קאנסטיטוצאן און ביי-לאאס ... אהל משה חברה תהלים, Brooklyn, NY, Frischein Press, Quality Printers, 1917
[Community - Boro Park], Constitution of First Congregation Anshei Sefard, קאנסטיטושאן פון דער פוירסט קאנגרעגיישאן אנשי ספרד, New York, Tomoshov Press, 1924
[Ms.], Novellae by R. Aaron Jacob Klepfish , כתב מה'ר אהרן יעקב קלפפיש, [Israel], 1940's
[Ms.], Letter by R. Chaim Ephraim Zaitchik, כתב מה'ר חיים אפרים זייציק, Vancouver, 1981
[Ms.], Receipt by the Ponevezher Rav, קבלה ע'ח מה'ר יוסף שלמה כהנמן, Bnai Berak, 1953
[Ms.], Receipt by R. Eliazer Menahem Man Shakh, קבלה ע'ח ה'ר אלעזר מנחם מן שך, Bnai Berak, 1982
[Only Ed.] R. Jacob Samuel ha-Levi Trachtman , Aggadah Ahat , אגדה אחת , Odessa , M. A. Belinson , 1870
[Only Ed.] R. Judah Loeb Landau , Dam Tahat Dam , דם תחת דם , Cracow, Fuchs , 1897
[Ms.], Letter by R. Zevi Rosenberg , כתב מה'ר צבי ראזענבערג, Budapest, 1910
[First Ed.] R. David Conforti , Kore Ha'Dorot , קורא הדורות , Venice , Vendramina , 1746
R. Solomon ibn Aderet (Rashba) , ha-Rashba , הרשב'א , Prague , Eva Diesbach, 1808
[Haggadah] R. Solomon Zalman London, Kohelet Shelomo , קהלת שלמה , Hannover , Telegener , 1840
[Ms. - Community], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1952
[Ms. - Hasidic - Women], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk & Reb., כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1959
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה, Jerusalem, 1943
[Ms.], Postcard by R. Ephraim Zalman Heilprin, כתב מה'ר אפרים זלמן הלפרין, Jerusalem, 1935
[Ms.], Letter by the Bet Din Zedek, כתב מהבד'ץ ע'ח הדיינים, Jerusalem, 1981
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Izhbitza-Radzin, כתב מהאדמו'ר מראדזין, New York, 1944
[Ms.], Document signed by R. Aryeh Levin , כתב ע'ח ה'ר ארי' לוין, Jerusalem, 1940
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2004
[Ms. - Women] , Fascinating Responsa by R. Nathan Gestetner, שו'ת מה'ר נתן געשטעטנער, Bnai Berak, 2007
[Women - Liturgy - Only Ed.], Tehinnah , תחנה פון ראש חודש אלול, [Lemberg], B. L. Necheles - Bamberg, 1881
[Women - Liturgy], Tehinnah Minhat Erev, תחנה מנחת ערב, Lemberg, B. L. Necheles, 1887
[Women - Liturgy - Only Ed.], Tehinnah, תחנה שערי דמעות, [Lemberg], Necheles - Bamberg, 1881
[Women - Liturgy - Only Ed.], Tehinnah Yom Kippur candles preparation, תחנה פון ערב יום כפור, Lemberg, B. L. Necheles, 1886
[First Ed. - Women] R. Shabbetai ha-Kohen (Shakh), Gevurat Anashim , גבורת אנשים, Dessau, Moses ben Simha Bunim, 1697
[Periodical] Shalom Cohen, Editor, Bikkurei ha-Ittim, vol. I, בכורי העתים, Vienna, Anton Schmid, 1820
[Map] Louis Barnett Abrahams, Manual Of Scripture History, New York, Bloch Publishing, 1906
[Only Ed.] Isaac ben Israel Fernhof, Me-Aggadot ha-Hayyim, מאגדות החיים, Podgorze, Hamitzpah, 1908
R. Isaac Jacob Niemirower, Akademyah Yavnana’it Hadasha, אקדמיה יבנאית חדשה, Botosani, Hovevei Sefat Ivri, 1913
[Ms. - Unrecorded - Liturgy - Illustrated], Mahzor - Pogroms & Forced Conversions Liturgy, סדר המחזור, חלק א, Sulzbach - [Poland], Zekel b. Aaron, 1784
[First Ed. - Zionism - Maps] , Palestine Royal Commission Report , London , His Majesty's Stationery Office , 1937
[Liturgy - Unrecorded], Seder le-Yamim Nora'im , סדר לימים נוראים, Amsterdam , Isaac Templo , 1731
[First Ed.] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger , Moreh la-Zovehim , מורה לזובחים , Fuerth , Judah Summer , 1863
[Karaite] R. Solomon ben Samuel ibn Muvhar , Hozek Yad , חזק יד , Odessa , Moses Eliezer Belinsohn , 1865
R. Israel Jacob ben Yom Tov Algazi , Ara de-Rabbanan , ארעא דרבנן, Johannisburg, Prussia , Gonsharavoski , 1885
Pesikta de-Rav Kahana [Pesikta Rabbati], מדרש פסיקתא רבתי דרב כהנא [פסיקתא רבתי], Shklov, דפוס ברוך בן אליהו ויצחק בן שמואל, 1806
[Hasidic] R. Isaac of Corbeil, Amudei Golah (Sefer Mitzvot Katan (Se-Ma-K), עמודי גולה (סמ'ק), Kopys (Kapust), Israel Jaffe, 1820
[Kabbalah - Liturgy - Only Ed.] R. Rafael Edrehi, Heituve Nagan , הטיבו נגן, Fez, Morocco, Misoud Sarbid, [1929]
[Only Ed.] R. Abraham A. Yudelewitz, Darash Av, דרש אב, New York, Alpha Press, 1921-25
[Haggadah - First Ed.], Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח עם ביאור... המרבה לספר, Karlsruhe, Germany, Pilta Epstein, 1791
[Ms. - Women - Liturgy], Tehinnah, תחנה, [Yemen], 19th cent.
[Ms. - Women], Letter by R. Menahem Dov Dagutski, Chief Rabbi, כתב מה'ר מנחם דוב דאגוצקי, רב ראשי, Manchester, 1906
[Bible] R. Gabriel Zev Margolis, Pentateuch - Vol. 1, חומש בראשית - תורת גבריאל, Jerusalem, Zion Press, 1926
[Only Ed. - Kabbalah] R. Jacob Abi-Hasira, Doresh Tov , דורש טוב, Jerusalem, Elhanan Tannenbaum, 1884
[First Ed.] Don Isaac Abravanel, Peirush ha-Torah , פירוש התורה, Venice, Bragadin, 1579
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz, Kerati U'phlaite, כרתי ופלתי, Altona, 1763
[Liturgy], Likkutei Tefillot le-Yamim Nara’im , לקוטי תפלות לימים נוראים , London , Agudas Israel Organization , 1947
[First Ed.] R. Jekuthiel Judah ben Moses Grunwald, Zikkaron Av , זכרון אב , Uzhorod (Ungvar) , M. Gellis , 1934
[Haggadah - First Ed.] R. Samuel Rosenberg , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ באר שמואל, Mukachevo , Grafia , 1931
Pierre Loti (Louis Marie-Julien Viaud) , Pêcheur d'Islande (Iceland Fisherman) , הדיג מאיסלנד , Jerusalem , Ha-Po’alim, 1926
[Only Ed.] Dr. S. Kaleko , Sofrenu: Schriftenreihe aus der neu-Hebraischen , סופרינו: פרקים מתוך הספרות , Berlin, Kedem , 1935
[Hasidim] R. Joshua Abraham ben Israel , Ge’ulat Yisrael , גאולת ישראל , Warsaw , Kastar - (Sikora i Milner) , 1908
[Community] , Hazmana , הזמנה , Jerusalem , 1930's
[Periodical] D. S. Erulkar, Ed. , The Israelite , ישראל , Bombay , 1922-24
[Only Ed.] R. Aaron Ha'Kohen Perahyah , Parah Matteh Aharon , פרח מטה אהרן , Amsterdam , Moses Mendes Coitinho , 1703
Miriam Weiner, Jewish Roots In Poland, In Cooperation With The Polish State Archives, Fairfield, NJ, Horowitz Rare Book Manufacturers, 1997
Rabbinical Vocabulary, Edinburgh, Robert Young, 1848?
[First Ed.] R. Mordecai Burenstein (Burnshtain), Levush Malkhut, לבוש מלכות, Lodz, Eliezer Gutstadt, 1912
[Only Ed.] , Pictorial memory book for Shalom Aleichem, זכרון-אלבום ... שלום-עליכם, New York, Shalom Aleichem Folks Bund, 1916
Lionel D. Barnet, Trans., El Libro de los Acuerdos, Oxford, University Press, 1931
[Unrecorded] ha-Edah ha-Haredit, Devar Yerushalim, דבר ירושלם, Jerusalem, ha-Edah ha-Haredit, 1946
[Only Ed.] R. Israel Auerbach, Ziyyon le-Nefesh Zaddik - R. Menahem Nathan Auerba, ציון לנפש צדיק, Jerusalem, Keren Hatora, 1930
[Only Ed.] R. Shalom Daniel Judah ben Moses Kohen, Berit Shalom, ברית שלום, Djerba, David Aydan, 1935
[Only Ed.] R. Aryeh ben Jacob Hayyim Schwartz, Minhat Bikurim, מנחת בכורים, Vienna, 1926
[Kabbalah], Polemic concerning the unauthorized study of Zohar, להבין משל ומליצה, Jerusalem, 1930's
[Polemic] One who abstain from physical pleasures, Against immodest transgressors, בדבר שובבי'ם ת'ת, [Jerusalem], 1920's?
[Only Ed.] R. Zevi ben Moses Plato, Kunteres Kundesin ve-Aurat ha Pesach , קונטרס קונדיסין וצורת הפתח, Frankfurt am Main, Elimelekh Slavitsky, 1882
[First Ed.] R. Meir Eisenstadt, Or ha-Ganuz, אור הגנוז, Fuerth, Itzik Buchbinder, 1766
[First Ed. - Kabbalah] R. David of Lida, Ir Miklat, עיר מקלט, Dyhernfurth, Sabbatai Meshorer Bass, 1690
R. Eleazer Nahmean Foa; R. Simeon Havilyo, Haggadah with Loshon Hakhamim , הגדה של פסח ע'פ לשון חכמים, Livorno (Leghorn), Daniel and Samuel Sa’adon, 1809
R. Kalonymus ben Kalonymus, Even Bohan, אבן בחן , Cremona, דפוס ויצינצו קונטי, 1558
[Ms.], Novellae by the Maharam Shick , כתב ממהר'ם שיק, Hust, 19th cent.
[Bible] Christiano Reineccius, Biblia Hebraica , תורה נביאים וכתובים , Lipsiae [Leipzig], Sumtibus Haeredum Lanckisianorum, 1739
[Kabbalah] R. Judah Khalaz, Sefer ha-Musar [Sefer ha-Mefo'ar], ספר המוסר, Mantua, (דפוס יעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו אשכנזי בבית יקומו, 1560-61
[Bible] R. Simhah Calemoni , Arba’ah ve-Esrim Seforim , ארבעה ועשרים ספרים, Livorno (Leghorn), Eliezer Menahm Ottilenghi , 1834
[First Ed.] R. Simeon b. Zemah Duran, Sefer ha-Tashbez , ספר התשב'ץ, Amsterdam, Naftali Hertz, 1738-39
[Kabbalah] R. Meir ibn Gabbai, Tola'at Ya'akov , תולעת יעקב, Zholkva, Gershon Letteris, 1797
[First Ed.] R. Isaac Jacob Reines, Urim Gedolim, אורים גדולים, Vilna, Judah Leib, 1886
[Women - Only Ed.] David Miller, Mikve Israel , מקוה ישראל, Oakland, California, 1924
R. Gedaliah ben Isaiah Meir Silverstone, Yeshu‘ah Gedolah , ישועה גדולה, Belfast, Bril & Co., 1903
[Habad] R. Shnuer Zalman of Liady, Seder Birkhat ha-Nehenin , סדר ברכות הנהנין, Jozefow, דפוס דוד סעדי' ישעי' וואקס, 1847
R. Hayyim b. Dov ha-Levi Horowitz, Hibbat Yerushulaim , חבת ירושלם, [Lemberg], c. 1870
[First Ed.] Rav Abraham Zacuto, Sefer Yuhasin, ספר יוחסין, Cracow, Isaac ben Aaron of Prostitz, 1580
R. Moses Pigo, Zikhron Torat Moshe, זכרון תורת משה, Prague, Simeon Heida, 1623
[Only Ed. - Women] R. Elijah b. Jacob Alfandari, Mikhtav me-Eliyahu , מכתב מאליהו, Constantinople, Jona b. Jacob [Ashkenazi], 1723
[Only Ed.] R. Hayyim Palache (Palaggi), Ateret ha-Hayyim , עתרת החיים, Salonica, Sadi Ashkenazi, 1841
[First Ed.] R. Joseph b. Benjamin Samega, Porat Joseph, פורת יוסף, Venice, Juan DiGara, 1590
[First Ed] R. Solomon ben Jehiel Luria (Maharshal), Yam shel Shelomo , ים של שלמה ע'מ יבמות, Altona, Aaron b. Elijah Katz, 1739
Anonymous, Sefer ha-Yashar (The Book of Righteousness), סֵפֶר הַיָּשָׁר, Cracow, 1586
[First Ed.] R. Nissim b.Reuben Gerondi, Hiddushei ha-Rav Rabeinu Nissim , חדושי הרב רבינו נסים זל, Riva d'Trento, See below, 1558
[Only Ed. - Forgery] R. Saul Levin-Berlin, Editor, Responsa Besamim Rosh , בשמים ראש, Berlin, Judischen Frei Schule, 1793
[Liturgy - Hasidic - Unrecorded], Selihot - Sefard, סליחות לכל השנה - נוסח ספרד, Zhitomir, Aryeh Leib Shapira, 1861
[Liturgy - Habad - Unrecorded - Miniature], Siddur, סדור עוברי ארח , Vilna (Vilnius), Widow & Brothers Rom, 1890
[First Ed.] R. Judah b. David Messer Leon, Tehillah le-David, תהלה לדוד, Constantinople, Joseph b. Isaac Jabez, 1576
[Only Ed.] R. Abraham b. Solomon Treves, Birkat Avraham, ברכת אברהם, Venice, Bragadin, 1552
R. Jacob b. Asher (Rosh), Arba'ah Turim , ארבעה טורים, Cremona, Vincenzo Conti , 1558
[First Ed.] R. Azariah Figo (Picho), Giddulei Terumah , גדולי תרומה, Venice, Vendramina, 1643
[Liturgy - Haggadah], Mahzor, מחזור של כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני, Venice, Bragadin, 1750
[Liturgy], Selihot mi-kol ha-Shana, סליחות מכל השנה, Vienna, Anton Schmid , 1796
[Ms. - Kabbalah], Kabbalistic evening prayer book , קריאת שמע על המיטה ועוד, North Africa, 19th cent.
[Liturgy - First Ed.], Seder HaTephiloth - The Form of Daily Prayers, סדר התפלות, New York, Solomon Henry Jackson, 1826
[Only Ed.] R. David de Pomis , Zemah David , צמח דוד , Venice, Ioannem de Gara , 1587
Christopher Wright, British And Irish Paintings In Public Collections, New Haven / London, Yale University Press, 2006
[Ms.], Letter by R. Abraham Samuel Dubitzky, כתב מה'ר אברהם שמואל דוביצקי, Montreal, Canada , 1950
[Ms.] , Letter by R. Hirsch Olshwang , כתב מה'ר צבי יהודה אלשוואנג, Chicago, 1939
[Ms.], Letter by R. Judah Leib Levin, כתב מה'ר יהודה ליב לעווין, Detroit, 1911
[Community - Only Ed.], Translat (Regulation) , טראנסלאט אמפליאציען על תקנות קהלתינו, Amsterdam, Kashman b. Joseph Barukh, 1772-73
[Liturgy - Kabbalah] , Seder Tikkun, סדר תיקון ליל שביעי של פסח , Amsterdam, Solomon Proophs, 1725
[Only Ed.] R. Judah Leib b. Enoch Zundel, Hinnukh Beit Yehudah; Reishit Bikkurim, חינוך בית יהודא; ראשית בכורים, Frankfurt am Main, Johann Kellner, 1708
[First Ed.] R. David Tevele of Posen, Sha'are Zion; Masoret ha-Berit, שערי ציון; מסורת הברית, [Hamburg], [Johann Ros], 1715
[First Ed.] R. Meir Loeb Malbim, Arzot ha-Hayyim , ארצות החיים, Breslau, Loeb Sulzbach, 1837
[Kabbalah - First Ed.] R. Menahem Azariah of Fano, Yonat Elem; Berit Menuhah, מאמר יונת אלם; ברית מנוחה, Amsterdam, Judah b. Mordecai & Samuel b. Moses ha-Levi, 1648
R. Mordehai Jaffa, Levush Malkhut, לבוש מלכות, Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin, 1620
[Ms.] Unpublished Autographed Manuscript, Novellae R. Isaac Zerahia Azulai & Son the HIDA, חדושים מרבי יצחק זרחיה אזולאי ובנו החיד'א זצ'ל, [Morocco], [173?]
[Ms. - Admor of Nadvorna Presentation Copy], Maggid Devarav le-Ya’akov , מגיד דבריו ליעקב, Satu Mare - Debrecen, Abraham Berush and Nathan Menahem Oustreicher, 1905
Maimonides; Rafael Edelmannn (ed.)., Corpus Codicum Hebraicorum Medii Aevi, פירוש המשנה לרבי משה בן מימון ז'ל, Copenhagen, Ejner Munksgaard, 1956-61