16:34:57


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Kabbalah - Liturgy], Tikkun Le-Leil Shavuot , תקון לליל שבועות, Venice, Vendramina, 1739
[Meron - Lag Ba-Omer] R. Jacob ben Joseph Anhori, Hillula Raba; Yeshu’ot Ya'akov, הלולא רבא; ישועות יעקב, Livorno (Leghorn), Moses & Israel Palani & Solomon Beleforte, 1847
[Polemic-Only Ed.] R. Jacob D. Willowski (Ridbaz), Nimmukei Ridbaz, נימוקי רידב'ז, Chicago, 1904
[Parody] Abraham ben Michael Kotler, Masekhet Derekh Erez ha-Hadashah; Mahzor Katan, מסכת דרך ארץ החדשה: מחזור קטן, Warsaw, Eliezer Isaac Shapira, 1898
R. Joseph Baer Soloveichik, Beit ha-Levi Parts 1-2 , בית הלוי, חלק א-ב, Vilna (Vilnius), Zionson, 1911
[Only Ed. - Agunot] R. Abdallah Somekh, Zivhei Zedek , זבחי צדק, Baghdad, Shlomo Bhor Hatzin, 1899
[First Ed.] R. Abraham Broda, Toledot Avraham , תולדות אברהם, Fuerth, Itzik Buchbinder, 1769
R. Abraham Abele Gombiner, Zayit Ra’anan , זית רענן, Venice, Isaac Foa - Bragadin, 1743
[Autograped Copy] R. Abraham ben Mordecai Ankawa, Kerem Hemer, Part I, כרם חמר, Livorno (Leghorn), Elijah ben Amozag, 1869
[Only Ed.] R. Abraham Broda, Eishel Abraham, אשל אברהם, Frankfort am Main, [David Jakob Karnov], 1747
[First Ed.] R. Moses Margolit, Jerusalem Talmud - Nashim , תלמוד ירושלמי מסדר נשים, Amsterdam, Jan Jensen, 1754
[First Ed.] R. Akiva Eger (Eiger), Responsa R. Akiva Eger Part I, תשובות רבי עקיבא איגר חלק ראשון, Warsaw, Avigdor Levinsohn, 1834
R. Moses ben Isaac Ha-Levi Muenz, Teshuvot Maharam Muenz , תשובות מהר'ם מינץ, Salonica, Mordecai Nahman & David Yisraeligi, 1802
R. Solomon ibn Aderet (Rashba), ha-Rashba , הרשב'א, Prague, Eva Diesbach, 1808
[Hasidic] R. Moses Hayyim Klainman, Haggadah shel Pesah - Zuf Amarim, צוף אמרים, Warsaw, Tsailingold, 1924
[Haggadah - Illustrated], Peszachi Haggada, הגדה של פסח, Cluj (Klausenburg), Braun Litografia, 1938
[Avot - Only Ed.] R. Hayyim Dov Paltrovits, Ez Hayyim on Pirkei Avot , עץ חיים על פרקי אבות, Warsaw, B. Y. Alapin, 1900
[First Ed.] R. Samuel Shattin ha-Kohen, Kos ha-Yeshu'ot, כוס הישועות, Frankfort am Main, Johann Kellner, 1711
[Only Ed.] R. Joseph Raphael Hazzan, Hikrei Lev, Yore De'ah, Part II, חקרי לב, חלק ב, Salonica, Sadi Halevi Ashkenazi, 1806
R. Moses ben Solomon Ibn Habib, Shammot ba-Arez - Kappot Temarim, שמות בארץ - כפות תמרים, Karlsruhe, Wilhelm Friederich, 1766
[Only Ed.] R. Joshua Zev ben Israel Isaac Avner, Tsor Ne’eman, ציר נאמן, Jerusalem, Isaac Nahum Levi, 1899
[Only Ed.] R. Joshua Joseph Priel, Eglei-Tal , אגלי טל, Warsaw, Schuldburg, 1898
[Only Ed. - Noted Copy] R. Moses Simon Ziwitz, Heker Da'at, Exodus , חקר דעת, Jerusalem - Pittsburg, Solomon Brothers, 1902
J. J. Zmrhal, A Civic Primer, אנ'אנפאנגס-בוך פאר סיוויקס, Chicago, Illinois Society of the Colonial Dames of America, 1921
[Holocaust] R. Abraham Joshua ben Jacob Herschel, Hanukkat ha-Torah , חנוכת התורה, [Germany], American Joint Distribution Committee, c. 1947
[Only Ed. - Polemic] R. Ahron Jeruchem , Return, O Israel. , שובה ישראל, New York , Sinai , 1947
[Zionism] Dr. Chaim Weizmann , The Jewish People and Palestine , Jerusalem , Head Office of the Zionist Organization , 1936
[Polemic - Only Ed.]R. Isaac Jehiel ha-Kohen Gross, Iggeret le-Nevuchim , אגרת לנבוכים , Jerusalem , Verdi , 1958
Naphtali Herz Wessely , Ma’amar Hakor Din , חקור דין , Koenigsberg , Gruber, 1858
Joseph Bressler , Esperanto , עספעראנטא , New York , S. Druckerman , 1909
[Only Ed.] R. Menahem Adler , Ziyyon Menahem , ציון מנחם , Frankfort a. Main , Louis Golde , 1912
[Haggadah], La Haggadah des enfants , הגדה של פסח , Strasbourg , Merkaz Hanoar , 1957
[Liturgy] , Seder Mizmorim , סדר המזמורים , Livorno , Abraham Meldola , 1743
[Illustrated] Goendoer Bertalan , Eszter Konyve , מגילת אסתר , Budapest , A Pesti Izraelita Noegylet Leanyarvahaza , c 1950
Seder Olam Rabba Seder Olam , סדר עולם רבא וסדר עולם זוטא , Basle , Ambrosino Froben , 1580
[Unrecorded - Only Ed.] , Zionism - Yalkut Mafkidim: Ha Ma’amad , ילקוט מפקדים - המעמד , [Erez Israel] , c. 1930
R. Salomon Alter Halpern, ed. , Yeshurun , London, Eshdath Press , 1956
R. Aaron Moses ben Zevi Hirsch , Ohel Moshe , אהל משה, Sulzbach (Fuerth) , Izik ben Leib Buchbinder , 1771
[Kabbalah - Liturgy] , Three kabbalistic prayers in one volume , סדר פטום הקטרת; תפלה; תפלה לרבוי גשמים, Venice , 1794
[Haggadah - First Edition] Dr. Marcus Lehmann, Hagadah Schel Pessach, [הגדה של פסח], Mainz, Joh. Wirth'sehen, 1906
[Kabbalah] R. Judah b. Mordecai Berdugo , Mayyim Amukim , מים עמוקים , Jerusalem - Morocco , 1948
[Only Ed.] Maxim Gorki , Amerika /fun Maksim Gorki ; oys dem Rusishen durkh, אמעריקא, Boston, Shaub Bros , c. 1910
R. Moses ben Nahman, R. Isaachar Beer Teichner, Iggeret ha-Ramban, אגרת הרמב'ן, Vienna, Brider Oppel, 1923
[Hasidic - Only Ed.] , Dedication Dinner, חנוכת הבית, Cleveland, Ohio, 1957
Bezalel Photo Album, Jerusalem, c. 1950
R. Nissim Gaon (Rabbenu Nissim); Jacob Goldenthal , Mafte’ah shel Manulei ha-Talmud, המפתח של מנעולי התלמוד, Vienna, K. K. Hof und Staats-Druckerei , 1847
[Only Ed.] R. Samuel ben Solomon Laniado , Sefer Shulhan haMelekh , ספר שולחן המלך , Aleppo , Defus Yeshaya Dayan , 1923
[Hasidic], Five Hasidic works in one volume, 5 ספרי חסידות בכרך אחד, Various, early 20th
[Only Ed.] R. Meir ben Samuel Klein , Toledot Shemu’el Part I-II , תולדות שמואל חלק א-ב , Budapest (Satoraljaujhely), Eleazer Deitsch , 1930-34
[Only Ed. - Polemic] R. Solomon Zevi Schick , Responsa Rashban , שאלות ותשובות רשב'ן - תורה מן השמים , Satmer, Abraham Barash
[Periodical] , Ha-Ohel , האהל, Jerusalem , Yeshivath Ohel Shimomn of Erlau , 1970
[Polemic - Unrecorded] , Moda'ah ve-Azhara , מודעה ואזהרה , Jerusalem , Defus Y. A. Weiss , 1926
[Liturgy - Kabbalah - Unrecorded] , Shir Hamalos-Tsetl , שמירה לילד וליולדת, Jerusalem , 1950
[WW II] R. Isaac Schwartz, Grand-Rabbin de France, La Tefila du Saldat , סדר תפלה בקצרה לבני ישראל היוצאים למלחמה, Paris, 1939
[Only Ed.] Dr. Th. Dielitz, Homerische Formenlehre , Ein Repetitionsbuch für Gymnasien, Altenburg, H. A. Bierer, 1887
[First Ed.] R. Lelo Della Torre, Mose Mendelssohn - Orazione Inaugurale, Padua, Bianchi, 1854
[Only Ed.] Herbert Sidebotham, British Policy and the Palestine mandate, our proud privilege, London, Ernest Benn, (1929)
[Liturgy - Bible]The Yeshivat Hakhmei Lublin Copy, Psalms , תהלים ארץ החיים, Warsaw, Ben Joseph Alapin, 1880
[Ms. - Kabbalah] , The 22 Letters of Torah, אותיות התורה, [Yemen], 19th cent.
[Only Ed.] Dr. Abraham Sulzbach, Die Ethik des Judentums, Frankfort am Main, Saenger, 1923
[First Ed.] R. Dr. J. S. Bloch, Quellen und Parallelen zu Lessing's Nathan , Vienna, M. Gottlieb, 1880
[Only Ed.] , HaDegel - Brisker Rav issue , הדגל - מרן מבריסק , [Israel] , 1959
[Only Ed. - Signed Copy] Max Kemmerich, Gespenster und Spuk , Ludwigshafen, Lhotzky, 1921
[Community - Only Ed.], Kevod Ha Rabanim... , כבוד הרבנים..., Jerusalem, Defus Tsiyon, 1927
[Ms. - Hasidic], Letter by R. David Morgenstern of Kotsk , כתב מה'ר דוד מארגנשטרן, אדמו'ר מקאצק, Kotsk, 1863
[Ms.] , Novellae by R. Aaron Jacob Klepfish , [Israel], 1940's
[Only Ed. - Periodical] , Or ha-Mussar , אור המוסר, Piotrkow , Henokh Palman , 1925
[Ms.] , Letter by R. Zevi Rosenberg , כתב מה'ר צבי ראזענבערג, Budapest , 1910
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Zevi H. Rosenbaum of Kretchnif , כתב מהאדמו'ר מקרעטשיניף-סיגעט , Kityat Ata , 1960's
[The Glasner family copy], Torat Moshe, Part II, תורת משה - אלשיך, Warsaw, נתנאל דוד זיסבערג, 1875
[Only Ed.] R. Moses b. Isaac ha-Levi Pollak, Tikkun Moshe on Pirke Avot, תקון משה ע'פ אבות, Paks, מאיר סג'ל ראזענבוים, 1899
[Only Ed.] R. Eliezer Lipman Neusatz, Mi Menuhot, מי מנוחות , Pressburg (Bratislava), דפוס דוד לאווי ואברהם דוד אלקאלאי, 1884
R. Jonathan Eybeschuetz, Binah le-Itim , בינה לעתים , Lemberg, M. F. Poremba, 1856
[Only Ed. - Kabbalah] R. Jacob Zemah, Lehem min ha-Shamayim, לחם מן השמים, Mukachevo (Munkacs), Bernhard Meisels, 1905
[Ms. - Religous Zionism], Letter by R. Moses Zevi Neria, כתב מה'ר משה צבי נריה, Kefar Haroeh, 1972
Hayyim dov Ber Friedberg , Luhot Zikkaron , לוחות זכרון , Frankfurt am Main, (S. L. Deutscher, Podgorze) , 1904
[Only Ed.] , Flier by R. Israel Mose Dushinsky, כרוז מה'ר ישראל משה דושינסקיא, Jerusalem, 1960's
[Ms.], Letter by R. Zvi Yehuda Meltzer, Rabbi of Rehov, כתב מה'ר צבי יהודה מלצר אב'ד רחובות, Rehovot, 1957?
[Ms.], Letter by R. Yitzchok Tuvia Weiss, כתב מה'ר יצחק טובי' ווייס, ראב'ד, Jerusalem, 21 cent.
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה, Jerusalem, 1943
[Only Ed.] R. Joseph Zevi Hirsch Duenner , Hagahot on Tr, Eruvin, Bezah, and Sukkah , הגהות על מ. עירובין ביצה וסוכה, Frankfort on Main, Elimelekh Slobottski, 1896
[Liturgy], Tefillot u-Bekashot al ha-Holah & Ma’avar Yabbok, סדר תפלות ובקשות על החולה וספר מעבר יבק, New York, E. Kupchik, 189?/192?
[First Ed.] R. Isaac Hezekiah Lampronti, Pahad Yizhak, Part VII, פחד יצחק - חלק ז, Lyck, Siebert Rudolph, 1866
[First Ed.] R. Hillel b. Baruch Lichtenstein, Tshevot Bet Hillel, תשובות בית הילל , Satu Mare , Zev Schwartz, 1908
[Only Ed.] R. Hillel b. Baruch Lichtenstein, Avkat Rokhel, אבקת רוכל, Lvov (Lemberg), 1883
[Unrecorded - Holocaust] R. Zevi Pesah Frank, Appeal for European Jewry, השמועות האיומות, Jerusalem, Bet Din Zedek, 194-
R. Moses Nathan Rotman, Appeal for the Redemption, בחדש הגאולה גאולה תתנה, Jerusalem, כנרת, [1930?]
[Only Ed. - Liturgy] R. Barukh Kahana, Siddur Birkhat Avot , סדור ברכת אבות, Jerusalem, Zion, 1929
[Only Ed.] R. Nathan Nuta Landau, Kenaf Ra’anannah, כנף רננה, Cracow, Josef Fischer, 1892
[First Ed.] Saul Raskin, Illus., Genesis. The first Book of Moses., בראשית, New York, Academy Photo Offset, 1944
[Signed Copy - First Ed.] Saul Raskin, Illus., Pirke Aboth, פרקי אבות, New York, Academy Photo Offset, 1940
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded], Be-tsar lakh, בצר לך, [Tel Aviv], Defus Rephael Hayyim HaKohen, Pre1948
R. Solomon Lichtstein; R. Shabbetai Ha-Kohen (Shak, Divrei Kohelet; Nekudot ha-Kesef, נקודות הכסף: דברי קהלת, Nowy Dwor Mazowiecki, Johan Anton Krieger, 1785; 1790
[Only Ed.] R. Moses Abraham Abele ha-Kohen, Igra de-Shemattah, אגרא דשמעתתא, Mukachevo, Aaron Dov Meisels, 1906
[Kotsk Dynasty Copy] R. Judah Aryeh Leib of Kalisz, Gur Aryeh, גור אריה, Amsterdam, Hirtz Lefi Rofe, 1733
[Only Ed.] R. Moses b. Isaac ha-Levi Pollak, Birkat Moshe, ברכת משה, Pacs, M. Rozenboim, 1911
R. Solomon ben Aaron ibn Hassan & R. Samuel Gaon, Mishpatim Yesharim, משפטים ישרים, Salonica, Yom Tov Kanpolish, Moses Falcon, Saadi Angel, 1733
[Polemic] R. Yisrael Abuhatzeira , Azakah, אזעקה, Jerusalem, 1970's
[Kabbalah - Unrecorded], Prayer over seminal emissions, שובו בנים בימי השובבי'ם, Jerusalem, Kabbalist Rabbis of Jerusalem, 1930's
[Community - Unrecorded], Appeal for funds, בית דין הצדק הכללי, Safed, 1934
[Polemic - Only Ed.], Call to prevent desecration of the dead, קריאת קודש, Jerusalem, 1967
First Day Cover 30.4.51, שושן מלשכת יד יהודי תימן, Jaffa - Tel Aviv, דואר ישראל, 1951
First Day Cover 1.10.50, המכביה השלישית סוכות תשי'א, Tel Aviv, דואר ישראל, 1950
[The copy of R. David Judah Freund], Sh'ut Arugot ha-Bosem , ספר שאלות ותשובות ערוגת הבשם, Simleul-Silvaniei, Alexandru Heimlich, 1927
[The R. Jacob Koppel Kraus Copy], Torat Ha-Baiyit, תורת הבית הארוך, Acs, Hungary, 19th cent
[Religious Zionism], Group of documents announcing the fourth, Kenesiyyah ha-Gedolah , Jerusalem, Agudat Israel, 1954
[Holocaust - Religious Zionism], Sekira ketzara le-moshav ha-mo'atza ha-merkazit , סקירה קצרה למושב המועצה המרכזית במאריאנבד, Marienbad, Agudat Jisrael, 1947
[Holocaust - Anti-Reform Polemic] Agudat Jisrael, Kol Kore , קול קורא, Bratislava, 1946
[Ms. - Women], Letter by R. Isaac Eisig Mishael, כתב מה'ר יצחק אייזק מישאל אבד'ק נאדי קאניזשא, Nagykanizsa, 1839
[Polemic - Circumcision - Unrecorded], Da'at Torah , דעת תורה, Jerusalem, Defus Horev, [1940's]
[Polemic - Only Ed.], Torah, Torah Hagri Sak ve-hitpalshi be-Ephraim, תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים, Jerusalem, Defus Hatechiya, 1962
[Polemic - Women], Kol Kore Against Men and Women Mixing , קול קורא על הפריצה תערובת אנשים ונשים, [Jerusalem], [1968]
[Polemic - Only Ed.] Bet Din Zedek, Polemic Against the Census , תשובה לרבים ... ע'ד המפקד, Jerusalem, Bet Din Zedek, 1961
[Ms. - Community], Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוצקין, Jerusalem, 1954
Photo of the Ba`al Shem of Michelstadt, תמונה מהבעל שם טוב ממיכלשטאט, 20th cent
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor od Nadvorna, כתב מהאדמו'ר מנדבורנא, Haifa, 21st cent.
[Ms.], Letter by R. Samuel Hominer, כתב ה'ר שמואל הומינר, Jerusalem, 1970
[Ms. - Community] R. Sabbatai Sheftal Margolioth, Letter by R. Shabbati Sheftal Margolioth , כתב מה'ר שבתי שעפטל מרגליות, Keszthely, Hungary, 1836
[Ms. - Hasidim], R. Nahum Joshua Patashnik, Admor of Dabrowice, כתב ה'ר נחום יהושע הלוי פאטשניק אדמו'ר מדומברוביץ, Dabrowice, 1923
[Ms.], Approval to slaughter by three Lithuanian rabbis, כתב שחיטה משלשה רבנים, Seduva, Lithuania, 1900
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Spira, Admor of Blushov, כתב מה'ר ישראל שפירא, אדמו'ר מבלאזוב, Brooklyn, [1970]?
[Ms. - Community], Document signed by R. Aaron Kempfner, כתב ע'ח ה'ר אהרן קעמפנער אבד'ק טאטוס, Tatce, 1795
[Ms.], Letter by R. Elijah Eliezer Dessler , כתב מהרב אלי' אליעזר דסלר, London, 1942
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Dov Berish Weidenfeld of Tchebein, כתב מה'ר דוב בעריש וויידענפעלד, אב'ד טשעבין, Jerusalem, 1952
[Ms. - Community], School Curriculum by R. Abraham Friedman, סדר הלימוד מה'ר אברהם פרידמאן ראב'ד, Karlsburg (Alba Iulia), 1847
[Ms. - Women], Letter by R. Levi Isaac Frankel Rabbi of Bucharest, כתב מה'ר לוי יצחק פרענקעל, אב'ד באקארעשט, Bucharest, 1860
[Ms.] R. Moses Kliers , Give the money to the widow!, כתב מה'ר משה קליערס, Tiberius, 1916
[Hasidic] R. Joseph Caro, Shulhal Arukh, Part III - Even ha-Ezer, שלחן ערוך, אבן העזר, Slavuta, Moshe Shapira, 1822
[Hasidic] R. Joseph Caro, Shulhal Arukh, Part II - Yore Deah, שלחן ערוך, יורה דעה, Slavuta, Moshe Shapira, 1820
[Hasidic] R. Joseph Caro, Shulhal Arukh, Part I - Orah Hayyim, שלחן ערוך, אורח חיים, Slavuta, Moshe Shapira, 1820
[Ms. - Kabbalah] R. Jacob Zemah, Adam Yashar , אדם ישר; מרכבת יחזקאל; דרושי מ'ד ומ'ן, [Italy], late 17c.
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah , כתובה, Ancona, 1880
[Ms. - Illuminated], Kettubah, כתובה, Tehran, 1891
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah, כתובה, Kouilvatam, India, 1921
[Ms.], Ketubah by R. Jacob Samson Shabbetai Sinigaglia, כתובה בחתימת בהמח'ס שבת של מי, Ancona, 1777
[Zionism - Ezel - Altalena], Ha-Emet (The Truth) , האמת על פרשת [האניה] 'זאב ז'בוטינסקי', Jerusalem, Irgun Zeva'i Le'ummi, 1948
First Day Cover 16.2.1949 , מעטפת היום הראשון ירושלים הבנויה, Jerusalem - Tel Aviv, דואר ישראל, 1949
First Day Cover 26.9.1948 , מעטפת ראש השנה תש'ט, Jerusalem, 1948
[First Hebrew Ed.] Walt Disney, Mickey Mouse, מיקי מעוז , Tel Aviv, (דפוס ניידט ובנו), [1947]
[Unrecorded] Keren haKayemet le-Israel, Land suitable for agriculture, הקרקע בארץ ישראל הראוי לעבוד, Jerusalem, הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, 1931
[Unrecorded] Keren haKayemet le-Israel, Hagim uMoadim, IV, Curriculum for Lag bOmer, חגים ומועדים, ד. תכנית לל'ג בעומר, Jerusalem, הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, [1930?]
[Signed by Rabin], Photo of Rabin, Clinton, & Arafat, 1993
[Ms.], Group of 5 letters, אוסף 5 מכתבים, United States, 1929-40
[Holocaust], Pirkei Rebbi Eliezer , פרקי רבי אליעזר, Landsberg, Germany, יצחקי, 1948
[Messianic] Samuel Schwarz, Die Messias-Zeit , ימות המשיח, Vienna, Gedruckt bei Adalbert della Torre, 1860
[Ms.], Letter by R. Abba Chaim Levinson , כתב מה'ר אבא חיים לעווינזאהן, Baltimore MD, 1907
[Ms.], Letter by R. Cemach Hoffenberg , כתב מה'ר צמח האפענבערג, Hartford, Conn., 1935
[Ms.], Letter by R. Nachman Tzvi Ebin , כתב מה'ר נחמן צבי עבין, Buffalo, New York, 1920
[Ms. - Women], Letter by R. Alter S. Pfeffer , כתב מה'ר אלטר שאול פעפער, New York, 1935
[Haggadah - Bezalel Binding], Hagadah des Pesach-Festes , הגדה של פסח, Jerusalem, E. L. Kahane, 1904
[Only Ed. - Holocaust] R. Chaim M. D. Weissmandel, Min ha-Mezzar (From the Depths), מן המיצר, New York, Emunah, 1960
[Community - Only Ed.], Celebratory Services - Enthronement of Wilhelmina, Utrecht en Zeeland - Haag, (S. Viskoper), 1898
[Signed Copy] Meir Banayahu, editor, Studies and Reports on Jewish Communities , לחקר קהלות ישראל במזרח התיכון, Jerusalem, Ben-Zevi Institute, 1960
[Hasidim - Only Ed.] R. Alexander Sender Weiss, Pe'er Joseph , פאר יוסף - סדר הקפות, Sighet, Central, 1935
[Community - Only Ed.], Constitution of the Poor Jews Temporary Shelter, London, Burt & Sons, 1885
Joseph ben Gurion, Sefer Josippon , ספר יוסיפון, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon, 1794
[Only Ed. - Ladino] R. Jacob Jaffe, Ya’akov be-Ezro , יעקב בעזרו, Izmir (Smyrna), Ibn Zion Benjamin Rodati, Abraham Pontremoli, & J, 1876
R. Rafael Jacob ben Akiva Didovski, Ziyyonim le-Torah, ציונים לתורה, Jerusalem, Jehiel Vraker, 1927
[Only Ed.] R. David Sabah of Marrakesh, Moreh Zedek, מור'ה צד'ק, Tunis, Jacob Gig, 1915
[Bible], Mikdash Me’at , מקדש מעט, Leipzig, Joh. Caspari Meyeri, 1703
[Only Ed.] R. David Danino, Ohr Hadash, אור חדש, Casablanca, Moses Amar, 1947
[First Ed. - Psalms], Sefer Tehillim, ספר תהלים עם ביאור כפלים לתושיה, Vilna (Vilnius), Judah Leib Metz, 1884
[Holocaust - Daf Yomi], Talmud Bavli, Tractate Ta'anit , תלמוד בבלי, מסכת תענית, Munich, Va'ad Hazzalah, 1947
[Cookbook - Limited Ed.] B. Shapron, Die Idishe Kuch , די יידישע קוך, Warsaw, Gastronomia, 1930
[Hasidim] R. Dov Baer (The Maggid) of Mezhirech, Maggid Devarav le-Ya’akov , מגיד דבריו ליעקב, Satu Mare, Abraham Berush and Nathan Menahem Oustreicher, 1905
[Only Ed.] R. Zev Jawitz, Mekor ha-Berakhot, מקור הברכות, Berlin, Zevi Hirsch Itzkowitski, 1910
[Ms.], Kettubah , כתובה, Sale, Morocco, 1949
[Ms.], Kettubah, כתובה, Rabat, Morocco, 1939
Abraham ben Jekuthiel Mapu, Ayit Zavu’a; Hozei Hezyonot, עיט צבוע; חוזי חזיונות, Warsaw, 1873-74
[Only Ed.] R. Uzziel ben Zevi Hirsch Meisels, Etz ha-Da’at Tov, עץ הדעת טוב, Warsaw, N. Schriftgisser, 1863
R. Joseph ben Meir ibn Zabara, Sefer Sha’ashu’im, ספר שעשועים, Berlin, Eshcol, 1925
[Only Ed.] R. Jehiel Michael ben Ze’ev Rubinsky, Malkhut shel Torah, מלכות של תורה, Poltava - Portland, Oregon, E. M. Rabinovich, 1913
[Avot] R. Menahem Ben Solomon Meiri, Beit ha-Behirah - Avot, פירוש על פרקי אבות - בית הבחירה, Vienna, Adalbert della Torre, 1854
R. Isaac Eizek ben Elijah ha-Levi, Penei Yitzhak, פני יצחק, Wandsbeck, Israel ben Abraham, 1730
[Polemic] R. Leib Raff, Against Z Frankel & the Breslau Seminary, שלומי אמוני ישראל, Frankfort on Main, 1861
[1st Israeli Newspaper], Divrei ha-Yamim le-Yisrael, דברי הימים לישראל, Jerusalem, [דפוס ישראל ב'ק], 1854
[Anti-Zionist Polemic], Azhara Hamura , אזהרה חמורה, Jerusalem, Bet Din Zedek, 1977
[Polemic - Unrecorded] Neturei Karta, ve-Shifkha ki tirah gevirta , ושפחה כי תירש גבירתה, Jerusalem, Defus HaTechiya, 1957
[Polemic- Only Ed. - Anti Zionist], Azhara Gedola , אזהרה גדולה, Jerusalem, 1975
[Polemic- Only Ed.], Prohibit co-ed musical concerts , קול קורא, Jerusalem, 1975
[Polemic- Only Ed. - Women], Prohibiting girls from national service , לעגה לך בתולת בת ציון, Jerusalem, Defus Horeb, 20th cent.
[Polemic- Only Ed. - Anti-Zionist], Azhara Gedola , אזהרה גדולה, Jerusalem, 1974
R. Ben Zion Lichtenstein, Polemic against loose behavior, עבור שמירות יסוד בא שפע, [Jerusalem?], [1940's?]
[Polemic- Only Ed. - Women], Call to the Daughters of Israel , קריאה לבנות ישראל, Jerusalem, 1970's
[Polemic- Only Ed. - Women], Legal decree , פסק הלכה, Jerusalem, 1967
[Poster] Neturei Karta, Assembly in memory of R. Amram Blau , עצרת התעוררות רבתי עם, Jerusalem, 1975
[Polemic- Only Ed.], Mifgan HaMaaminim, מפגן המאמינים, Jerusalem, Defus Horeb, 20th cent.
Two colorful stick-ons, United States, early 20c.
[Ms.], Group of 5 letters, אוסף 5 מכתבים, United States, early 20c.
[Postcard], Sabbath, בשבת, [Russia], 1917
[Ms.], Group of 5 letters, אוסף 5 מכתבים, United States, 20th cent.
[Postcard], King Davids Cenotaph, קבר דויד, Jerusalem, early 20c.
[Music] Boris Gerber, Uwnucho Jomar, ובנחה יאמר, Kaunas (Kovno), C. Kagano, 1930
[Ms. - Astrology], Astrological diagrams, Europe, 18th cent.
[Women] (R. Simon Dasberg), De Voorschriften van het Joodse Huwelijksleven, זכות נשים, Netherlands, Opperrabbinaat, 1950
[Women] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger, Die Judischen Frauenpflichten uber , נדה, חלה, הדלקה, מליחה וטבילת כלים, Satoraljaujhely, Wilhelm Alexander, 1907
Hermann Struck, artist, Lithograph drawing of R. Hayyim Soloveitschik, Berlin, Weltverlag, c. 1910
Rambam (Maimonides), Sefer Hamitzvot, ספר המצות, Berlin, Aaron b. Moses Rofeh, 1733
E.M. Lilien, artist, Exlibris of Shalom Dov Ber Maximon, Palestine?, early 20c.
[Miniature - Psalms], The Book of Psalms, Palestine, not given, early 20 c
10 postcards by S. Seeberger, Paris, M. Barre, early 20c.
Postcard - Ecole Juive, Tunis, Photo Garrigues Tunis, ca. 1904
Trade card of Levy's Clothing House in Paterson, Paterson, New Jersey, M. F. Tobin, 1883
1904 postcard of the New York Ghetto, New York, W.R. Hearst, 1904
11 Costume postcards of Jewish men, various, various, early 20c.
Otto Geismar, artist , Haggadah, Haggadah Shel Pesach, Jerusalem, Reuven Mass, 1973
various, Les Principales Fetes Juives - in French - Poster, Montreal, Limud Publications, 1983
Chaim Mechabov, artist , Ushpizin Sign for a Sukkah, בסכות תשבו שבעת ימים, Jerusalem, Lifschitz, early 20c.
[Hasidic - Only Ed.] R. Chaim Simcha Leiner, Milon Orhim, מלון אורחים , Warsaw, אפרים בוימריטטער, 1898
[Only Ed.] R. Jekuthiel Aryeh Kamelhar, Toldot R. Judah he-Hasid, תולדות רבי יהודה החסיד , Mukachevo, דפוס 'נקודה' (אהרן דוב מייזעלס, 1929
[Women - Hasidic] R. Abraham David Wahrman, Imrot Tehorot, אמרות טהורות , Lemberg, יעקב משולם ניק, 1879
[Only Ed.] R. Chaim Michael Dov Weissmandel, Torat Hemed, תורת חמ'ד , Mt. Kisco, New York , Yeshiva of Nitra, 1958
[Polemic - Anti-Zionist] R. Joel(ish) Teitelbaum, VaYoel Moshe, ויואל משה, Brooklyn, New York, Sender Deutsch, 1960
[Map], Yiddish Map of America, דיא פלעצער וואס קאלאמבוס האט ענדעקט, New York?, 1880's
Harvard Univ. Library, Harvard Judaica Bookplates , Cambridge, Mass., Harvard Univ. , 1977
H. Toporowitch, supervisor & Sothebys, Lubavitch and Sotheby's catalogues, New York, and Tel Aviv, Park East Synagogue and Sothebys, 2003, 1993
[Habad] various, 2 Uforatzto Journals, Brooklyn, Lubavitch Youth Org., 1976, 1977
[Illustrated] Michelle Locker, Toldot, תולדות האנושות, Ramat Gan, Masadah, 1961
Editor Yona Fischer, Treasures of the Israel Museum - Jerusalem, Jerusalem, Israel Museum, 1985
Chaim Weizmann, Trial and Error, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1949
Student Org. of Yeshiva University, Yeshiva University Haggada , הגדה של פסח, New York, Yeshiva Univ. Student Org., 1985
Vivian Mann, etc. editors , Convivencia, New York, George Braziller, 1992
Max Wurmbrand & Cecil Roth, The Jewish People - 4000 Years of Survival, New York, Shengold Pub., 1967
M. Berger & J. Rosenbaum, Masterworks of the Jewish Museum, New York, Jewish Museum, 2004
Leonard S. Gold, A Sign and a Witness, New York, N.Y. Public Library, 1988
Daniel M. Friedenberg, Jewish Medals, New York, Clarkson N. Potter, 1970
[Women] Henry Zirndorf, Some Jewish Women, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1892
Konrad Schilling, Monumenta Judaica, Koln, J.P. Bachem KG, 1963
Millica Mihailovic, Judaica in Yugoslavia, Beograd, Decje Novine, 1990
The Town, העיר, Tel Aviv, Bezalel, mid 20c.
Painting on canvas by S. Seeberger, France, early 20c.
[Ms.], Laws of Kosher Slaughter, דיני שחיטה וטריפה, [Mid-East], 20th cent.
[Ms.], Novellae by R. Ovadia Yosef , הערה מה'ר עובדיה יוסף, [Jerusalem ]
[Ms.], Check by R. Shlomo Zalman Auerbach, ש'ק ע'ח ה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 1978
[Ms.], Group of rabbinical signatures, שערי ספרים עם חתימות והקדשות, Various, 19-20 cent
[Only Ed.] R. Isaac Herzog, Holocaust – Massa ha-Hazzalah, מסע ההצלה, Jerusalem, (דפוס העברי י. ורקר), 1947
Wimple , ווימפל, [Germany?], 1786
[Hasidim - Kabbalah] R. Zevi Elimelech of Dynow, Derekh Pikkudekha , דרך פקודיך, Mukachevo (Munkacs), בלייער עט קאהן, 1894
[Ms.], Letter by R. Israel Abba Zitron, כתב מה'ר ישראל אבא ציטרון, Petah Tikveh, 1916
Don Isaac b. Judah Abrabanel, Mashme'ah Jeshu'ah, משמיע ישועה, Offenbach, דפוס הירש סג'ל שפיץ מפרעשבורג, 1767
[Only Ed.] R. Hayyim Moses Amarillo, Halakhah le-Moshe, Part I , הלכה למשה, חלק א, Salonica, Bezalel Ashkenazi, 1752
[Ms.], Letter by R. Joseph Leib Bloch, כתב מה'ר יוסף ליב בלאך, ר'י טעלז, Telsiai (Telz), 1898
[Hasidic], Tractate Pesahim, תלמוד בבלי, מסכת פסחים, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira, 1861
[Liturgy], Form of Prayers for the Feast of Tabernacles, מחזור לחג הסכות, New York, Henry Frank, 1856
[First Ed.] R. Yahya b. Joseph Salih , Zevah Todah , זבח תודה , Calcutta , Eliezer Arakai, 1851-52
[Haggadah - N. Africa] R. Juda Tzermon, Editor , Rinah Ve'Yeshu'ah Part I , רנה וישועה ח'א, Livorno (Leghorn) , Solomon Beleforte , 1877
[Only Ed.] , Re-interment of R. Joseph Yozel Hurvitz, הלוי' של ה'ר יוסף יוזל הורביץ, הסבא מנובהרדוק, Jerusalem, Defus Sulimon, 1963
[Community], Membership Certificate – Ohel Moshe Yeshiva, תעודת חברות, Jerusalem, A. L. Monzon, c. 1930
[Only Ed. - Unrecorded] Dr. Scharbet Anisimow, Yevarekhikha Hashem MiTsiyon , יברכך ה' מציון, Jerusalem, 1890's
[Polemic- Only Ed.], Do not raise or eat rabbit! , הסכת ושמע ישראל, [Jerusalem], Defus Sulimon, 1940's
[Only Ed. - Unrecorded - Holocaust], Call for General Prayer and Supplications, יום תפלה ותחנונים, Jerusalem, איתאה מחנה יהודה, 1940's
[Polemic- Only Ed. - Anti-Zionist], Azhara Gedola , אזהרה גדולה, Jerusalem, Yad Ezra, 1972
First Day Cover Set 2.2.66, ישראל, Jerusalem, 1966
[Zionism], First Day Cover 16.5.1948, מעטפת היום הראשון ז' אייר תש'ח, Tel Aviv, 1948
First Day Cover 17.9.57, תביל - תערוכת בולים בין-לאומית בישראל, Jaffa - Tel Aviv, 1957
First Day Cover 11.5.59, יום העצמאות תשי'ט, Jerusalem, 1959
First Day Cover 27.8.1958, מועדים לשמחה תשי'ט, Jerusalem, 1958
[Polemic - Anti-Zionist] R. Joel(ish) Teitelbaum, Ha-Shophet sh-be-Yamaekha , השופט שבימיך, Jerusalem, [Neturei Karta], 1960
[Only Ed. - Unrecorded - Holocaust], Ish ha-Halakhah ve-ha-Ma'aseh, איש ההלכה והמעשה... רבי אליעזר סילבר, Jerusalem, 1947
[Ms.], Letter by R. Samuel Baruch Werner, כתב מה'ר שמואל ברוך ורנר, Tel Aviv, 1966
[Ms. - Hasidic - Women], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk & Reb., כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1965
[Ms.], Letter by R. David Pavorky , כתב מה'ר דוד פוברסקי, Beni Brak, 1982
[Ms.], Letter by R. Zvi Pesah Frank, Rosenthal, Rom, כתב מה'ר צבי פסח פראנק, רוזינטל, ראם, Jerusalem, 1954
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Izhbitza-Radzin , כתב מהאדמו'ר מראדזין, Brooklyn, New York, 1995
[Ms.], Letter by R. Shmuel Rabbinowitz, כתב מה'ר שמואל רבינוביץ, רב הכותל, The Kotel, Jerusalem, 2008
[Ms.], Letter by R. Dr. Kalman Kahana , כתב מה'ר קלמן כהנא, חבר הכנסת, Jerusalem, 1960
R. Ezekiel Landau, Zelah (Ziyyun le-Nefesh Hayyah), צלח (ציון לנפש חיה), Slavuta [i.e. Jozefow], דוד סעדי' ישעי' וואקס, 1856;55
[Liturgy] S. E. Blogg, editor, Israekitisches Andachtsbuch, ספר החיים, Hannover, Ernst Stuerke und M. W. Kauffmann, 1867
[Liturgy], Selihot , סליחות מכל השנה , Hamburg, אליעזר ליזר ונתן מאיי', 1786
[Bible - Psalms], Der Psalter, ספר תהלים, London, (W. M. Watts), 1866
[Religious Zionism], Share Warrant, תעודת מניה למוכ'ז, Jerusalem, Defus Erets Yisrael, [1930?]
[Only Ed.] Dr. Abraham Matmon, Hayai ha-Min shel ha-Adam, חיי המין של האדם , Jerusalem, המכון להיגינה ומדעי המין , 1939
Gzerot tah ve-tat, גזירות ת‫'ח ות'‬ט/ די מלחמה פון פוילען מיט כמיעלני, Warsaw, דרוקעריי ליבעסקינד, 1936
Ex-Libris of R. Mosheh Shapiro, Chief Rabbi, ה'ר משה אליעזר ב'ר בן ציון אברהם שפירא, ראב'ד, Atlantic City, 1930's
Ex-Libris of Oscar Solomon Straus, [New York], early 20c.
[Children's Comics] , Hadashot Ezboni , חדשות אצבעוני , Tel Aviv , Ezboni , 1976
[Only Ed. - Kabbalah] R. Mordecai Ashkenazi , Hakdamat Sefer Eshel Avraham , הקדמת ספר אשל אברהם , Fuerth , Model , 1701
[Ladino - Liturgy] , Haftarat Yom Shemini shel Pesah , הפטרת יום שמיני של פסח, Izmir (Symrna) , Ephraim Melamed , 1913
[Zionism - Only Ed. - Unrecorded] , Invitation to a meeting of Hovevi Zion , אופרוף, Roman (Urbaroman) , Louis M. Smolinsky , 19th cent.
[Zionism - Liturgy] , Israel Independence Day , יום העצמאות של ישראל , [Jerusalem] , Information Department of the World Zionist Org. , 195?
[Women], Kettubah, כתובה, Constantinople, P. Pompeni et Carbonnel, 1927
[Ladino - Periodical], La Renassencia Djoudia, לה רינאסינסייה ג'ודיאה, Salonica, La Renassencia Djoudia, 1931
[Ms. - Women], Letter by the Rabbinate of Petah Tikvah, כתב מרבני פתח תקוה, Petah Tikveh, 1972
[First Ed. - Women] R. Elijah Hayyim Nesher, Halihot haBayit, הליכות הבית , Jerusalem, המסורה, 1950
[Women] EGY Orthodox Rabbi, Vallastorvenyek (Duties of Women) , חובת נשים, Szekelyhid, Samuel Kohn, early 20c.
Postcard , Mukachevo (Munkacs), early 20c.
Postcard , Mukachevo (Munkacs), early 20c.
[First Ed. - Zionism] R. Zevi Hirsch Kalische , Emunah Yesharah, Derishat Ziyyon , אמונה ישרה, דרישת ציון וחברת ארץ נושבת , Lyck, Zevi Hirsch Patzell , 1862
[Only Ed.] Dr. Rosenberg , Festpredigt , Thorn, Thorner , 1899
[Women - Liturgy] , Yevarekhukha Hashem MiTsiyon , יברכך ה' מציון , Jerusalem , 1905
[Community], Colorful receipt, שטר קבלה, Tiberius, 1923
[Only Ed.] Herut, Irgun Youth Periodical , בסער - חוברת ד', Secret location in Zion, 1948
[Haggadah] , Haggadah shel Pesah , הגדה של פסח , Klausenburg (Cluj) , Safruth, Jud. Buch-und Papierhanlung, 1922
[Liturgy - Kabbalah] , Shefer ha-Tikkunim , שפר התיקונים , Venice , Bragadin , 1717
[Haggadah] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח , Sulzbach (Fuerth) , S. Arnstein und Soehne , 1833
[Zionism - Only Ed.] , Ha-Loham , הלוחם , Tel Aviv , Irgun Zeva'i Le'ummi, 1948
[First Ed.] Franz Hoffmann , `Ekev `anavah: hu ha-sipur ha-mehulal Mosche'le , עקב ענוה , Warsaw , Y. Unterhandler , 1886
[Only Ed.] R. David Hillel Zeleznik, Divre David , דברי דוד, New York, A. H. Rosenberg, 1905
[Haskalah] Abraham Dov Lebensohn (Adam ha-Kohen), Kinat Sofrim , קינת סופרים, Vilna, Joseph Reuven b. Menahem Romm , 1847
[Holocaust] Zeirie Aguudas Israel, Ha-Maggid: Monthly Bulletin of Zeirie Agudas Israe, המאגד, London, Hisatraduth Zeirie Aguudas Israel, 1945
[Women - Holocaust], Appel tsu der Agudistischer welt!, אפעל צו דער אגודיסטישער וועלט!, Warsaw, Druck H. Rosen..., 1938?
[Community - Ms. - Holocaust], Appeal for funds signed by Rosenheim, R. Horowitz, and Goodman, London, Agudas Israel World Org., 1947
[First Marathi Ed.] R. Solomon ibn Gabirol, The poem Azaroth [Keter Malkhut], אזהרות, [Bombay], Aaron Jacob Divekar, 1893
[Liturgy - Avot - Women - Unrecorded], Siddur, סידור סבלונות קרבן מנחה, Pietrokov - Vienna, Jos. Schlesinger, 1922; 1909
[Liturgy - Avot - Women - Unrecorded], Siddur , סידור סבלונות ... קרבן מנחה, Pietrokov, דפוס פייביל בעלכאטאווסקי, 1890
[Silver-plated Covers], Haggadah illustrated by Arthur Szyk , הגדה של פסח, Givati'im, 1967
[Habad - Hasidic] R. Jacob b. Asher, Tur, ארבעה טורים, Slavuta, Dov Ber Segal & Dov Ber b. Pesah, 1801-02
[Anti Zionist Polemic] Gina Medem, Appeal to the Jewish Masses of South Africa, גינא מעדעמס רוף צו די מאסן אין דארעם-אפריקע, Capetown, South Africa, Alpha Press, 1930's
Tsu die Idischer arbeter in Capetown, צו די אידישע ארבעטער אין קייפטאן, Capetown, South Africa, Alpha Press, 1930's
[Polemic] African Geserd, Tsu di Afrikaner Idisher massen, צו די אפריקאנער אידישע מאסן, Cape Town, Alpha Press, 1933
[Community - Only Ed.], Confirmation Service, Hartford, Connecticut, Congregation Beth Israel, 1931
[Only Ed.] N G Garin-Mikhaĭlovskiĭ, Tyomes kinderyorn , טיאמעס קינדעריארן, Riga, Bikher far alemen, 1931
R. Hayyim ben Abraham ha-Kohen Horowitz, Etz Hayyim, עץ חיים, Jerusalem, Sifrei Hayyim, 1925
[Kabbalah - Liturgy], Ilui ha-Neshamot, עלוי הנשמות, Baghdad, Solomon Bekhor Hutsin, 1889
Moses Breitbard, Dikduk le-Talmidim, דקדוק לתלמידים, Riga, Splendid, 1934
[Astrology] R. Ze’ev Wolf ben Samuel Gerstel, Hokhmat Tekkufot u-Mazalot, חכמת תקופות ומזלות, Lvov, V. Kuebler, 1907
[Unrecorded] Fr Zalisza, Pauls, Skutelskis, Divrei Yemei ha-Amim, דברי ימי העמים, Riga, Logos, 1938
[Polemic - Hasidic], Anti-Zionism - Lubavitch , דעת תורה, New York, 1960's
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1939
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2002
[Ms. - Women - Barroom Dancer], Letter by by R. Shabbetai Bohbout , כתב מה'ר שבתי בוחבוט, רב הראשי דק'ק בירות, Beirut, 1930's
[Ms.], Letter by R. Heskel Sassoon, Chief Rabbi of Basra, כתב מה'ר יחזקאל ששון, רב הראשי בצרה, Basra, Iraq, 1932
[Ms. - Community], Mishneh Chart , משניות, Jerusalem, 20th cent.
[Miniature - Liturgy - Ladino - Unrecorded] , Siddur , סידור ואני תפלה , Vienna , יוסף שליזינגיר , 1910
[First Ed. - Kabbalah] R. Abraham Laniado , Vayizrah Yizhak , ויזרע יצחק , Aram Zova (Aleppo) , Ezra Hayyim , 1928
R. Moses b. Jacob of Coucy (Count of Coucy) , Sefer Mitzvot ha-Gadol (SeMaG) , ספר מצות הגדול, Venice , Daniel Bomberg , 1547
[First Ed. - Kabbalah] R. Joseph Hayyim b. Elijah, Ben Ish Hai - Year I , בן איש חי - שנה א' , Baghdad , Joshua b. Solomon Behor, 1912
[Habad - Holocaust] R. Shneur Zalman of Liady , Likkutei Amarim (Tanya) , לקוטי אמרים (תניא), Munich , Kehot , 1947
[First Ed.] Rav Elijah Ashkenazi , Meturgeman - Lexicon chaldaicvm , מתורגמן, Isny, [Paulus Fagius], 1541
R. David Kimhi (Radak), Mikhlol, מכלול, Venice, Daniel Bomberg, 1545
[Only Ed.] R. Samuel Feivush Katz, Leket Shemu’el, לקט שמואל, Venice, Vendramin, 1694-95
R. Joseph b. Solomon Colon, She'elot u-Teshuvot (Ma-ha-Rik), שאלות ותשובות מהרי'ק, Cremona, Vincenzo Conti, 1557
R. Asher b. Jehiel, Responsa R. Asher b. Jehiel (Rosh), שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל, Venice, (דפוס זאניטו זאניטי), 1607
[The Ibn Zur Copy] R. Menahem Egozi, Gal Shel Egozim, גל של אגוזים, Belvedere (Constantinople), House (Palace) of Dona Reyna Nasi, [1593]
R. Israel Isserlein, Terumat ha-Deshen - Pesakim u-Ketavim , תרומת הדשן - פסקים וכתבים, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1546
R. Isaac Campanton, Darkhei ha-Gemarah (Darkhei ha-Talmud) , דרכי הגמרא, Mantua, Thomas Rufnalli, 1593
Ge’onim, She’elot u’Teshuvot me-ha-Geonim , שאלות ותשובות מהגאונים, Mantua, Solomon b. Samuel of Nortze, 1597
R. David ben Solomon ibn Yahya, Leshon Limmudim, לשון למודים, Constantinople, Eliezer Soncino, 1542
R. Jacob b. Judah Weil, She'elot u-Teshuvot (Mahari Weil) , שאלות ותשובות [מהר'י ווייל], Hanau, Hans Jakob Hena, 1610
[First Ed.] R. Judah b. David Messer Leon, Tehillah le-David , תהלה לדוד, Constantinople, Joseph b. Isaac Jabez, 1576
[Ms.], Homily by R. Jeremiah Loew, דרשה לשה'ג מה'ר ירמיהו לעוו אב'ד ווערבוי, Satoralja-Ujhely, 1866
[Liturgy - Only Ed. - Earthquake] Raphael Meldola, Shever ba-Mezarim , שבר במצרים, Livorno (Leghorn), Abraham b. Raphael Meldola, 1742
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady, Seder Ha'Tefilla, סדר התפלה, Warsaw, Nathan Schriftgisser, 1866-67
[First Ed.] R. Moses b. Nahman (Ramban), Responsa, תשובות שאילות , Venice, Daniel Bomberg, [1519]
[First Ed. - Map] R. Mordehai Jaffa, Levush Malkhut: Levush haOhrah, לבוש מלכות: לבוש האורה, Prague, (דפוס אברהם ויהודה ליב בני משה שעדיל), 1604
[Ms.], Military Certificate , Kassan, Hungary , 1888
[Only Ed.] R. Abraham Guttenplan, Nahalat Yeshai , נחלת ישעי' , Kunszentmiklosh, Isaac Leb Schwartz , 1932
[Only Ed.] R. Israel Mordecai Tunkelang , Kol be-Rama Nishma , קול ברמה נשמע , Warsaw , N.D. Zisberg , 1875
[Ms.] , Letter by R. Jacob ibn David , מכתב מה'ר יעקב ן' דוד , [Morocco] , 18th cent
[Polemic - Unrecorded] Bet Din HaGadol , Ha-yitakah shofar ba-ir, ve-'am lo yeharedu , היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו , Jerusalem, Defus Solomon , 1948
[Signed Copy] Dr. M. Ascher , Sexuelle Fragen vom Standpunkte des Judentums , Frankfurt am Main , A. J. Hofmann, 1922
[Community - Only Ed.] Napoleon, Bulletin des Lois N. 206 , Paris , De L'Imprimerie imperiale , 1808
[Haggadah - WWI], Kriegs-Hagadah 1914-1915 , הגדה של פסח, Brno , Max Hickl , 1915
[Ms. - Community] , Document signed by several rabbis , כתב ע'ח רבני ירושלים , Jerusalem , 1940
[Polemic] R. Aaron Hayyim ha-Levi Zimmerman , A Responsa: Date Line in Halachah , קביעת קב התאריך, New York, Hamaor, 1956
[Community - Only Ed.] , Statuten der freien Vereinigung... , Frankfurt am Main , Buchdruckerei von M. Slobotsky, 1866
[Hasidic], Haggadah shel Pesah , הגדה של פסח , Jerusalem, Horev , 1947
[Freemasons] A. Neumark , Les Franc-Macons , הבונים-החפשים , Jerusalem , [Defus HaMinzar Ha-Yevani] , 1925
[Liturgy], The Propitiatory Prayer and Remission of vows, סליחות עם התרת נדרים ותשליך, Bombay, Aaron Jacob Divekar, 1891
[Ms. - Liturgy], Selihot , סליחות, Poona, Elijah Shalom, 1874
[Holocaust] Agudat Jisrael, Mif'al: zichron kedoshe Tsihoslovakiya, מפעל זכרון קדושי ציחוסלובקיא, Pressburg (Bratislava), Agudat Yisrael Be'Czechoslovakia, 1947
[First Ed. - Art] Saul Raskin , The Kabbalah, called Kabbalah in Word and Image, קבלה עם ציורים, New York, Academy Photo Offset, 1952
[First Ed. - Art] Saul Raskin, The Siddur, סדור תפלות ישראל, New York, Academy Photo Offset, 1945
[Only Ed.] R. Judah Loeb Landau, Don Yizhak Abrabanel, דון יצחק אברבנאל , New York, אמנות, 1919
[Liturgy], Seder Tehinat Yisrael , תחנת ישראל, Bombay, Simeon Jacob/Bombay Hebrew Publishing & Printing, 1935
[Haggadah - Marathi], Haggadah shel Pessach , הגדה של פסח, Bombay, Bombay Hebrew Publishing & Printing Press, 1935
[Liturgy], Tehinat Yisrael , תחנת ישראל, Bombay, Simeon Jacob/Bombay Hebrew Publishing & Printing, 1936
[Liturgy], Zimre Yisroel, זמרי ישראל, Bombay, Bombay Hebrew Publishing & Printing Co., 1933
[First Ed.] R. Samson Raphael Hirsch, Der Pentateuch Vol. V, חמשה חומשי תורה - דברים, Frankfurt am Main, H. L. Broenner - Kauffmann, 1878
[Haggadah - Revised Ed.], Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח ע'פ אגדת אזוב, New York , Ner Tamid, 1924
[Astronomy] R. Dov Ber Rukenstein, Mesilot ha-Me’orot , מסלות המאורות, Lvov (Lemberg), Ch. Rohatyn, 1898
[Medical] Dr. Heinrich Friedrich Paulizky, Marpe le-Am, מרפא לעם, Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov, 1868
[Noted Copy] R. Isaac Abraham Dob Baer ha-Kohen, Keter Kehunah , כתר כהונה, Zholkva, Abraham Judah Leib, 1805
R. Moses Jekuthiel Kaufman Kohen, Lehem ha-Panim , לחם הפנים, Fuerth, Hayyim b. Zevi Hirsch, 1766
[Hasidic] , Mishnei'ot , משניות, Zhitomir, Arye Lieb Shapira, 1860
[Ms.], Homily by R. Michel L Munk , כתב ה'ר מיכל ארי' [ליב] מונק הכהן אב'ד שאטלאנד, [Danzig], early 19th
[Hasidim] R. Menahem Nahum Twersky, Me'or Einayim , מאור עינים, Lvov (Lemberg), Abraham I. Matfes, 1858
[First Ed. - Dedication Copy] R. Hayyim Hezekiah M, Sedei Hemed Part I, שדי חמד ח'א עם הקדשת המחבר, Warsaw - Karasubazar, Shuldberg, 1891
[Only Ed. - Signed Copy] R. Israel Sassoon, Keneset Yisra'el , כנסת ישראל; ישועת ישראל, Livorno (Leghorn) - Aleppo, אליהו בן אמוזג וחבריו, 1856
[Kabbalah] R. Shabbetai Sheftel Horowitz, Shefa Tal, שפע טל, Frankfurt am Main, Simon Katz, 1719
[First Ed.] R. Israel b. Samuel of Shklov, Pe'at ha-Shulhan , פאת השלחן, Safed, Israel b. Abraham Bak, 1836
[Bible], Pentateuch - 5 volumes, חמשה חומשי תורה - תקון סופרים, Amsterdam, Widow & Orphans, 1797
[Ms.] R. Raphael Isaiah Azulai, Last Will of the HIDA , צוואת ושטר עיסקא החיד'א, Livorno (Leghorn), 1806
[Ms. - Community], Certificate honoring Sir Moses Montefiore , פני משה מאנטעפיארע, ציר נאמן שליח הבורא..., Budapest, 1879
[Hasidim - Women] R. Zevi Hersh Chotsh, Nofet Tsofim, נופת צופים, Zhitomir, Haninah Lippa & Joshua Heschel Shapira, 1865
Arthur Szyk, illustrator, Declaration of Independance for State of Israel, [Israel], 1948
Babylonian Talmud Codex Munich (95), תלמוד בבלי, כתב יד מינכן (95), Jerusalem, Kedem Publishing, 1970
[Map] R. Elijah Mizrahi, Sefer Elijah Mizrahi , ספר אלי' מזרחי על התורה, Fuerth, דפוס איצק בן ליב ב'ב [בוכבינדר], 1763
[Haggadah - Illustrated - Map] , Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Amsterdam, Solomon Proophs, 1712
[Hasidim - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part III, ספר הזהר על התורה חלק ג, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
R. Shem Tov ibn Shem Tov, Derashot ha-Torah , דרשות התורה, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1547
[Map] Charles Clarke, trans, The whole works of Flavius Josephus, London, 1794
[Ms.], Document from Morocco , כתב מרבני מקנאס, מארוקו, Meknes, Morocco, 1843
[First Ed.] R. Alexander Suslin ha-Kohen, Sefer ha-Agudah , ספר האגודה, Cracow, Issac of Prostiz, 1571
[First Ed.] Samuel Lee, Orbis miraculum, or The temple of Solomon, London, John Streater, for Francis Titon, 1659
[Community - Liturgy - Unrecorded], Fest - Gottesdienst ... hundertsten Geburtstages, Sir Moses Montefiore, [Hamburg], 1884
[Ms. - Community], Emissary Letter of Erez Israel , כתב שד'ר, Tiberius - Aleppo, 1845